English  uk copy 

 

Подела потписа студентима мастер студија – проф. др Г. Милошевић

Обавештавају се студенти мастер академских студија да ће проф. др Горан Милошевић дана 22. децембра 2018. године у 10 часова у ВММ учионици делити потписе из следећих наставних предмета: Финансијско право ЕУ, Економика Европске уније, Економска безбедност, Финансирање тероризма и Економија јавног сектора.

Распоред предавања на мастер академским студијама

Последње ажурирање: 13.12.2018. у 09:40

1) Колективно радно право - проф. др Сенад Јашаревић, уторком од 16:00 - учионица 20/I;

2) Средства обезбеђења и учвршћења потраживања, доц. др Атила Дудаш, средом од 13:00 у учионици МММ (II спрат);

3) Психологија исказа у кривичном поступку, проф. др Снежана Бркић, петком у 17:00 у учионици ВММ (II спрат);

4) Кривичноправно сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције, проф. др Драгана Коларић, суботом од 10:00 у учионици 35 (II спрат) (напомена: уместо суботе, 01.12.2018. настава ће се реализовати у петак, 30.11.2018 у истој просторији и сатници);

5) Тумачење у кривичном праву, проф. др Драгана Коларић, суботом од 11:30 у учионици 35 (II спрат) (напомена: уместо суботе, 01.12.2018. настава ће се реализовати у петак, 30.11.2018 у истој просторији и сатници);

6) Трговина људима, проф. др Драгана Коларић, суботом од 13:00 у учионици 35 (II спрат) (напомена: уместо суботе, 01.12.2018. настава ће се реализовати у петак, 30.11.2018 у истој просторији и сатници);

7) Права грађана и државна управа, проф. др Драган Милков, средом од 13:00 у кабинету 31 (I спрат);

8) Теорија политичких преврата, доц. др Марко Парезановић, суботом од 10:00 у учионици 34 (II спрат);

9) Систем обезбеђења имовине и пословања, проф. др Љубомир Стајић, суботом од 10:00 у учионици 19 (I спрат);

10) Систем заштите личности и објеката, проф. др Љубомир Стајић, суботом од 11:30 у учионици 19 (I спрат);

11) Контрола служби безбедности, проф. др Љубомир Стајић, суботом од 13:00 у учионици 19 (I спрат) (напомена: почев од 24.11.2018. преостали део наставе до краја семестра изводи доц. др Радојица Лазић, суботом са почетком у 10,00 сати у учионици 21 - I спрат);

12) Организација и надлежности служби безбедности, проф. др Љубомир Стајић, суботом од 14:30 у учионици 19 (I спрат) - колективне консултације (напомена: почев од 24.11.2018. преостали део наставе до краја семестра изводи доц. др Радојица Лазић, суботом са почетком у 10,00 сати у учионици 21 - I спрат);

13) Организација и послови полиције, проф. др Љубомир Стајић, суботом уод 14:30 у учионици 19 (I спрат) - колективне консултације (напомена: почев од 24.11.2018. преостали део наставе до краја семестра изводи проф. др Обрад Стевановић, суботом са почетком у 10,00 сати у учионици MMM - II спрат);

14) Стратегија националне безбедности, проф. др Љубомир Стајић, суботом од 14:30 у учионици 19 (I спрат) - колективне консултације;

15) Посебне доказне радње, проф. др Татјана Бугарски, средом од 15:00 у учионици СУП (II спрат) (напомена: предавања 21.11.2018. се одлаже за 28.11.2018. када ће се реализовати у блок настави са тада редовним предавањима);

16) Криминологија малолетничке делинквенције, проф. др Татјана Бугарски, уторком од 11:00 у судници (I спрат) - колективне консултације;

17) Центар за социјални рад у кривичном поступку, проф. др Татјана Бугарски, уторком од 11:00 у судници (I спрат) - колективне консултације;

18) Улога поротника у кривичном поступку, проф. др Татјана Бугарски, уторком од 11:00 у судници (I спрат) - колективне консултације;

19) Међународни односи, доц. др Бојан Тубић, четвртком од 18:45 у учионици 14 (I спрат) (напомена: предавање 22.11.2018. се одлаже за петак, 23.11.2018. у 18:00 у учионици 14/I) (напомена: предавање за 29.11.2018. ће се реализовати у ранијем термину, у суботу, 24.11.2018. у 15:00 у учионици 21 (I спрат)) (напомена: предавање за 06.12.2018. ће се реализовати у ранијем термину, у суботу, 01.12.2018. у 15:00 у учионици 21 (I спрат)) (напомена: предавање за 20.12.2018. ће се реализовати у ранијем термину, у суботу, 15.12.2018. у 10:00 у учионици 20 (I спрат));

20) Безбедност и људска права, проф. др Дарко Симовић, суботом од 10:00 у учионици 18 (I спрат);

21) Уставна заштита људских права, доц. др Александар Мартиновић, петком од 14:00 у учионици 18 (I спрат) - колективне консултације;

22) Заштита тајних података, доц. др Александар Мартиновић, петком од 15:00 у учионици 18 (I спрат);

23) Социјални рад са појединцима, доц. др Јелица Петровић, уторком од 18:00 у кабинету бр. 137/I (на Филозофском факултету) - колективне консултације;

24) Методологија права, проф. др Драгутин Аврамовић, уторком од 11:30 у Катедри за теорију државе и права (I спрат) - индивидуалне консултације;

25) Историја политичких и правних теорија, проф. др Драгутин Аврамовић, уторком од 12:15 у Катедри за теорију државе и права (I спрат) - колективне консултације;

26) Право конкуренције, проф. др Сандра Фишер Шобот, понедељком од 16:00 у учионици 21 (I спрат);

27) Берзанско право, проф. др Владимир Марјански, уторком од 15:00 у учионици 21 (I спрат) - колективне консултације;

28) Право привредних друштава ЕУ, проф. др Владимир Марјански, уторком од 15:45 у учионици 21 (I спрат) - колективне консултације;

29) Банкарско право, проф. др Владимир Марјански, уторком од 16:30 у учионици 21 (I спрат);

30) Управно право - посебни део, проф. др Зоран Лончар, уторком од 13:30 у Катедри за јавно право (I међуспрат) - колективне консултације;

31) Међународна трговинска и инвестициона арбитража, проф. др Маја Станивуковић, понедељком од 14:00 у кабинету наставника бр. 10 (I спрат) - индивидуалне консултације;

32) Уговорно право међународне трговине, проф. др Маја Станивуковић, понедељком од 14:00 у кабинету наставника бр. 10 (I спрат) - индивидуалне консултације;

33) Историја политичких и правних институција Војводине, проф. др Гордана Дракић, средом од 15:00 у Катедри за историју државе и права (II спрат);

34) Мере безбедности психијатријског карактера, проф. др Драгиша Дракић, петком од 10:00 у учионици 18 (I спрат) - колективне консултације;

35) Неурачунљивост у кривичном праву, проф. др Драгиша Дракић, петком од 11:00 у учионици 18 (I спрат);

36) Историја цивилизације, проф. др Маша Кулаузов, четвртком од 15:00 у учионици 19 (I спрат);

37) Правне теорије и институције антике, проф. др Маша Кулаузов, четвртком од 14,00 у кабинету наставника бр. 43 (II спрат) - колективне консултације;

38) Упоредно породично право, проф. др Гордана Ковачек Станић, петком од 11:45 у Катедри за грађанско право (I међуспрат) уторком од 14:45 у кабинету наставника бр. 54 (II спрат) - колективне консултације;

39) Породично-правни односи, проф. др Гордана Ковачек Станић, петком од 12:30 у Катедри за грађанско право (I међуспрат) уторком од 15:30 у кабинету наставника бр. 54 (II спрат)- колективне консултације;

40) Организовани криминалитет, проф. др Милан Шкулић, петком од 16:45 у учионици СУП (II спрат) (напомена: предавање 23.11.2018. се одлаже за четвртак, 29.11.2018. у 16:45 у учионици 14/I) (напомена: додатна настава у суботу, 08.12.2018. у 14:00 у учионици ВММ - II спрат) (напомена: предавање 14.12.2018. се одлаже и надокнадиће се у суботу, 22.12.2018. у 13:45 у учионици 20/I);

41) Социјални рад са породицом, проф. др Слађана Зуковић, понедељком од 14:00 у кабинету бр. 142 (на Филозофском факултету);

42) Социјални рад са породицом, проф. др Ивана Михић, понедељком од 16:00 у кабинету бр. 137 (на Филозофском факултету);

43) Међународни судови и арбитраже, проф. др Сања Ђајић, уторком од 17:00 у учионици ВММ (II спрат);

44) Међународна заштита људских права, проф. др Сања Ђајић, четвртком од 16:00 у учионици ВММ (II спрат);

45) Савремени политички системи, проф. др Слободан Орловић, средом од 15:45 у Катедри за јавно право (II спрат);

46) Међународни стандарди заштите страних улагања, проф. др Петар Ђундић, уторком од 15:45 у Катедри привредноправних наука (I спрат);

47) Уставно судство, доц. др Светозар Чиплић, четвртком од 15:00 у Катедри за јавно право (II спрат);

48) Евиденција непокретности, проф. др Раденка Цветић, средом од 15:00 у учионици ВММ (II спрат) (напомена: 21.11.2018. предавање се недеће рализовати, термин надокнаде ових часова ће накнадно бити утврђен, ванредни термин консултациија: петак, 23.11.2018. од 11:30 сати у кабинету наставника бр. 26 (I спрат));

49) Теорија судског извршног поступка, доц. др Марко Кнежевић, четвртком од 16:00 у учионици 18 (I спрат);

50) Наследно право, проф. др Јелена Видић Трнинић, уторком од 15:00 у кабинету наставника бр. 46 (II спрат);

51) Ауторско и сродна права, проф. др Сања Радовановић, четвртком од 16:00 у учионици 20 (I спрат);

52) Право индустријске својине, проф. др Сања Радовановић, четвртком од 17:00 у учионици 20 (I спрат);

53) Финансирање тероризма, проф. др Горан Милошевић, петком од 14:30 у Катедри правноекономских наука (I спрат);

54) Економска безбедност, проф. др Горан Милошевић, петком од 13:45 у Катедри правноекономских наука (I спрат) - индивидуалне консултације;

55) Економика Европске уније, проф. др Горан Милошевић, петком од 13:45 у Катедри правноекономских наука (I спрат) - индивидуалне консултације;

56) Економија јавног сектора, проф. др Горан Милошевић, петком од 13:45 у Катедри правноекономских наука (I спрат) - индивидуалне консултације;

57) Насиље у породици, проф. др Бранислав Ристивојевић, четвртком од 14:00 у Катедри за кривично право (II спрат);

58) Међународна кривична дела, проф. др Бранислав Ристивојевић, петком од 15:00 у Катедри за кривично право (II спрат);

59) Социјални рад са појединцима, доц. др Борис Попов, четвртком од 16:00 у кабинету бр. 145 (на Филозофском факултету);

mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 50 гостију и нема пријављених чланова