English  uk copy 

 

Распоред испитивача по учионицама за јунски рок

У прилогу ове вести можете погледати распоред испитивача по учионицама за све дане до краја овог испитног рока.

Распоред постављен: 15.06.2018. године

Последње ажурирање: 22.06.2018. године (15:20)

ВАЖНО: време почетка испита назначено у овом распореду дерогира време које се приказује на сервисима, као што то чине и измене које су наведене у оквиру ове вести, испод у тексту.

Измене:

- мења се сатница почетка испита из Облигационог права, Испитивач I за уторак, 3. јул 2018. године. Испит ће уместо у 9,00 почети у 11,00 сати – учионица остаје непромењена - учионица 6 (међуспрат);
 
- мења се сатница почетка испита из
Облигационог права, Испитивач I за среду, 4. јул 2018. године. Испит ће уместо у 9,00 почети у 11,00 сати – учионица остаје непромењена - учионица СУП (II спрат);

- мења се сатница почетка испита из Облигационог права, Испитивач I за четвртак, 5. јул 2018. године.  Испит ће уместо у 9,00 почети у 11,00 сати – учионица остаје непромењена - учионица 16 (I спрат);

- мења се сатница почетка испита из Облигационог права, Испитивач I за петак, 6. јул 2018. године. Испит ће уместо у 9,00 почети у 11,00 сати – учионица остаје непромењена - учионица 6 (међуспрат);

- испити заказани код проф. др Бојана Пајтића за среду 4. јул 2018. одржаће се у учионици СУП (II спрат) уместо у катедри грађанско правних наука (време почетка испита остаје непромењено);

- испити заказани код проф. др Бојана Пајтића за четвртак, 5. јул 2018. одржаће се у учионици 16 (I спрат) уместо у катедри за историју државе и права (време почетка испита остаје непромењено);

- испити заказани код проф. др Бојана Пајтића за петак, 6. јул 2018. одржаће се у учионица 6 (међуспрат) уместо у катедри за јавно право (време почетка испита остаје непромењено);

- испити заказани код доц. др Марка Кнежевића за петак, 29. јун 2018. одржаће се у учионица 16 (I спрат) уместо у учионици 22/I (време почетка испита остаје непромењено);

- испити заказани код проф. др Зорана Лончара за среду, 27. јун 2018. одлажу се за петак, 29. јун 2018. године. Испит ће почети у 10,00 сати у учионици 22/I;

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

Служба за наставу

Школска година: 2017/18

Испитни рок: Јунски (редован)

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за понедељак, 18. јун 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Аврамовић Драгутин

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Реторика

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права 2

Етински Родољуб

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Дипломатско и конзуларно право; Међународно хуманитарно право

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право; Социјално право

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Лончар Зоран

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право - посебни део

Милков Драган

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Насиље у породици

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за уторак, 19. јун 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње

Вуковић Раденко

15:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Правна медицина

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 2

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Маленица Антун

11:00

Катедра за историју државе и права (II спрат)

Докторске студије: Методологија научноистраживачког рада

Маринковић Душан

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија

Марјански Владимир

09:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава

Милошевић Горан

07:30

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Насиље у породици; Одговорност надређеног у међународном кривичном праву

Тубић Бојан

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Увод у право Европске уније (писмени испит)

Херцег Ђорђе

10:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Основи информационих система (писмени испит)

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за среду, 20. јун 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 2

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично извршно право; Кривично право

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

Кековић Зоран

10:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Систем безбедности ЕУ

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Маринковић Душан

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија; Социологија права

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право
Мастер студије: Право конкуренције

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право (посебни део) (писмени испит)

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Облигационо право

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за четвртак, 21. јун 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право; Социјално право

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Маринковић Душан

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија; Социологија права

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Радовановић Сања

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Право интелектуалне својине
Мастер студије: Ауторско и проналазачко право; Право индустријске својине

Стајић Љубомир

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Право приватне безбедности; Систем безбедности
Мастер студије: Систем заштите личности и објеката; Стратегија националне безбедности

Стевановић Обрад

10:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Безбедносни менаџмент
Мастер студије: Организација и послови полиције

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Облигационо право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за петак, 22. јун 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Аврамовић Драгутин

10:00

Катедра за теорију државе и права (I спрат)

Основне студије: Реторика

Арсић Зоран

08:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава; Привредно право

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

Дивљак Драго

09:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Међународно привредно право; Саобраћајно право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права 2

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично право

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Маринковић Душан

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија

Марјански Владимир

09:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Орловић Слободан

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Изборно право; Уставно право

Тубић Бојан

10:00

Катедра за историју државе и права (II спрат)

Основне студије: Дипломатско и конзуларно право
Мастер студије: Међународни односи

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Међународно јавно право; Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Катедра за теорију државе и права (I спрат)

Основне студије: Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за суботу, 23. јун 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Лазић Радојица

10:00

Учионица 16 (I спрат)

Мастер студије: Контрола служби безбедности; Организација и надлежност служби безбедности

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за понедељак, 25. јун 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње; Улога поротника у кривичном поступку

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право; Породично и наследно право

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Кривично извршно право; Кривично право

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Милков Драган

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Орловић Слободан

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Изборно право; Уставно право
Мастер студије: Савремени политички системи; Уставно судство
Докторске студије: Уставно право - теорија конституционализма и уставне институције

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Међународна кривична дела; Насиље у породици; Трговина људима

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право
Мастер студије: Право конкуренције

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Облигационо право

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за уторак, 26. јун 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права 2

Ковачек Станић Гордана

09:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Породично право

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Маринковић Душан

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија; Социологија права

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Финансијско право ЕУ; Основи економије
Мастер студије: Економија јавног сектора

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Међународна кривична дела; Трговина људима

Тубић Бојан

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Увод у право Европске уније (писмени испит)

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за среду, 27. јун 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Цветковић Ђорђевић Валентина

10:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Римско право

Зуковић Слађана

13:00

Учионица 33 (II спрат)

Мастер студије: Социјални рад са породицом

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

Лончар Зоран

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право - посебни део

Марјански Владимир

09:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава
Мастер студије: Банкарско право
Докторске студије: Трговинско право - продубљени курс - уговори робног промета и хартије од вредности

Милков Драган

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије
Мастер студије: Финансирање тероризма

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Трговинско право

Шкулић Милан

15:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Криминалистичка техника и тактика
Мастер студије: Организовани криминалитет

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Облигационо право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за четвртак, 28. јун 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Арсић Зоран

08:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Привредно право

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично извршно право; Кривично право

Етински Родољуб

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Међународно хуманитарно право

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Радовановић Сања

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Право интелектуалне својине
Мастер студије: Ауторско и проналазачко право

Стајић Љубомир

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Право приватне безбедности; Систем безбедности
Мастер студије: Систем обезбеђења имовине и пословања; Систем заштите личности и објеката; Стратегија националне безбедности

Станивуковић Маја

17:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Мастер студије: Уговорно право међународне трговине

Тубић Бојан

10:00

Катедра за теорију државе и права (I спрат)

Мастер студије: Међународни односи

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право
Мастер студије: Уставно судство

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (посебни део) (писмени испит)

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Облигационо право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за петак, 29. јун 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Арсић Зоран

08:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

Дивљак Драго

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Међународно привредно право; Саобраћајно право

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Кривично извршно право; Кривично право
Мастер студије: Неурачунљивост у кривичном праву

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Марјански Владимир

09:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Право привредних друштава
Мастер студије: Банкарско право

Милков Драган

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Међународна кривична дела; Трговина људима

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право
Мастер студије: Право конкуренције

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

08:00

Учионица 14 (I спрат)

Докторске студије: Систем приватног права

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Облигационо право

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за суботу, 30. јун 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Коларић Драгана

10:00

Учионица 16 (I спрат)

Мастер студије: Кривичноправно сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције

Мартиновић Александар

10:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Наука о управи; Парламентарно право
Мастер студије: Заштита тајних података

Парезановић Марко

10:00

Учионица 18 (I спрат)

Мастер студије: Теорија политичких преврата

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за понедељак, 2. јул 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Аврамовић Драгутин

10:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Реторика

Арсић Зоран

08:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Привредно право

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Савремени методи и средства откривања и доказивања кривичног дела

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права 2

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Ковачек Станић Гордана

09:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Породично право
Докторске студије: Упоредно дечије право

Кулаузов Маша

11:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Маринковић Душан

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија; Социологија права

Марјански Владимир

09:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Право привредних друштава

Милков Драган

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Орловић Слободан

09:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Изборно право; Уставно право

Пајтић Бојан

11:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Мастер студије: Средства обезбеђења и учвршћења потраживања

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право
Мастер студије: Међународна кривична дела; Насиље у породици; Трговина људима

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Трговинско право
Мастер студије: Право конкуренције

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за уторак, 3. јул 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Арсић Зоран

08:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава
Мастер студије: Право привредних друштава ЕУ

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права 2

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Милков Драган

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Орловић Слободан

09:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Изборно право; Уставно право
Докторске студије: Уставно право - теорија конституционализма и уставне институције

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право
Мастер студије: Трговина људима; Тумачење у кривичном праву

Тубић Бојан

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Увод у право Европске уније (писмени испит)

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Трговинско право

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Облигационо право

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за среду, 4. јул 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права 2

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично извршно право; Кривично право
Мастер студије: Неурачунљивост у кривичном праву
Докторске студије: Кривично право - продубљени курс (одабране теме)

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Ковачек Станић Гордана

09:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Породично право

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Милков Драган

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Пајтић Бојан

11:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Мастер студије: Средства обезбеђења и учвршћења потраживања

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Међународна кривична дела; Насиље у породици

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Облигационо право

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за четвртак, 5. јул 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично извршно право; Кривично право
Мастер студије: Неурачунљивост у кривичном праву

Етински Родољуб

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Дипломатско и конзуларно право; Међународно хуманитарно право

Јовановић Драган

08:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Безбедност саобраћаја

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Ковачек Станић Гордана

09:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Породично право
Мастер студије: Упоредно породично право

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Марјански Владимир

09:00

Свечана сала (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава
Мастер студије: Банкарско право

Милков Драган

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Пајтић Бојан

11:00

Катедра за историју државе и права (II спрат)

Мастер студије: Средства обезбеђења и учвршћења потраживања

Радовановић Сања

09:00

Катедра за теорију државе и права (I спрат)

Основне студије: Право интелектуалне својине
Мастер студије: Ауторско и проналазачко право; Право индустријске својине
Докторске студије: Неважност уговора

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Насиље у породици; Трговина људима

Стајић Љубомир

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Право приватне безбедности; Систем безбедности
Мастер студије: Систем обезбеђења имовине и пословања; Систем заштите личности и објеката
Докторске студије: Теорија система безбедности - продубљени курс

Стевановић Обрад

10:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Безбедносни менаџмент
Мастер студије: Организација и послови полиције

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право
Докторске студије: Право међународне продаје - продубљени курс

Цветић Раденка

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Мастер студије: Земљишно и водно право

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

09:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Међународно јавно право; Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Катедра за јавно право (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Облигационо право

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за петак, 6. јул 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Аврамовић Драгутин

10:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Реторика
Докторске студије: Теорија државе и права - продубљени курс

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

Дивљак Драго

09:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Међународно привредно право; Саобраћајно право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права 2

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично извршно право; Кривично право
Мастер студије: Неурачунљивост у кривичном праву

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

Кнежевић Марко

12:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Ковачек Станић Гордана

09:00

Свечана сала (I спрат)

Основне студије: Породично и наследно право; Породично право
Мастер студије: Упоредно породично право

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Лончар Зоран

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право - посебни део

Марјански Владимир

09:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава
Мастер студије: Банкарско право
Докторске студије: Банкарско право - продубљени курс - банкарско уговорно право

Мартиновић Александар

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Наука о управи; Парламентарно право
Мастер студије: Уставна заштита људских права

Милков Драган

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије
Мастер студије: Финансирање тероризма

Пајтић Бојан

11:00

Катедра за јавно право (II спрат)

Мастер студије: Средства обезбеђења и учвршћења потраживања

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Међународна кривична дела; Насиље у породици; Трговина људима

Станаревић Светлана

10:00

Катедра правноекономских наука (I спрат)

Основне студије: Безбедносна култура

Тубић Бојан

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Дипломатско и конзуларно право
Мастер студије: Безбедност и људска права; Међународни односи

Фишер Шобот Сандра

08:30

Катедра за историју државе и права (II спрат)

Основне студије: Трговинско право

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право
Докторске студије: Упоредно уставно право земаља Европске уније

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

08:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Докторске студије: Систем приватног права

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

09:00

Катедра за теорију државе и права (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Међународно јавно право; Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (посебни део) (писмени испит)

Испитивач 1 МПП

09:30

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Облигационо право

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Увод у право

Испитивач 2 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 57 гостију и нема пријављених чланова