Издаваштво

Правни факултет у Новом Саду има развијену издавачку делатност. Још првих година након оснивања улагани су значајни напори да се студентима обезбеди уџбеничка литература и да се путем одговарајућих публикација јавност упозна са резултатима тимских и индивидуалних научних истраживања наставника и сарадника. 

Године 1966. покренут је часопис Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, који од објављивања без прекида излази у 3 годишње свеске. На његовим страницама објављују се научни есеји, чланци, расправе, коментари, прикази, библиографије и остали прилози наставника и сарадника новосадског Правног факултета, као и радови аутора са других домаћих и страних високих правних школа. Избор текстова врше Редакциони одбор и главни уредник часописа. Садашњи уредник часописа је доц. др Драгиша Дракић. 

Досадашњи уредници Зборника радова Правног факултета у Новом Саду: Проф. др Владимир Капор (1966), проф. др Никола Воргић (1967-1968), проф. др Милош Стеванов (1969-1973), проф. др Боривоје Пупић (1974-1976), проф. др Милијан Поповић (1977-1983), проф. др Станко Пихлер (1984-1988), проф. др Момчило Грубач (1989-1991), проф. др Јован Мунћан (1991-1999), проф. др Милијан Поповић (1999–2003) и проф. др Родољуб Етински (2003-2007). 

Правни факултет од 1990. године има сопствени Центар за издавачку делатност који објављује уџбенике, приручнике и научне монографије наставника и сарадника Правног факултета у Новом Саду према плану и програму који сваке године утврђује Издавачки савет. Чланови Издавачког савета су: проф. др Ђорђе Попов, проф. др Срђан Шаркић и проф. др Бернадет Бордаш. Издавачки савет поред наведена три изабрана члана чине и два члана по функцији: декан Правног факултета и управник Центра за издавачку делатност. 
Факултетске публикације се продају у скриптарници и посредством књижарске мреже. Осим тога, скриптарница за потребе студената обезбеђује уџбенике и приручнике других издавача. 

У скриптарници раде референти Радивој Малешевић и Жељко Мирић. 
Радом Центра за издавачку делатност, као и скриптарницом која је у њеном саставу, руководи управник – проф. др Љубомир Стајић (до 2009. године ову функцију је обављао проф. др Ранко Кеча). Секретар Центра је проф. др Владимир Марјански.

mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 100 гостију и нема пријављених чланова