icon1 English  uk copy   

Др Лука Батуран, асистент са докторатом

Luka Baturan 

Др Лука Батуран, асистент са докторатом

Рођен 1983. године у Врбасу. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2007. године, где је 2010. године стекао и звање дипломирани правник – мастер. Докторске студије (модул економска анализа права, микроекономија и макроекономија) на Правном факултету Универзитета у Београду успешно окончао 2017. године одбранивши са одликом докторску дисертацију на  тему Економска анализа правног режима за пренос права својине на непокретностима у Републици Србији (ментори проф. др Алексаднра Јовановић и проф. др Драгор Хибер).

Уписан у именик адвокатских приправника 2008. године. На Правном факултету Универзитета у Новом Саду изабран у звање сарадника у настави 2008. године, а потом и у звање асистента за наставни предмет Основи економије 2010. године. У звање асистента са докторатом за наставни предмет Основи економије изабран 2017. године. 

Члан Савета Правног факултета Универзитета у Новом Саду oд 2012. године (други мандат). Уредник је рубрике Зборника радова Правног факултета у Новом Саду од 2009. године. Менаџер Зборника радова правног факултета у Новом Саду од 2013. године. Технички уредник Тематског зборника Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније, Нови Сад 2013, 2014. и 2015. године. Уредник Информатора – Интерног гласила Правног факултета Универзитета у Новом Саду био је две године, од 2011. до 2013. године.

Члан Европског удружења за економску анализу права (European Association of Law and Economics).

Учествовао је на више међународних и домаћих научних скупова, а до сад је објавио већи број радова у страним и домаћим часописима. Такође, учествовао је и на пројектима Теоријски и практични проблеми стварања и примене права (ЕУ и Србија) и Правна традиција и нови правни изазови чији је носилац Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Биомедицина, заштита животне средине и право чији је носилац Министарство науке Републике Србије, и Legal and Judical Reform Program чији је носилац немачка организација за техничку сарадњу GIZ.

Говори енглески и руски језик.

Објављени радови:

Батуран, Лука & Радојчић, Стефан (2017): Начело узајамности код стицања праца својине за страна лица. Глобализација и право – Зборник сажетака са научног скупа. Правни факултет Универзитета у Нишу, 132-133.

Батуран, Лука & Цвјетковић, Цвјетана (2016): Могућности увођења акцизе на безалкохолна пића са додатком шећера у Србији. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Vol. 50, No. 3, Нови Сад, 923-936.

Cvjetković, Cvjetana; Milošević, Goran & Baturan, Luka (2016): The Fight Against Tax Evasion in the European Union. International Scientific Conference Archibald Reiss Days: Thematic Conference Proceedigns of International Significanse, Vol. III, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 101-108.

Батуран, Лука (2016): Креирање правног оквира ради ефикасног коришћења пољопривредног земљишта. Теоријски и практични проблеми стварања и примене права (ЕУ и Србија) – Зборник сажетака са научног скупа, Правни факултет Универзитета у Новом Саду.

Батуран, Лука (2016): Акцизе на заслађена безалкохолна пића. Биомедицина и право – Зборник сажетака са научног скупа, Правни факултет Универзитета у Новом Саду.

Батуран, Лука (2015): Економска анализа института права прече куповине у Закону о враћању одузете имовине и обештећењу. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Vol. 49, No. 4, Нови Сад, 1961-1970.

Батуран, Лука & Батуран, Бранислава (2015): Правно регулисање порођаја ван здравствене установе. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Vol. 49, No. 3, Нови Сад, 1337-1353.

Батуран, Лука (2014): Трговина између Србије и Русије у светлу царинских преференција и међусобних санкција Русије и западних земаља. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Vol. 48, No. 2, Нови Сад, 431-445.

Батуран, Лука (2014): Закуп државног пољопривредног земљишта. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Vol. 48, No. 3, Нови Сад, 395-406.

Батуран, Лука; Максимовић, Бојана & Ђуричић, Јована (2014): Једнакост плаћања мушке и женске радне снаге за једнак рад. Право и друштвена стварност, свеска бр. 2, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 379-390.

Батуран, Лука (2013): Пренос права својине на пољопривредном и шумском земљишту на страна лица у Србији и другим земљама региона. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду,  Vol. 47, No. 2, Нови Сад, 515-531.

Батуран, Лука & Самарџић, Стефан (2013): Пристанак лица да буде донор органа након смрти у српском праву. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Vol. 47, No. 4, Нови Сад, 417-434.

Baturan, Luka (2013): Economic Analysis of the Ban on Foreigners Acquiring Property Rights on Agricultural Land in Serbia. Ekonomika poljoprivrede, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Vol. 60, No. 3, 479-491.

Бањац, Никола; Батуран, Лука (2013): Систем управљања заштитом природе у Србији. Правна ријеч, Vol. 10, No. 36, Удружење правника Републике Српске, Бања Лука, 605-621.

Батуран, Лука (2012): Стварање тржишта преносивих дозвола ради смењења емисија гасова који производе ефекат стаклене баште у Републици Србији. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Vol. 46, No. 2, Нови Сад, 509-521.

Батуран, Лука (2012): Субвенционисање куповине станова и станоградње. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Vol. 46, No. 3, Нови Сад, 415-427.

Cvjetković, Cvjetana & Baturan, Luka (2012): Establishing the Tradable Permit System for Emitting Greenhouse Gases in Western Balkan Countries. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, Vol. 3, No. 2, STS Science Centre Ltd., London (UK), 27-32.

Батуран, Лука (2011): Могућност примене Коузове теореме ради постизања интернализације еколошког трошка у правном систему Републике Србије. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Vol. 45, No. 3, Нови Сад, 779-793.

Батуран, Лука (2011): Оправданост увођења привременог ограничења слободног извоза пшенице у Србији. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Vol. 46, No. 1, Нови Сад, 535-548.

Ђуричић, Јована; Ковачевић, Бојана & Батуран Лука (2011): Утицај законодавства на развој органске производње и рурални развој у Србији. Зборник са научног скупа Савремени трендови у европској економији: импликације за Србију, Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад.

Baturan, Luka (2010): The Common Agricultural Policy of the European Union and Serbia's Position. Law as a Unifying Factor of Europe – Jurisprudence and Practice. Collection of Abstracts from the International Scholastic Conference, Comenius University in Bratislava, Faculty of Law.

Батуран, Лука (2010): Различити системи финансирања Заједничке пољопривредне политике Европске уније. Правна ријеч, Vol. 7, No. 24, Удружење правника Републике Српске, Бања Лука, 745-756.

Батуран, Лука (2010): Фондови за финансирање заједничке пољопривредне политике Европске уније. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Vol. 44, No. 3, Нови Сад, 573-583.

Батуран, Лука (2009): Настанак и развој заједничке политике рибарства Европске уније до реформи 2002. године. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Vol. 43, No. 2, Нови Сад, 537-557.

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 84 гостију и нема пријављених чланова