English  uk copy 

 

RSS сервисне информације

May 25

Распоред испитивача по учионицама за мајски рок

У прилогу ове вести можете погледати распоред испитивача по учионицама за све дане до краја овог испитног рока.

Распоред постављен: 25.05.2018. године

Последње ажурирање: 25.05.2018. године (13:50)

ВАЖНО: време почетка испита назначено у овом распореду дерогира време које се приказује на сервисима, као што то чине и измене које су наведене у оквиру ове вести, испод у тексту.

Измене:

- нема

 

испитивач

време

просторија

испит из предмета

 

Арсић Зоран

08:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава; Привредно право

 

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

 

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње; Улога поротника у кривичном поступку

 

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

 

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

 

Дивљак Драго

09:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Међународно привредно право; Саобраћајно право

 

Дракић Гордана

09:30

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права 2

 

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично извршно право

 

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

 

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право
Мастер студије: Међународно радно право

 

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

 

Ковачек Станић Гордана

09:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Породично право

 

Кулаузов Маша

11:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације
Мастер студије: Историја цивилизације

 

Лончар Зоран

10:00

Катедра за јавно право (II спрат)

Основне студије: Управно право - посебни део

 

Маринковић Душан

11:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија; Социологија права

 

Марјански Владимир

09:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Право привредних друштава
Докторске студије: Трговинско право - продубљени курс - уговори робног промета и хартије од вредности

 

Милков Драган

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

 

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије
Мастер студије: Економија јавног сектора

 

Орловић Слободан

09:00

Катедра за теорију државе и права (I спрат)

Основне студије: Изборно право; Уставно право

 

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Међународна кривична дела
Докторске студије: Кривично право - продубљени курс (одабране теме)

 

Станивуковић Маја

17:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Мастер студије: Међународна трговинска и инвестициона арбитража

 

Стевановић Обрад

10:00

Катедра за историју државе и права (II спрат)

Основне студије: Безбедносни менаџмент

 

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право
Мастер студије: Право конкуренције
Докторске студије: Трговинско право - продубљени курс - уговори робног промета и хартије од вредности

 

Херцег Ђорђе

18:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Основи информационих система (писмени испит)

 

Цветић Раденка

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Мастер студије: Земљишно и водно право

 

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право

 

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

 

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

 

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

 

Испитивач 1 МЈП

10:00

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

 

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

 

Испитивач 1 Облигационо

11:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Облигационо право

 

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

 

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за уторак, 29. мај 2018. године

 

испитивач

време

просторија

испит из предмета

 

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

 

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Улога поротника у кривичном поступку

 

Цветковић Ђорђевић Валентина

10:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Римско право

 

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права

 

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично извршно право; Кривично право
Мастер студије: Мере безбедности психијатријског карактера; Неурачунљивост у кривичном праву

 

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

 

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

 

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

 

Маринковић Душан

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија

 

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије
Мастер студије: Финансирање тероризма

 

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право
Мастер студије: Насиље у породици; Тумачење у кривичном праву

 

Тубић Бојан

10:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Увод у право Европске уније (писмени испит)

 

Шкулић Милан

15:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Криминалистичка техника и тактика
Мастер студије: Организовани криминалитет

 

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

 

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

 

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

 

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

 

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за среду, 30. мај 2018. године

 

испитивач

време

просторија

испит из предмета

 

Аврамовић Драгутин

10:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Реторика
Мастер студије: Историја политичких и правних теорија

 

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

 

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње

 

Вуковић Раденко

15:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Правна медицина

 

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

 

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

 

Маринковић Душан

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија

 

Марјански Владимир

09:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава
Докторске студије: Трговинско право - продубљени курс - уговори робног промета и хартије од вредности

 

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Финансијско право ЕУ; Основи економије

 

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Насиље у породици

 

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

 

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

 

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

 

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

 

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (посебни део) (писмени испит)

 

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

 

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за четвртак, 31. мај 2018. године

 

испитивач

време

просторија

испит из предмета

 

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

 

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

 

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

 

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

 

Дивљак Драго

09:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Међународно привредно право; Саобраћајно право

 

Етински Родољуб

09:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Међународно хуманитарно право

 

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

 

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право

 

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

 

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

 

Лончар Зоран

10:00

Катедра за јавно право (II спрат)

Основне студије: Управно право - посебни део

 

Маринковић Душан

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија

 

Марјански Владимир

09:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава

 

Милков Драган

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

 

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије
Мастер студије: Економска безбедност

 

Орловић Слободан

09:00

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Изборно право; Уставно право

 

Радовановић Сања

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Право интелектуалне својине
Мастер студије: Ауторско и проналазачко право

 

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Међународна кривична дела; Насиље у породици

 

Симовић Дарко

11:00

Катедра за јавно право (II спрат)

Мастер студије: Безбедност и људска права

 

Стајић Љубомир

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Право приватне безбедности; Систем безбедности
Мастер студије: Систем заштите личности и објеката; Стратегија националне безбедности

 

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право

 

Херцег Ђорђе

14:30

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Основи информационих система (писмени испит)

 

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право

 

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

 

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

 

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

 

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

 

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за петак, 1. јун 2018. године

 

испитивач

време

просторија

испит из предмета

 

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Центар за социјални рад у кривичном поступку; Психологија исказа у кривичном поступку

 

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње

 

Цветковић Ђорђевић Валентина

10:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Римско право

 

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

 

Деретић Наташа

10:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Римско право

 

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права 2

 

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Кривично извршно право; Кривично право

 

Јашаревић Сенад

15:30

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

 

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

 

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

 

Ковачек Станић Гордана

09:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Породично право

 

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

 

Лончар Зоран

10:00

Катедра за јавно право (II спрат)

Основне студије: Управно право - посебни део

 

Марјански Владимир

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Право привредних друштава

 

Мартиновић Александар

10:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Наука о управи; Парламентарно право
Мастер студије: Заштита тајних података

 

Милков Драган

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

 

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије
Мастер студије: Финансирање тероризма

 

Орловић Слободан

09:00

Катедра за теорију државе и права (I спрат)

Основне студије: Изборно право; Уставно право
Мастер студије: Савремени политички системи

 

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Тумачење у кривичном праву

 

Тубић Бојан

10:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Дипломатско и конзуларно право
Мастер студије: Међународни односи

 

Фишер Шобот Сандра

08:30

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право
Мастер студије: Право конкуренције

 

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право

 

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

 

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

 

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

 

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

 

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Облигационо право

 

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

 

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за суботу, 2. јун 2018. године

 

испитивач

време

просторија

испит из предмета

 

Коларић Драгана

10:00

Учионица 16 (I спрат)

Мастер студије: Кривичноправно сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције

 

Лазић Радојица

10:00

Учионица 20 (I спрат)

Мастер студије: Контрола служби безбедности; Организација и надлежност служби безбедности

 

Парезановић Марко

10:00

Учионица 18 (I спрат)

Мастер студије: Теорија политичких преврата

 

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за понедељак, 4. јун 2018. године

 

испитивач

време

просторија

испит из предмета

 

Арсић Зоран

08:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Право привредних друштава

 

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

 

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње; Улога поротника у кривичном поступку

 

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

 

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

 

Дивљак Драго

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Међународно привредно право; Саобраћајно право

 

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права 2

 

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Кривично извршно право; Кривично право

 

Ђундић Петар

09:30

Учионица 16 (I спрат)

Мастер студије: Међународни стандарди заштите страних улагања

 

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

 

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

 

Кнежевић Марко

11:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

 

Ковачек Станић Гордана

09:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Породично право

 

Кулаузов Маша

11:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

 

Маленица Антун

11:00

Катедра за историју државе и права (II спрат)

Докторске студије: Методологија научноистраживачког рада

 

Маринковић Душан

12:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија; Социологија права

 

Марјански Владимир

09:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава

 

Милков Драган

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

 

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Финансијско право; Основи економије
Мастер студије: Финансирање тероризма

 

Орловић Слободан

09:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Изборно право; Уставно право
Мастер студије: Савремени политички системи

 

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Међународна кривична дела; Насиље у породици; Трговина људима; Тумачење у кривичном праву

 

Станивуковић Маја

17:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Мастер студије: Међународна трговинска и инвестициона арбитража; Уговорно право међународне трговине

 

Тубић Бојан

10:00

Амфитеатар (приземље)

Основне студије: Увод у право Европске уније (писмени испит)

 

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

 

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

 

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

 

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

 

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Катедра за теорију државе и права (I спрат)

Основне студије: Облигационо право

 

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

 

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за уторак, 5. јун 2018. године

 

испитивач

време

просторија

испит из предмета

 

Арсић Зоран

08:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Привредно право
Мастер студије: Право привредних друштава ЕУ
Докторске студије: Право привредних друштава - продубљени курс - право друштава капитала

 

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Центар за социјални рад у кривичном поступку; Психологија исказа у кривичном поступку

 

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње

 

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

 

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права 2

 

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично извршно право; Кривично право
Мастер студије: Неурачунљивост у кривичном праву

 

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

 

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

 

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

 

Милков Драган

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

 

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

 

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Међународна кривична дела; Насиље у породици; Трговина људима

 

Стевановић Обрад

10:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Безбедносни менаџмент
Мастер студије: Организација и послови полиције

 

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право
Мастер студије: Право конкуренције

 

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

 

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

 

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

 

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (посебни део) (писмени испит)

 

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Облигационо право

 

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за среду, 6. јун 2018. године

 

испитивач

време

просторија

испит из предмета

 

Аврамовић Драгутин

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Реторика
Мастер студије: Методологија права
Докторске студије: Теорија државе и права - продубљени курс

 

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку; Савремени методи и средства откривања и доказивања кривичног дела

 

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Улога поротника у кривичном поступку

 

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

 

Деретић Наташа

10:00

Катедра за јавно право (II спрат)

Основне студије: Римско право

 

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права 2

 

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично извршно право; Кривично право
Мастер студије: Неурачунљивост у кривичном праву

 

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

 

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

 

Кековић Зоран

10:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Систем безбедности ЕУ

 

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

 

Ковачек Станић Гордана

09:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Породично право
Докторске студије: Породично право - брачно и партнерско право

 

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

 

Марјански Владимир

09:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава

 

Милков Драган

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

 

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

 

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Међународна кривична дела; Одговорност надређеног у међународном кривичном праву

 

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право

 

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право
Мастер студије: Уставно судство

 

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

 

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

 

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

 

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

 

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

 

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Облигационо право

 

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

 

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за четвртак, 7. јун 2018. године

 

испитивач

време

просторија

испит из предмета

 

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

 

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње; Улога поротника у кривичном поступку

 

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право
Мастер студије: Упоредно законско наследно право

 

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

 

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права

 

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично извршно право; Кривично право
Мастер студије: Неурачунљивост у кривичном праву

 

Етински Родољуб

09:00

Катедра за историју државе и права (II спрат)

Основне студије: Међународно хуманитарно право
Мастер студије: Међународна заштита људских права

 

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

 

Јовановић Драган

08:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Безбедност саобраћаја

 

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

 

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

 

Ковачек Станић Гордана

09:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Породично право

 

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

 

Марјански Владимир

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Право привредних друштава
Мастер студије: Банкарско право
Докторске студије: Трговинско право - продубљени курс - уговори робног промета и хартије од вредности

 

Милков Драган

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

 

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Финансијско право ЕУ; Основи економије

 

Орловић Слободан

09:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Изборно право; Уставно право

 

Радовановић Сања

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Право интелектуалне својине
Мастер студије: Ауторско и проналазачко право; Право индустријске својине

 

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Међународна кривична дела; Насиље у породици

 

Стајић Љубомир

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Право приватне безбедности; Систем безбедности
Мастер студије: Систем обезбеђења имовине и пословања; Систем заштите личности и објеката; Стратегија националне безбедности
Докторске студије: Теорија система безбедности - продубљени курс

 

Станаревић Светлана

10:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Безбедносна култура

 

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право

 

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право
Докторске студије: Упоредно уставно право земаља Европске уније

 

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

 

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

 

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

 

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Међународно јавно право; Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

 

Испитивач 1 МПП

09:30

Катедра за јавно право (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

 

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Свечана сала (I спрат)

Основне студије: Облигационо право

 

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Катедра за теорију државе и права (I спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

 

Испитивач 2 Увод и Филозофија

10:00

Амфитеатар (приземље)

Основне студије: Увод у право

 

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за петак, 8. јун 2018. године

 

испитивач

време

просторија

испит из предмета

 

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

 

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

 

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право; Породично и наследно право
Докторске студије: Наследно право - одабране теме; Упоредно законско наследно право

 

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

 

Дивљак Драго

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Међународно привредно право; Саобраћајно право

 

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права 2

 

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Кривично право
Докторске студије: Кривично право - продубљени курс (одабране теме)

 

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право
Мастер студије: Колективно радно право

 

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

 

Кнежевић Марко

12:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

 

Ковачек Станић Гордана

09:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Породично и наследно право; Породично право
Мастер студије: Упоредно породично право

 

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

 

Марјански Владимир

09:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава

 

Мартиновић Александар

10:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Наука о управи; Парламентарно право
Мастер студије: Заштита тајних података

 

Милков Драган

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

 

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије
Мастер студије: Финансирање тероризма

 

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право
Мастер студије: Међународна кривична дела; Насиље у породици; Трговина људима; Тумачење у кривичном праву

 

Тубић Бојан

10:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Дипломатско и конзуларно право
Мастер студије: Безбедност и људска права; Међународни односи

 

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право
Мастер студије: Право конкуренције
Докторске студије: Право конкуренције

 

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Уставно право

 

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

 

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Катедра за теорију државе и права (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право
Докторске студије: Систем приватног права

 

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

 

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Међународно јавно право; Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

 

Испитивач 1 МПП

09:30

Катедра за јавно право (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

 

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Свечана сала (I спрат)

Основне студије: Облигационо право

 

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Амфитеатар (приземље)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

 

Испитивач 2 Увод и Филозофија

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Увод у право

 

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за понедељак, 11. јун 2018. године

 

испитивач

време

просторија

испит из предмета

 

Орловић Слободан

09:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Изборно право; Уставно право

 

Author: Милан Бабић Датум последње измене петак, 25 мај 2018 13:50 Погодака: 1603
mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 23 гостију и нема пријављених чланова