Правосудни испит

icon1

Правни факултет у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду

ОРГАНИЗУЈЕ

ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ

за полагање писаног дела правосудног испита

Циљ и садржај наставе

Правосудни испит представља круну стручног усавршавања правника и неопходан услов за све правосудне професије (судије, адвокати, јавни бележници, јавни извршитељи, јавни тужиоци, државни правобраниоци). Састоји се из писаног и усменог дела, при чему се писани део односи на решавање практичних задатака из кривичног и грађанског права.

Настава је конципирана тако да се кандидатима сврсисходно пренесу знања и вештине писаног решавања задатака из кривичног и грађанског права – пре свега кроз писање пресуда, али и важних поднесака (правни лекови, оптужница у кривичном поступку, тужба у парничном поступку). Кроз комбинацију теоретског и практичног приступа кандидати се оспособљавају да суштински овладају релевантном материјом и техником писаног решавања задатака. Акценат је на теоријски фундираном приступу, који омогућава да кандидати буду у стању да самостално решавају различите правне проблеме. Циљ је, другим речима, стицање функционалног знања, а не стицање множине примера и мустри.

Предавачи

Настава је поверена врсним стручњацима из праксе, судијама који у свом раду поступају у кривичним, односно грађанским стварима.

-          Светлана Томић Јокић, судија, дипломирала на Правном факултету у Новом Саду 1983. године. Изабрана за судију Општинског суда 1994, за судију Окружног суда у Новом Саду 2004. Била је судија Вишег суда у Новом Саду од 2010. до 2015. године када је изабрана за судију Апелационог суда у Новом Саду. Тренутно је Председник Кривичног одељења Апелационог суда у Новом Саду.

-          Др Бојан Божовић, судија Основног суда у Новом Саду; годишњим распоредом послова распоређен је у Одељење радних спорова. Дипломирао је 2005. године на Правном факултету у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду, где је 2008. године завршио и мастер студије. Докторирао је на Правном факултету у Београду 2017. године са темом „Радни и социјални судови – друштвена улога и оправданост увођења у правосудни систем Републике Србије“ (ментор: проф. др Бранко Лубарда, судија Европског суда за људска права у Стразбуру).

Припремна настава:

План припремне наставе – укупно 24 часа (8 термина по 3 часа) у периоду од 05.10.2020-24.10.2020.

Програм –обухвата материју кривичног и грађанског права. Полазницима је обезбеђен програмски материјал.

Почетак наставе – понедељак, 05.10.2020. у 18 сати – амфитеатар (приземље)

Прибор за наставу – С обзиром на концепт програма, кандидати треба да имају сопствене преносне рачунаре. Правни факултет је обезбедио коришћење 15 лаптоп рачунара за оне полазнике који не поседују сопствени.

Приликом пријаве, полазници треба да назначе да ли поседују свој рачунар или не, и за првих 15 кандидата који означе да не поседују, организатор програма ће обезбедити коришћење рачунара.

Мере заштите

Настава ће се одвијати у учионици која по својим димензијама омогућава да учесници буду на прописаном растојању уз све мере заштите.

Сви учесници су дужни да се од уласка у зграду Факултета придржавају прописаних мера (ношење заштитних маски, допуштање мерења телесне температуре, дезинфекција руку)

Накнада за Припремну наставу: 18.000,00 динара. За полазнике који су студије завршили на Правном факултету у Новом Саду цена је 12.000,00 динара.

Број полазника ограничен на 50.

Начин пријављивања: Преко Интернет формулара на овој страници

Рок за пријаву: 02. 10. 2020. до 14.00 сати

Боравак у згради Правног факултета у Новом Саду

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

ЗА СВЕ ВРЕМЕ БОРАВКА У ЗГРАДИ Правног факултета у Новом Саду СВИ СТУДЕНТИ морају да носе заштитне маске тако да маска прекрива уста, нос и браду. Студенти који се не буду придржавали ове препоруке биће одмах удаљени из зграде.

Други продужени уписни рок за упис на основне академске студије права у шк. 2020/2021. години

Vazna informacija 1

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
Трг Доситеја Обрадовића 1, 21000 Нови Сад
021/6350-377
021/450-427 (fax)
021/485-31-12 (Служба за наставу)
Инструкције за уплатe:
Текући рачун: 840-1627666-13
Модел: 97
Позив на број: 087402

 

ДРГУГИ ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК
за упис студената у прву годину основних академских студија
у школској 2020/2021. години
1. Број слободних места за упис студената:
На основне академске студије може се уписати укупно 336 студенат, и то:
- 4* студената чије се образовање финансира из буџета и
- 332* самофинансирајућих студената.
                 
Студијски програм Буџетске листе Самофина-нсирање Укупно Школарина
I II III IV за држављане Србије (дин.) за странце (евра)
Права - Општи смер 0 0 0 1** 255 256 86000 1200
Права - Смер унутрашњих послова 0 1* 1* 1** 77 80 86000 1200
Укупно 0 1* 1* 2** 332 336
4
Буџетске листе:
I – основна буџетска листа
II – програм уписа лица са инвалидитетом
III – програм уписа припадника Ромске националне мањине
IV – упис држављана Републике Србије који су у школској 2019/2020. години средњу школу завршили у иностранству

 

Опширније: Други продужени уписни рок за упис на основне академске студије права у шк. 2020/2021. години

Други упсни рок за упис на основне академске студије права у шк. 2020/2021. години

Vazna informacija 1УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Телефон: 021/6350-377

Факс: 021/450-427

Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12

Жиро рачун: 840-1627666-13 (број модела: 97, позив на број: 087402)

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

СТРУЧНО УПУТСТВО МИНИСТАРСТВА СА ПРИЛОЗИМА СЕ НАЛАЗИ НА КРАЈУ ОВЕ ВЕСТИ

Универзитет у Новом Саду

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за упис студената у прву годину основних академских студија

у школској 2020/2021. години

II уписни рок

1.      Број слободних места за упис студената:

На основне академске студије може се уписати укупно 372 студената, и то:

- 4* студената чије се образовање финансира из буџета и

- 368* самофинансирајућих студената.

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџетске листе

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

I

II

III

IV

Права - Општи смер

0

0*

0*

1**

278

279

86.000

1.200

Права - Смер унутрашњих послова

0

1*

1*

1**

90

93

86.000

1.200

Укупно

0

1*

1*

2**

368

372

183


Буџетске листе:

-          I – основна буџетска листа

-          II – програм уписа лица са инвалидитетом

-          III – програм уписа припадника Ромске националне мањине

-          IV – упис држављана Републике Србије који су у школској 2019/2020. години средњу школу завршили у иностранству

* Напомена: Број места резервисан за спровођење афирмативних акција уписа студената. У случају да резервисана места остану упражњена вратиће се у самофинансирајућу квоту.

** Напомена: Број места резервисан за држављане Републике Србије који су у школској 2019/2020. години средњу школу завршили у иностранству и припаднике наше дијаспоре из региона (Заједничко веће општина Вуковар, Република Хрватска, као и Темишвар, Румунија), а којима до истека последњег дана за пријаву на конкурс у првом конкурсном року није издато решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању. У случају да резервисана места остану упражњена вратиће се у самофинансирајућу квоту.

2. Услови конкурисања:

а) Општи услов:

Право учешћа на конкурсу имају лица са завршеним средњошколским образовањем у четворогодишњем трајању.

б) Посебни услови:

- Припадници српског народа из суседних земаља (укључујући и Републику Словенију) школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Ако ови кандидати немају нострификована документа потребна за упис, високошколска установа ће им омогућити да конкуришу уз потврду о томе да је започета нострификација њихових школских сведочанстава стечених у иностранству. Приликом уписа кандидати су дужни да високошколској установи поднесу нострификована документа.

- Припадници српског народа који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације уз достављање уверења о држављанству. Кандидат своју српску националну припадност потврђује изјавом овереном на територији општине у којој живе.

- Држављанин Србије који је у школској 2019/2020. години средњу школу завршио у иностранству, а коме до истека последњег дана за пријаву кандидата у првом уписном року није издато решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању, може се пријавити за упис на студије у другом конкурсном року.

- Упис припадника Ромске националне мањине и студената са инвалидитетом (афирмативне мере уписа) се врши у складу са упутством и програмом Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Напомена: Приликом пријаве на Конкурс кандидат се опредељује за један студијски програм.

3. Полагање пријемног испита: На пријемном испиту се полаже тест из Српског језика (литература по наставном плану и програму за Српски језик и језичку културу од првог до четвртог разреда гимназије према следећим важећим уџбеницима и приручницима: 1. Станојчић, Ж., Поповић, Љ. (било које издање). Граматика српског језика - уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд; 2. Пешикан, М., Јерковић, Ј., Пижурица, М. (2010). Правопис српскога језика, Матица српска, Нови Сад; 3. Кликовац, Д., Николић, Љ. (2014). Српски језик за први и други разред гимназија и средњих стручних школа, Едука, Београд; 4. Кликовац, Д. (2015). Српски језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, Едука, Београд; 5. Кликовац, Д. (2018). Српски језик за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Едука, Београд). Свих 60 питања на пријемном испиту ће бити одабрано из објављене Збирке задатака за полагање пријемног испита из Српског језика који се налази на ОВОМ ЛИНКУ.

4. Конкурсни рокови:

-          пријављивање кандидата:1. и 2. септембар 2020. године  (од 8,00 до 14,00 сати)

-          полагање пријемног испита3. септембар 2020. године

-          објављивање прелиминарне ранг листе4. септембар 2020. године

-          објављивање коначне ранг листе7. септембар 2020. године

-          упис примљених кандидата: 8, 9. и 10. септембар 2020. године  (од 8,00 до 14,00 сати)

Напомена:

-          Тачно време почетка пријемног испита и место полагања биће објављени накнадно.

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

а) Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а предају фотокопије које не треба оверавати.

-          Образац П-1 (пријавни лист - купује се у скриптарници);

-          сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе;

-          диплома о положеном завршном, односно матурском испиту;

-          лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте;

-          доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (уплатница);

НАПОМЕНА:

- Пријављивање кандидата на конкурс могуће је извршити и електронским путем, без доласка на факултет и физичке предаје конкурсне документације, на следећем линку: http://www.pf.uns.ac.rs/pocetna/prijava  где ће се попуњавати подаци које садржи образац П-1, а конкурсна документација (скенирана или усликана) ће се учитавати на последњој страници формулара. Страница формулара ће садржати детаљна упутства за попуњавање.

б) Документација која се подноси приликом уписа:

-          оригинали средњошколских докумената;

-       за припаднике српског народа из суседних земаља (укључујући и Републику Словенију) оверену изјаву, на територији општине у којој живи, да су српске националне припадности;

-          један попуњен образац ШВ-20;

-          студентска књижица (индекс);

-          две фотографије (3,5 х 4,5 цм);

-          доказ о уплати накнаде за упис (буџетски);

-          доказ о уплати школарине (уплатница), за самофинансирајуће студенте.

6. Новчане накнаде:

-            за полагање пријемног испита: 7.600,00 динара;

-            за упис: 6.900,00 динара (плаћају само буџетски);

-            школарина: 86.000,00 (плаћају само самофинансирајући).

Накнаде, као и школарина, уплаћују се на рачун факултета 840-1627666-13 (број модела: 97, позив на број: 087402) доказ о уплати (примерак уплатнице) се подноси са документацијом.

Напомене:

-  Школарина се може платити и у два дела, тако да се приликом уписа плаћа први део у износу од 48.000,00 дин, а други део у износу од 38.000,00 дин. приликом овере зимског семестра.

Накнада за осигурање лица укључена је у цену школарине, односно, накнаду за упис.

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује Комисија за упис појединачно за сваки студијски програм.

Кандидати се рангирају према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху из претходног школовања, и то:

-          највише 40 бодова кандидат остварује по основу успеха у средњој школи;

-          највише 60 бодова кандидат остварује на тесту из Српског језика;

Кандидати који се у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената, немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу, што кандидати потврђују давањем изјаве при конкурисању.

Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски програм на истом нивоу студија на територији Републике Србије, што сваки кандидат потврђује давањем изјаве при упису.

Напомена: У случају да се кандидат на ранг листи налази ван квоте предвиђене за упис на студијски програм за који се определио, биће допунски рангиран на листи другог студијског програма, након последњег рангираног кандидата који се пријавио за тај студијски програм.

8. Начин и рокови за подношење приговора на утврђени редослед:

Кандидат може поднети приговор на тачност бодовања свог теста на прелиминарној ранг-листи и на исправност обављања пријемног испита.

Приговор се може поднети дана 4. септембра 2020. године у времену од 10.00 до 12.00 сати.

Приговор се подноси декану, а предаје се на шалтеру Службе за наставу.

Декан одлучује о приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

Кандидат који подноси приговор на тачност бодовања свог теста на прелиминарној ранг-листи, има право да присуствује комисијском прегледу теста, што у свом приговору треба и изричито да наведе.

9. Упис страних држављана:

Услов за упис страног држављанина је да има завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању, да зна српски језик и да има положен пријемни испит.

Страни држављанин приликом уписа подноси следећу документацију:

-          извод из матичне књиге рођених;

-          нострификовану диплому средње школе;

-          доказ о регулисаном здравственом осигурању;

-          доказ о знању српског језика;

-          доказ о уплати школарине.

10. Напомена:

Поступак за признавање страних средњошколских исправа, подноси се Агенцији за квалификације (http://www.mpn.gov.rs/enicnaric-srbija

Са потврдом да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у прву годину студија и у првом уписном року.

Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у првом уписном року високошколској установи доставља потврду средње школе да је положио све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (International Baccaleurate Diploma Programme).

Ималац стране средњошколске исправе који у првом уписном року оствари право уписа на студије у оквиру одлуком Владе утврђеног броја основних буџетских места, односно у оквиру утврђеног броја самофинансирајућих места, високошколска установа може условно уписати у прву годину студија, уз обавезу достављања решења о нострификацији средњошколске исправе до почетка наставе.

Учесник конкурса који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе показао изузетан успех на републичком такмичењу које организује надлежно министарство (освојио једно од прва три места) или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит, већ се вреднује максималним бројем бодова. Ово право се остварује по посебном захтеву који се подноси приликом пријављивања за полагање пријемног испита уз који се прилаже одговарајући доказ.

Упис који се врши применом афирмативних мера спроводиће се у складу са Стручним упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија и Програмима афирмативних мера.

Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама, а у складу са објективним могућностима факултета. Захтев за полагање пријемног испита, са описом начина полагања се предаје приликом подношења пријаве на Конкурс.

Д Е К А Н

проф. др Бранислав Ристивојевић

 

СТРУЧНО УПУТСТВО МИНИСТАРСТВА

ПРИЛОГ 1 - ПРОГРАМ УПИСА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ПРИЛОГ 2 - ПРОГРАМ УПИСА ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

ПРИЛОГ 3 - СМЕРНИЦЕ

ПРИЛОГ 4 - ИЗЈАВА ЗА ПРИПАДНИКЕ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

ПРИЛОГ 5 - ИЗЈАВА ЗА ПРИПАДНИКЕ СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Задужбина „Доситеј Обрадовић" објављује конкурс за награду „Доситејево златно перо"

Vazna informacija 1Задужбина „Доситеј Обрадовић" објављује конкурс за награду „Доситејево златно перо" за најбоље објављене радове младих аутора до 35 година, у оквиру књижевних врста које је Доситеј увео у српску књижевност – есеј, басна, путопис, кратка прича. Текст конкурса можете преузети на овом линку.

Коначна ранг листа за упис на основне академске студије (шк. 2020/2021)

Vazna informacija 2У прилогу можете погледати коначну ранг листу за упис на прву годину основних академских студија за школску 2020/2021. годину.

УСЛЕД ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ У ЗЕМЉИ, УПИС ЋЕ СЕ ОБАВИТИ У ЈЕДНОМ ДАНУ (понедељак, 6. јул 2020) У ПЕРИОДУ ОД 08:00 до 19:00 сати

Молимо кандидате да се придржавају распореда назначеног на ранг листи.

Будући САМОФИНАНСИРАЈУЋИ студенти треба лично да дођу на упис због потписивања уговора, осим уколико дају одговарајућу оверену пуномоћ другом лицу. Без оверене пуномоћи друго лице може уписати студента УСЛОВНО и у том случају уговор се може накнадно потписати и индекс преузети после летње паузе када факултет почне поново да ради.

Документација која се подноси приликом уписа:

Комплет за упис са свим неопходним обрасцима и индексом (по цени од 1.000 динара)може се купити на пункту на ком је студент распоређен за упис.

- оригинали средњошколских докумената;
- један попуњен образац ШВ-20 и П-4;
- студентска књижица (индекс);
- две фотографије (3,5 х 4,5 цм) - фотографију у индексу не прелепљивати заштитном фолијом!;
- доказ о уплати наканде за упис (буџетски);
- докза о уплати школарине (уплатница), за самофинансирајуће студенте.

НАПОМЕНА: Уколико је неки оригинални документ већ предат приликом конкурисања не треба га поново достављати.

Накнаде и сврха уплате:

- 6.900,00 динара - "накнада за упис" (плаћају само буџетски)

- 86.000,00 динара - "школарина" (плаћају само самофинансирајући)

НАПОМЕНА ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ: Школарина у износу од 86.000 динара може се приликом уписа уплатити у целости или из два дела. Уколико желите школарину да платите из два дела приликом уписа је потребно доставити доказ о уплати првог дела у износу од 48.000 динара. Други део школарине треба да се плати најкасније до средине јануара 2021. године у износу од 38.000 динара. Социјално угрожене категорије по посебној молби могу платити школарину и из 3 дела уколико поднесу молбу за одобрење рата најкасније до недеље, 5. јула 2020. године. Уз молбу је потребно приложити доказе који поткрепљују наводе из молбе о тешком материјалном стању и сл. Молбе се подносе на мејл адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. уз обавезне следеће елементе:

1) тема мејла (subject): #RATE_MOLBA

2) име и презиме

3) конкурсни број

Повратну информацију о решеним молбама информације ће се слати СМС поруком на бројеве телефона остављене приликом конкурисања или на нови број мобилног телефона ако он буде назначен у мејлу молбе. Молбе ће се решавати током викенда.

Инструкције за уплату:

Прималац: Правни факултет у Новом Саду

Текући рачун: 840-1627666-13

Број модела: 97

Позив на број*: 087402

НАПОМЕНА: Уплата извршена са позивом на број 117401 је такође, ИСПРАВНО извршена уплата.

 Uputstvo za fotografije

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (2020-OAS-1UR-KRL_Opšti_smer.pdf)2020-OAS-1UR-KRL_Opšti_smer.pdf 154 kB
Download this file (2020-OAS-1UR-KRL_Smer_unutrašnjih_poslova.pdf)2020-OAS-1UR-KRL_Smer_unutrašnjih_poslova.pdf 96 kB

Обавештење о раду библиотеке и читаонице у време пандемије

important mainНакон укидања ванредног стања, Библиотека Правног факултета почела је са радом.

У складу са препорукама за превенцију болести за време трајања епидемије,  а у циљу безбедности запослених и студената, учионица број 9 на мезанину неће радити. Читаоница ће радити у измењеном режиму, тако да је могуће поручивање и преузимање публикација, без боравка корисника у читаоници.

Радно време читаонице је радним данима од 8 до 13,30 часова.

Наручивање публикација биће искључиво онлајн, на адреси http://pf.uns.ac.rs/biblioteka/porucivanje.

У овом периоду могућност поручивања публикација имају само докторанти и студенти мастер студија.
Докторанти могу да поруче и изнесу публикације као и до сада, 5 књига на 15 дана, док часописе могу изнети само ради копирања уз обавезу да их врате до краја радног времена читаонице.
Студенти мастер студија могу да поруче и изнесу 2 књиге на 15 дана. Што се тиче коришћења часописа, услови су исти као и за докторанте.
Издавање онлајн поручених публикација је од 9 до 13,30 часова, дан након поручивања, са спољашње стране зграде, на привременом шалтеру читаонице.

Молимо Вас да користите маску и рукавице при преузимању и враћању књига.

Такође, докторанти и студенти мастер студија могу да се обрате Библиотеци ради пружања помоћи у проналажењу литературе доступне у онлајн електронским изворима, на мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

За све недоумице и питања можете се обратити управнику Библиотеке Данијели Арсенијевић, на мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

У нади да ћемо ускоро почети са редовним радом, желимо Вам добро здравље.
Будите одговорни.


Библиотека Правног факултета

У Новом Саду,
24.06.2020.

Обавештење

ContactСве информације у вези са конкурсом за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2020/2021. години можете добити на телефон 021/485-3011 сваког радног дана у периоду од 11 до 14 часова.

ОБАВЕЗНА употреба рукавица и заштитне маске

Vazna informacija COVID19Обавештавају се сви студенти да је од 25.05.2020. године ОБАВЕЗНА употреба рукавица и заштитне маске приликом уласка у зграду Правног факултета у Новом Саду.

ПРИРУЧНИК ЗА ПРИРЕМУ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

skripte za prijemniПриручник за припрему полагања пријемног испита из српског језика за упис на прву годину основних академских  студија на Правном факултету у Новом Саду у школској 2020/2021 години.

mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 150 гостију и нема пријављених чланова