Почетак школске 2020/2021. године и информације о упису и обнови уписа

Поступајући по Препорукама за превенцију болести COVID-19 на високошколским установама (ВШУ) у оквиру мера везаних за спречавање ширења болести COVID-19 (допис МПНТР број 612-000-01397/2020-06 од 21.09.2020) обавештавамо вас да ће настава бити организована на следећи начин:

 1. Настава ће бити организована комбиновано:
  • у просторијама факултета,
  • „он-лајн“ преко следећих платформи и апликација:
   • платформа за е-учење Универзитета у Новом Саду – СОВА;
   • Maјкрософт Тимс (Microsoft Teams);
   • Зум (Zoom);
  • дистрибуцијом наставних материјала на студентском веб сервису,
  • све вежбе ће бити организоване у просторијама факултета.
 2. Списак предмета са обликом извођења наставе биће објављен у уторак, 30.09.2020. године.
 3. Предавања из обавезних предмета 1. године студија, за које буде назначено да ће се изводити у просторијама факултета, почеће у четвртак, 01.10.2020. године.
 4. Предавања из изборних предмета 1. године, за које буде назначено да ће се изводити у просторијама факултета, почеће у четвртак, 08.10.2020. године.
 5. Вежбе на 1. години студија почеће у четвртак, 08.10.2020. године
 6. Предавања из обавезних предмета виших година студија, за које буде назначено да ће се изводити у просторијама факултета, почеће у понедељак, 12.10.2020. године.
 7. Вежбе на вишим годинама студија ће почети у понедељак, 12.10.2020. године.
 8. Сва предавања из изборних предмета на вишим годинама студија ће се реализовати „он-лајн“.
 9. „Он-лајн“ настава на свим годинама студија почети са реализацијом од понедељка, 12.10.2020. године.

Напомена за бруцоше:

Студенти прве године ће добити приступ студентским веб сервисима најкасније до уторка, 30.09.2020. како би могли да одаберу термин у ком ће похађати предавања, као и да одаберу изборни предмет, вежбе и термине њиховог похађања. Корисничко име је број индекса, а почетна лозинка је ЈМБГ број (пример корисничког имена: S1/20). Када приступ сервисима буде омогућен студенте ћемо обавестити СМС поруком.

Бруцоши настављају читање текста ове вести кликом на овај линк.

СТУДЕНТИ ДРУГЕ, ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

Упис и обнова уписа у школској 2020/2021. ће се обавити искључиво електронски преко студентских веб сервиса, по окончању радова на проширењу функција сервиса, односно по додавању страница за следеће ставке:

 1. приказ ранг листе за упис виших година на терет буџета,
 2. подношење молбе за плаћање школарине на рате,
 3. упис и обнова уписа,
 4. одабир изборних предмета,
 5. одабир вежби,
 6. пријављивање у наставне групе за похађање наставе на факултету,
 7. попуњавање електронског ШВ-20 обрасца.

Планирано време за почетак уписа је понедељак, 05.10.2020. године. Уколико дође до промена, информација о промени времена почетка уписа биће објављена накнадно.

Прелиминарна ранг листа студената који су остварили право да се у наредну годину студија упишу на терет финансирања из буџета, биће објављена на студентским веб сервисима у понедељак, 28.09.2020. у вечерњим сатима. Приговоре на прелиминарну ранг листу примаћемо до уторка, 29.09.2020. у 14,00 сати. Приговор се подноси путем контакт форме на студентским сервисима, уз навођење у чему се огледа неправилност и шта би требало на ранг листи исправити. Референти Службе за наставу ће по пријему приговора ступити у контакт са подносиоцем приговора, и-мејлом или телефоном, уколико је потребно достављање додатних података. Информација о исходу приговора биће достављена у виду нотификације на студентском веб сервису.

Коначна ранг листа ће бити објављена на студентском веб сервису у уторак, 29.09.2020, односно по окончању решавања по приговорима.

Подношење молби за плаћање школарине на више рата, за студенте који се сами финансирају, обавиће се преко студентског сервиса, попуњавањем података на новој страници планираној у ту сврху. Уколико временски рокови не буду дозвољавали благовремени завршетак ове странице, студенти ће на сервису добити нотификацију о алтернативном начину подношења електронских молби.

На страници упис и обнова уписа, уколико је то могуће, студент ће добити више опција нпр. да ако има довољно ЕСПБ бодова да упише вишу годину студија или да одабере да обнови тренутну годину студија. Потврђивање селекције за упис биће условљено стањем на финансијској картици и измиреним евентуалним дуговањима за школарину из претходног периода.

 • Самофинансирајући студент да би потврдио упис или обнову уписа потребно је да има стање које одговара једној од следећих ставки:
  • износу одобрене 1. рате школарине (прихваћена молба),
  • износу од 48.000 динара (без молбе плаћање школарине из 2 дела) или
  • целокупном износу школарине.
 • Буџетски студент треба на финансијској картици да има расположив износ од 6.900 динара за трошкове уписа.

Препоручујемо студентима који буду полагали испите у ванредном Октобар 2 испитном року да упис изврше тек по завршетку својих испита и прокњижењу оцена, уколико успех на овим испитима има улогу у погледу права на упис више године студија или на обрачун нижег износа за плаћање.

Самофинансирајући студенти по извршеном упису треба да дођу на шалтер Службе за наставу ради потписивања уговора о студирању. Уговор о студирању треба да буде потписан најкасније до почетка пријаве испита за јануарски испитни рок школске 2020/2021. године.

Сви студенти којима је потребно евидентирање уписа у индексу и потврда о статусу студента ради остваривања права која произлазе из статуса студента, могу доћи на шалтер Службе за наставу сваког радног дана у периоду од 10,00 до 14,00 сати у неограниченом наредном периоду или у датуму и термину по договору оствареном путем телефона или и-мејл коресподенције са референтима Службе за наставу.

Након извршеног уписа студент ће добити приступ страници за одабир изборних предмета (ако постоје на години студија коју уписује) и вежби. Са листе понуђених опција потребно је да изврши одабир. На изборним предметима неће постојати ограничење одабира у погледу квоте јер се настава из свих изборних предмета реализује „он-лајн“. Одабир вежби биће ограничен одговарајућом квотом.

Пријављивање у наставне и вежбачке групе за наставу која ће се изводити у просторијама факултета вршиће се у циљу поштовања прописаних мера у погледу ограничавања броја људи који могу да бораве у једној просторији. Ова страница биће доступна током целог семестра и студент ће се у сваком тренутку моћи пребацивати из групе у групу уколико број пријављених то дозвољава. Од изузетног значаја за очување здравља и превенцију болести COVID-19 свих учесника наставног процеса је да студенти долазе у термину наставне односно вежбачке групе коју су одабрали. Уколико је студент из неког оправданог разлога спречен да дође на наставу, препоручујемо да се привремено одјави из наставне или вежбачке групе и да се поново пријави када му то околности дозволе.

За наставу из оних предмета за које је одређено да се изводе само „он-лајн“ преко одређене платформе, упутство за приступ одговарајућој платформама биће дистрибуирано на студентов налог на његовом студентском веб сервису, након извршеног уписа, односно након одабира одговарајућег изборног предмета.

Сви студенти ће бити у обавези да попуне електронски ШВ-20 образац од момента када ова страница постане доступна на сервисима, а најкасније до почетка пријаве испита за јануарски испитни рок школске 2020/2021. године.

Извод из Препорука за превенцију болести COVID-19 на високошколским установама (ВШУ) у оквиру мера везаних за спречавање ширења болести COVID-19:

 1. Сваког радног дана, пре почетка радног времена, на факултету ће се спроводити чишћење и дезинфекција простора, прибора и опреме, као и проветравање просторија.
 2. Свако ко улази на факултет мора бити без симптома који указују на COVID-19 (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса).
 3. Улазак у зграду факултета могућ је једино уз ношење маске, тако да маска прекрива уста, нос и браду
 4. На улазу у факултет се поставља дезобаријера - сунђер или крпа добро натопљена дезинфекционим средством на бази хлора, као и дозер са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола.
 5. У свим просторијама у којима студенти бораве биће постављени дозери са средством за дезинфекцију руку.
 6. У случају да се студент лоше осећа, потребно је да се јавити портиру код кога се налази безконтактни топломери ради мерења телесне температуре.
 7. Капацитет свих просторија на факултету је смањен, тако да одговара препорученом броју лица која могу да бораве у просторији (1 лице на 4м2). На вратима сваке наставне просторије је назначена површина просторије и максималан број лица која могу да у њој бораве.
 8. Студентима се не препоручује задржавање у већим групама након предавања по ходницима, у дворишту или другим местима.
 9. По завршетку сваке наставе, као и у паузама између две наставе групе, коришћена просторија се чисти, дезинфикује и проветрава.
 10. Обезбеђена су и обележена места за хигијенско одлагање отпада.
mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 74 гостију и нема пријављених чланова