English  uk copy 

 

RSS сервисне информације

Nov 18

Распоред испитивача по учионицама за новембарски рок

У прилогу ове вести можете погледати распоред испитивача по учионицама за све дане до краја овог испитног рока.

Распоред постављен: 18.11.2017. године

Последње ажурирање: 24.11.2017. године (14:50)

ВАЖНО: време почетка испита назначено у овом распореду дерогира време које се приказује на сервисима, као што то чине и измене које су наведене у оквиру ове вести, испод у тексту.

Измене:

- испити код доц. др Александра Мартиновића, заказани за петак, 24.11.2017. се одлажу за понедељак, 27.11.2017. у 10,00 сати (Катедра за Јавно право);

- испити код проф. др Обрада Стевановића, заказани за суботу, 25.11.2017. се одлажу за понедељак, 27.11.2017. у 10,00 сати (учионица 33/II);

 

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за понедељак, 20. новембар 2017. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Арсић Зоран

8:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Привредно право

Марјански Владимир

9:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Право привредних друштава

Стајић Љубомир

10:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Право приватне безбедности; Систем безбедности
Мастер студије: Систем заштите личности и објеката

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 МЈП

9:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Међународно јавно право; Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 2 МЈП

9:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

9:30

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за уторак, 21. новембар 2017. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бркић Снежана

11:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Бугарски Татјана

8:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Видић Трнинић Јелена

9:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Кулаузов Маша

11:00

Катедра за историју државе и права (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за среду, 22. новембар 2017. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бркић Снежана

11:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Радно право

Ковачек Станић Гордана

10:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Породично и наследно право

Фишер Шобот Сандра

8:30

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право

Чиплић Светозар

14:00

Катедра за јавно право (II спрат)

Основне студије: Уставно право

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Облигационо

11:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Облигационо право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за четвртак, 23. новембар 2017. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Арсић Зоран

8:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава
Мастер студије: Право привредних друштава ЕУ

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Радно право

Кеча Ранко

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Ристивојевић Бранислав

9:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Одговорност надређеног у међународном кривичном праву; Трговина људима

Фишер Шобот Сандра

8:30

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 МПП

9:30

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за петак, 24. новембар 2017. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бркић Снежана

8:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Дивљак Драго

9:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Међународно привредно право; Саобраћајно право
Мастер студије: Спољнотрговинско право

Јашаревић Сенад

11:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

Кеча Ранко

10:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Маринковић Душан

11:00

Катедра правноекономских наука (I спрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија

Мартиновић Александар

10:00

Катедра за јавно право (II спрат)

Основне студије: Наука о управи
Мастер студије: Заштита тајних података

Милков Драган

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

13:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Финансијско право ЕУ

Фишер Шобот Сандра

8:30

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

9:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

9:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за суботу, 25. новембар 2017. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Коларић Драгана

9:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Мастер студије: Кривичноправно сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције

Лазић Радојица

9:00

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Мастер студије: Контрола служби безбедности

Стевановић Обрад

12:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Безбедносни менаџмент
Мастер студије: Организација и послови полиције

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за понедељак, 27. новембар 2017. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Видић Трнинић Јелена

9:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право; Породично и наследно право

Вуковић Раденко

13:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Правна медицина

Лончар Зоран

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право - посебни део

Марјански Владимир

9:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Право привредних друштава

Милков Драган

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Орловић Слободан

9:00

Катедра за јавно право (II спрат)

Основне студије: Уставно право

Тубић Бојан

9:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Мастер студије: Међународни односи

Тубић Бојан

10:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Увод у право Европске уније

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 МПП

9:30

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део); Међународно приватно право (посебни део)

Испитивач 1 Облигационо

11:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Облигационо право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за уторак, 28. новембар 2017. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бркић Снежана

11:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Бугарски Татјана

8:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Дракић Драгиша

9:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично право
Мастер студије: Мере безбедности психијатријског карактера

Милков Драган

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

8:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Финансијско право ЕУ; Основи економије

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Катедра за теорију државе и права (I спрат)

Основне студије: Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за среду, 29. новембар 2017. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Кековић Зоран

14:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Систем безбедности ЕУ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (2017-12-Raspored_ispitivača_po_učionicama.pdf)2017-12-Raspored_ispitivača_po_učionicama.pdf 94 kB
Author: Милан Бабић Датум последње измене петак, 24 новембар 2017 14:46 Погодака: 1009
mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 48 гостију и нема пријављених чланова