English  uk copy 

 

Распоред предавања на основним студијама (шк. 2018/19 - зимски семестар)

Распоред предавања ПРВЕ године ОАС објављен: 24.09.2018.

Настава према овом распореду почиње у понедељак, 1. октобра 2018.

Распоред предавања ДРУГЕ, ТРЕЋЕ и ЧЕТВРТЕ године ОАС објављен: 04.10.2018.

Настава према овом распореду ће почети у понедељак, 8. октобра 2018.

Последње измене: 12.12.2018. године.

Измене распореда:

- од 12.10.2018. укида се пренос предавања Кривичног права петком (из Амфитеатра у ВММ - настава се изводи само у Амфитеатру);

- од 15.10.2018. укида се пренос предавања Облигационог права понедељком и уторком (из СУП учионице у ВММ - настава се изводи само у СУП учионици);

- од 16.10.2018. укида се извођење предавања из Социјалног права уторком за наставну групу бр. 2;

- од 19.10.2018. укида се извођење предавања из Породичног права петком за наставну групу бр. 2;

- од 22.10.2018. мења се просторија извођење предавања из Међународног јавног права 1 понедељком за наставну групу бр. 1. Настава ће се уместо у учионици 14 изводити у учионици ВММ;

- од 24.10.2018. укида се извођење предавања из Увода у грађанско право средом за наставну групу бр. 2;

- од 31.10.2018. укида се извођење предавања из Историје државе и права 1 средом за наставну групу бр. 1;

- од 01.11.2018. укида се извођење предавања из Међународног јавног права 1 уторком и четвртком за наставну групу бр. 2;

- од 16.11.2018. укида се извођење предавања из Социологије петком за наставну групу бр. 2;

- 21.11.2018. предавање из Радног права  уместо у 13,00 сати у амфитеатру, одржаће се од 09,00 сати у учионици 19/I - измна важи само овог дана, након чега се враћа у редовне и додатне термине;

 

Одлагања и надоканде часова предавања:

- 17.10.2018 - Криминологија (изборни предмет, II година, Општи смер) се одлаже. Термин надокнаде часова ће бити договорен на првом следећем редовном предавању 24.10.2018.;

- 20.10.2018. - Основи пословне информатике (изборни предмет, I година Општи и СУП смер) надокнађују се часови предавања које се неће реализовати 24.10.2018.

- 23.10.2018. - Радно право се одлаже. Предавања ће се надокнадити у петак, 26.10.2018. у 13,00 сати у учионици СУП;

- 25.10.2018. - Дипломатско и конзуларно право (изборни предмет IV година Општи смер) се одлаже. Термин надокнаде часова ће бити накнадно одређен; Пропуштени часови се надокнађују у суботу, 17.11.2018. од 09:00 у учионици 14/I;

- 25.10.2018. - Међународно хуманитарно право (изборни предмет III година СУП смер) се одлаже.  Термин надокнаде часова ће бити накнадно одређен; Пропуштени часови се надокнађују у суботу, 17.11.2018. од 12:00 у учионици ВММ;

- 25.10.2018. - Прекршајно право се одлаже. Пропуштени часови ће се надокнадити 26.10.2018. у 15,00 сати у учионици ВММ;

- 26.10.2018. - Криминалистичка тактика и техника се одлаже. Предавања ће се надокнадити у суботу, 08.12.2018. у 10,00 сати у учионици ВММ;

- 09.11.2018. - Криминалистичка тактика и техника се одлаже. Предавања ће се надокнадити у суботу, 08.12.2018. у 12,00 сати у учионици ВММ;

- 14.11.2018. - Систем безбедности ЕУ (изборни предмет, III година, СУП смер) се одлаже за петак, 16.11.2018. у 12,00 у учионици 20;

- 14.11.2018. - Безбедносна култура (изборни предмет, II година, СУП смер) се одлаже за петак, 23.11.2018. у 10,00 у учионици 6 (међуспрат); Наредно редовно предавање је 21.11.2018.

- уместо 22.11.2018. - Синдикално право (изборни предмет, II година, Општи смер) се реализуе у понедељак, 19.11.2018. у 11,00 у учионици 6 (међуспрат);

- 23.11.2018. - Криминалистичка тактика и техника се одлаже. Предавања ће се надокнадити у четвртак, 29.11.2018. у 15,00 сати у учионици 14;

- уместо 29.11.2018. - Дипломатско и конзуларно право (изборни предмет, IV година Општи смер) ће се реализовати у суботу, 24.11.2018. у 9,00 сати у учионици 21 (I спрат);

- уместо 29.11.2018. - Међународно хуманитарно право (изборни предмет, III година СУП смер) ће се реализовати у суботу, 24.11.2018. у 13,00 сати у учионици 21 (I спрат)

- 06.12.2018. - Дипломатско и конзуларно право (изборни предмет, IV година Општи смер) се одлаже за суботу, 08.12.2018. у 9,00 сати у учионици 14 (I спрат);

- уместо 06.12.2018. - Међународно хуманитарно право (изборни предмет, III година СУП смер) ће се реализовати у суботу, 01.12.2018. у 12,00 сати у учионици 21 (I спрат)

- уместо 19.12.2018. - Систем безбедности ЕУ (изборни предмет, III година СУП смер) ће се реализовати у петак, 30.11.2018. у 10,00 сати у учионици 19 (I спрат)

- уместо 26.12.2018. - Систем безбедности ЕУ (изборни предмет, III година СУП смер) ће се реализовати у петак, 30.11.2018. у 12,00 сати у учионици 19 (I спрат)

- 11.12.2018. Породично право се одлаже. Предавање ће бити надокнађено у среду, 19.12.2018. у 9,00 сати у учионици 14;

- 14.12.2018. Криминалистичка техника и тактика (II година СУП смер) се одлаже за четвртак, 20.12.2018. у 15,00 сати у учионици 6 (I међуспрат);

- надокнада раније пропуштене наставе из Криминалистичка техника и тактика (II година СУП смер) у суботу, 22.12.2018. у 10,00 сати у учионици 20 (I спрат);

Додатна настава за постизање пуног фонда часова предавања:

- 17.11.2018. (СУБ) Увод у право (1. година - Драгана Ћорић) - Амфитеатар (09:00 - 11:45)
- 01.12.2018. (СУБ) Увод у право (1. година - Драгана Ћорић) - Учионица „СУП“ (12:00 - 14:45)
- 08.12.2018. (СУБ) Увод у право (1. година - Драгана Ћорић) - Амфитеатар (10:00 - 15:45)
- 24.11.2018. (СУБ) Увод у право (1. година - Драгутин Аврамовић) - Амфитеатар (10:00 - 12:45)
- 01.12.2018. (СУБ) Увод у право (1. година - Драгутин Аврамовић) - Амфитеатар (10:00 - 15:45)
- 21.11.2018. (СРЕ) Историја државе и права 1 (1. година Општи смер - Маша Кулаузов) - Амфитеатар (08:00 - 10:45)
- 12.12.2018. (СРЕ) Историја државе и права 1 (1. година Општи смер - Маша Кулаузов) - Амфитеатар (08:00 - 10:45)
- 17.11.2018. (СУБ) Римско право (1. година Општи смер - Валентина Цветковић Ђорђевић) - Учионица „СУП“ (12:00 - 14:45)
- 22.11.2018. (ЧЕТ) Римско право (1. година Општи смер - Наташа Деретић) - Учионица „СУП“ (09:00 - 11:45)
- 29.11.2018. (ЧЕТ) Римско право (1. година Општи смер - Наташа Деретић) - Учионица „СУП“ (09:00 - 11:45)
- 06.12.2018. (ЧЕТ) Римско право (1. година Општи смер - Наташа Деретић) - Учионица 14 (08:00 - 10:45)
- 23.11.2018. (ПЕТ) Социологија (1. година - Саша Бован) - Амфитеатар (15:00 - 17:45)
- 30.11.2018. (ПЕТ) Социологија (1. година - Саша Бован) - Амфитеатар (15:00 - 17:45)
- 14.11.2018. (СРЕ) Основи пословне информатике (1. година - Ђорђе Херцег) - Амфитеатар (20:00 - 20:45)
- 21.11.2018. (СРЕ) Основи пословне информатике (1. година - Ђорђе Херцег) - Амфитеатар (20:00 - 20:45)
- 28.11.2018. (СРЕ) Основи пословне информатике (1. година - Ђорђе Херцег) - Амфитеатар (20:00 - 20:45)
- 05.12.2018. (СРЕ) Основи пословне информатике (1. година - Ђорђе Херцег) - Амфитеатар (20:00 - 20:45)
- 21.11.2018. (СРЕ) Увод у грађанско право (2. година) - Учионица 14 (09:00 - 11:45)
- 28.11.2018. (СРЕ) Увод у грађанско право (2. година) - Учионица 14 (09:00 - 11:45)
- 05.12.2018. (СРЕ) Увод у грађанско право (2. година) - Учионица 14 (09:00 - 11:45)
- 19.11.2018. (ПОН) Социјално право (2. година Општи смер - Сенад Јашаревић) - Учионица 14 (16:00 - 16:45)
- 26.11.2018. (ПОН) Социјално право (2. година Општи смер - Сенад Јашаревић) - Учионица 14 (16:00 - 16:45)
- 01.12.2018. (СУБ) Социјално право (2. година Општи смер - Сенад Јашаревић) - Учионица 14 (12:00 - 14:45)
- 03.12.2018. (ПОН) Социјално право (2. година Општи смер - Сенад Јашаревић) - Учионица 14 (16:00 - 16:45)
- 10.12.2018. (ПОН) Социјално право (2. година Општи смер - Сенад Јашаревић) - Учионица 14 (16:00 - 16:45)
- 16.11.2018. (ПЕТ) Породично право (2. година - Гордана Ковачек Станић) - Учионица 6 (09:00 - 11:45)
- 10.11.2018. (СУБ) Кривично право (2. година - Бранислав Ристивојевић) - Амфитеатар (08:00 - 10:45)
- 19.11.2018. (ПОН) Кривично право (2. година - Бранислав Ристивојевић) - Учионица „СУП“ (18:00 - 20:45)
- 26.11.2018. (ПОН) Кривично право (2. година - Бранислав Ристивојевић) - Учионица „СУП“ (18:00 - 20:45)
- 03.12.2018. (ПОН) Кривично право (2. година - Бранислав Ристивојевић) - Учионица „СУП“ (18:00 - 20:45)
- 20.11.2018. (УТО) Међународно јавно право 1 (2. година - Сања Ђајић) - Учионица „СУП“ (15:00 - 16:45)
- 27.11.2018. (УТО) Међународно јавно право 1 (2. година - Сања Ђајић) - Учионица „СУП“ (15:00 - 16:45)
- 04.12.2018. (УТО) Међународно јавно право 1 (2. година - Сања Ђајић) - Учионица „СУП“ (15:00 - 16:45)
- 06.12.2018. (ЧЕТ) Међународно јавно право 1 (2. година - Сања Ђајић) - Учионица „ВММ“ (14:00 - 15:45)
- 11.12.2018. (УТО) Међународно јавно право 1 (2. година - Сања Ђајић) - Учионица „СУП“ (15:00 - 16:45)
- 09.11.2018. (ПЕТ) Прекршајно право (4. година - Бранислав Ристивојевић) - Амфитеатар (18:00 - 19:45)
- 16.11.2018. (ПЕТ) Прекршајно право (4. година - Бранислав Ристивојевић) - Амфитеатар (18:00 - 19:45)
- 23.11.2018. (ПЕТ) Прекршајно право (4. година - Бранислав Ристивојевић) - Амфитеатар (18:00 - 19:45)
- 08.12.2018. (СУБ) Синдикално право (2. година Општи смер - Сенад Јашаревић) - Учионица „СУП“ (12:00 - 15:45)
- 21.11.2018. (СРЕ) Изборно право (2. година Општи смер - Слободан Орловић) - Учионица „ВММ“ (14:00 - 14:45)
- 28.11.2018. (СРЕ) Изборно право (2. година Општи смер - Слободан Орловић) - Учионица „ВММ“ (14:00 - 14:45)
- 05.12.2018. (СРЕ) Изборно право (2. година Општи смер - Слободан Орловић) - Учионица „ВММ“ (14:00 - 14:45)
- 12.12.2018. (СРЕ) Изборно право (2. година Општи смер - Слободан Орловић) - Учионица „ВММ“ (14:00 - 14:45)
- 16.11.2018. (ПЕТ) Управно право (3. година - Драган Милков) - Учионица 14 (08:00 - 10:45)
- 17.11.2018. (СУБ) Управно право (3. година - Драган Милков) - Амфитеатар (12:00 - 14:45)
- 23.11.2018. (ПЕТ) Управно право (3. година - Драган Милков) - Учионица 14 (08:00 - 10:45)
- 24.11.2018. (СУБ) Управно право (3. година - Драган Милков) - Учионица „СУП“ (09:00 - 11:45)
- 13.11.2018. (УТО) Радно право (3. година - Сенад Јашаревић) - Амфитеатар (19:00 - 19:45)
- 20.11.2018. (УТО) Радно право (3. година - Сенад Јашаревић) - Амфитеатар (19:00 - 19:45)
- 27.11.2018. (УТО) Радно право (3. година - Сенад Јашаревић) - Амфитеатар (19:00 - 19:45)
- 04.12.2018. (УТО) Радно право (3. година - Сенад Јашаревић) - Амфитеатар (19:00 - 19:45)
- 08.12.2018. (СУБ) Радно право (3. година - Сенад Јашаревић) - Учионица „СУП“ (09:00 - 11:45)
- 01.12.2018. (СУБ) Пореско право (3. година Општи смер - Горан Милошевић) - Учионица „ВММ“ (08:00 - 10:45)
- 03.12.2018. (ПОН) Облигационо право (3. година) - Учионица „СУП“ (08:00 - 08:45)
- 06.12.2018. (ЧЕТ) Облигационо право (3. година) - Учионица „СУП“ (09:00 - 10:45)
- 10.12.2018. (ПОН) Облигационо право (3. година) - Учионица „СУП“ (08:00 - 08:45)
- 10.11.2018. (СУБ) Кривично процесно право 1 (3. година Општи смер - Снежана Бркић) - Учионица „ВММ“ (09:00 - 11:45)
- 16.11.2018. (ПЕТ) Кривично процесно право 1 (3. година Општи смер - Снежана Бркић) - Учионица „ВММ“ (11:00 - 13:45)
- 17.11.2018. (СУБ) Кривично процесно право 1 (3. година Општи смер - Снежана Бркић) - Учионица „ВММ“ (09:00 - 11:45)
- 16.11.2018. (ПЕТ) Кривично процесно право 1 (3. година Општи смер - Татјана Бугарски) - Учионица 14 (11:00 - 13:45)
- 23.11.2018. (ПЕТ) Кривично процесно право 1 (3. година Општи смер - Татјана Бугарски) - Учионица 14 (11:00 - 13:45)
- 30.11.2018. (ПЕТ) Кривично процесно право 1 (3. година Општи смер - Татјана Бугарски) - Учионица 14 (11:00 - 13:45)
- 07.12.2018. (ПЕТ) Кривично процесно право 1 (3. година Општи смер - Татјана Бугарски) - Учионица 14 (11:00 - 13:45)
- 07.11.2018. (СРЕ) Криминологија (2. година Општи смер - Татјана Бугарски) - Учионица 14 (14:00 - 14:45)
- 14.11.2018. (СРЕ) Криминологија (2. година Општи смер - Татјана Бугарски) - Учионица 14 (14:00 - 14:45)
- 21.11.2018. (СРЕ) Криминологија (2. година Општи смер - Татјана Бугарски) - Учионица 14 (14:00 - 14:45)
- 28.11.2018. (СРЕ) Криминологија (2. година Општи смер - Татјана Бугарски) - Учионица 14 (14:00 - 14:45)
- 05.12.2018. (СРЕ) Криминологија (2. година Општи смер - Татјана Бугарски) - Учионица 14 (14:00 - 14:45)
- 12.12.2018. (СРЕ) Криминологија (2. година Општи смер - Татјана Бугарски) - Учионица 14 (14:00 - 14:45)
- 10.11.2018. (СУБ) Грађанско процесно право (4. година - Ранко Кеча) - Учионица 20 (12:00 - 13:45)
- 30.11.2018. (ПЕТ) Грађанско процесно право (4. година - Ранко Кеча) - Учионица 20 (13:00 - 17:45)
- 13.11.2018. (УТО) Право привредних друштава (4. година - Владимир Марјански) - Учионица 20 (08:00 - 08:45)
- 19.11.2018. (ПОН) Право привредних друштава (4. година - Владимир Марјански) - Учионица 20 (08:00 - 08:45)
- 20.11.2018. (УТО) Право привредних друштава (4. година - Владимир Марјански) - Учионица 20 (08:00 - 08:45)
- 26.11.2018. (ПОН) Право привредних друштава (4. година - Владимир Марјански) - Учионица 20 (08:00 - 08:45)
- 27.11.2018. (УТО) Право привредних друштава (4. година - Владимир Марјански) - Учионица 20 (08:00 - 08:45)
- 03.12.2018. (ПОН) Право привредних друштава (4. година - Владимир Марјански) - Учионица 20 (08:00 - 08:45)
- 04.12.2018. (УТО) Право привредних друштава (4. година - Владимир Марјански) - Учионица 20 (08:00 - 08:45)
- 10.12.2018. (ПОН) Право привредних друштава (4. година - Владимир Марјански) - Учионица 20 (08:00 - 08:45)
- 11.12.2018. (УТО) Право привредних друштава (4. година - Владимир Марјански) - Учионица 20 (08:00 - 08:45)
- 21.11.2018. (СРЕ) Међународно привредно право (4. година Општи смер - Драго Дивљак) - Учионица 20 (08:00 - 08:45)
- 28.11.2018. (СРЕ) Међународно привредно право (4. година Општи смер - Драго Дивљак) - Учионица 20 (08:00 - 08:45)
- 05.12.2018. (СРЕ) Међународно привредно право (4. година Општи смер - Драго Дивљак) - Учионица 20 (08:00 - 08:45)
- 12.12.2018. (СРЕ) Међународно привредно право (4. година Општи смер - Драго Дивљак) - Учионица 20 (08:00 - 08:45)
- 13.11.2018. (УТО) Међународно приватно право (општи део) (4. година - Петар Ђундић) - Учионица „СУП“ (20:00 - 20:45)
- 20.11.2018. (УТО) Међународно приватно право (општи део) (4. година - Петар Ђундић) - Учионица „СУП“ (20:00 - 20:45)
- 27.11.2018. (УТО) Међународно приватно право (општи део) (4. година - Петар Ђундић) - Учионица „СУП“ (20:00 - 20:45)
- 04.12.2018. (УТО) Међународно приватно право (општи део) (4. година - Петар Ђундић) - Учионица „СУП“ (20:00 - 20:45)
- 11.12.2018. (УТО) Међународно приватно право (општи део) (4. година - Петар Ђундић) - Учионица „СУП“ (20:00 - 20:45)
- 17.11.2018. (СУБ) Право међународне продаје (4. година Општи смер - Сандра Фишер Шобот) - Учионица 20 (09:00 - 10:45)
- 19.11.2018. (ПОН) Право међународне продаје (4. година Општи смер - Сандра Фишер Шобот) - Учионица 20 (13:00 - 13:45)
- 24.11.2018. (СУБ) Право међународне продаје (4. година Општи смер - Сандра Фишер Шобот) - Учионица 20 (09:00 - 10:45)
- 26.11.2018. (ПОН) Право међународне продаје (4. година Општи смер - Сандра Фишер Шобот) - Учионица 20 (13:00 - 13:45)
- 03.12.2018. (ПОН) Право међународне продаје (4. година Општи смер - Сандра Фишер Шобот) - Учионица 20 (13:00 - 13:45)
- 10.12.2018. (ПОН) Право међународне продаје (4. година Општи смер - Сандра Фишер Шобот) - Учионица 20 (13:00 - 13:45)
- 17.11.2018. (СУБ) Дипломатско и конзуларно право (4. година Општи смер - Бојан Тубић) - Учионица 14 (11:00 - 11:45)
- 01.12.2018. (СУБ) Дипломатско и конзуларно право (4. година Општи смер - Бојан Тубић) - Учионица 14 (09:00 - 11:45)
- 15.11.2018. (ЧЕТ) Право интелектуалне својине (4. година Општи смер - Сања Радовановић) - Учионица 20 (08:00 - 09:45)
- 19.11.2018. (ПОН) Право интелектуалне својине (4. година Општи смер - Сања Радовановић) - Учионица 6 (13:00 - 13:45)
- 22.11.2018. (ЧЕТ) Право интелектуалне својине (4. година Општи смер - Сања Радовановић) - Учионица 20 (08:00 - 09:45)
- 26.11.2018. (ПОН) Право интелектуалне својине (4. година Општи смер - Сања Радовановић) - Учионица 6 (13:00 - 13:45)
- 03.12.2018. (ПОН) Право интелектуалне својине (4. година Општи смер - Сања Радовановић) - Учионица 6 (13:00 - 13:45)
- 10.12.2018. (ПОН) Право интелектуалне својине (4. година Општи смер - Сања Радовановић) - Учионица 6 (13:00 - 13:45)
- 24.11.2018. (СУБ) Реторика (1. година - Драгутин Аврамовић) - Амфитеатар (13:00 - 14:45)
- 01.12.2018. (СУБ) Реторика (1. година - Драгутин Аврамовић) - Амфитеатар (16:00 - 17:45)
- 01.12.2018. (СУБ) Буџетско право (4. година Општи смер - Горан Милошевић) - Учионица „ВММ“ (11:00 - 12:45)
- 22.11.2018. (ЧЕТ) Историја државе и права (1. година СУП смер - Маша Кулаузов) - Учионица „СУП“ (17:00 - 19:45)
- 21.11.2018. (СРЕ) Систем безбедности (1. година СУП смер - Љубомир Стајић) - Учионица „СУП“ (14:00 - 14:45)
- 28.11.2018. (СРЕ) Систем безбедности (1. година СУП смер - Љубомир Стајић) - Учионица „СУП“ (14:00 - 14:45)
- 05.12.2018. (СРЕ) Систем безбедности (1. година СУП смер - Љубомир Стајић) - Учионица „СУП“ (14:00 - 14:45)
- 12.12.2018. (СРЕ) Систем безбедности (1. година СУП смер - Љубомир Стајић) - Учионица „СУП“ (14:00 - 14:45)
- 08.11.2018. (ЧЕТ) Криминалистичка психологија (2. година СУП смер - Снежана Бркић) - Учионица „ВММ“ (13:00 - 13:45)
- 15.11.2018. (ЧЕТ) Криминалистичка психологија (2. година СУП смер - Снежана Бркић) - Учионица „ВММ“ (13:00 - 13:45)
- 22.11.2018. (ЧЕТ) Криминалистичка психологија (2. година СУП смер - Снежана Бркић) - Учионица „ВММ“ (13:00 - 13:45)
- 29.11.2018. (ЧЕТ) Криминалистичка психологија (2. година СУП смер - Снежана Бркић) - Учионица „ВММ“ (13:00 - 13:45)
- 06.12.2018. (ЧЕТ) Криминалистичка психологија (2. година СУП смер - Снежана Бркић) - Учионица „ВММ“ (13:00 - 13:45)
- 30.11.2018. (ПЕТ) Безбедносна култура (2. година СУП смер - Светлана Станаревић) - Учионица 6 (10:00 - 11:45)
- 07.12.2018. (ПЕТ) Безбедносна култура (2. година СУП смер - Светлана Станаревић) - Учионица 6 (10:00 - 11:45)
- 02.11.2018. (ПЕТ) Кривично процесно право 1 (3. година СУП смер - Снежана Бркић) - Учионица „ВММ“ (09:00 - 10:45)
- 02.11.2018. (ПЕТ) Кривично процесно право 1 (3. година СУП смер - Снежана Бркић) - Учионица „ВММ“ (11:00 - 12:45)
- 22.11.2018. (ЧЕТ) Кривично процесно право 1 (3. година СУП смер - Снежана Бркић) - Учионица „ВММ“ (14:00 - 15:45)
- 29.11.2018. (ЧЕТ) Кривично процесно право 1 (3. година СУП смер - Снежана Бркић) - Учионица „ВММ“ (14:00 - 15:45)
- 20.11.2018. (УТО) Криминологија (3. година - Татјана Бугарски) - Учионица „СУП“ (12:00 - 13:45)
- 27.11.2018. (УТО) Криминологија (3. година - Татјана Бугарски) - Учионица „СУП“ (12:00 - 13:45)
- 04.12.2018. (УТО) Криминологија (3. година - Татјана Бугарски) - Учионица „СУП“ (12:00 - 13:45)
- 10.12.2018. (ПОН) Криминологија (3. година - Татјана Бугарски) - Учионица „СУП“ (16:00 - 17:45)
- 21.11.2018. (СРЕ) Систем безбедности ЕУ (3. година СУП смер - Зоран Кековић) - Учионица 14 (17:00 - 18:45)
- 28.11.2018. (СРЕ) Систем безбедности ЕУ (3. година СУП смер - Зоран Кековић) - Учионица 14 (17:00 - 18:45)
- 05.12.2018. (СРЕ) Систем безбедности ЕУ (3. година СУП смер - Зоран Кековић) - Учионица 14 (17:00 - 18:45)
- 12.12.2018. (СРЕ) Систем безбедности ЕУ (3. година СУП смер - Зоран Кековић) - Учионица 14 (17:00 - 18:45)
- 15.11.2018. (ЧЕТ) Међународно хуманитарно право (3. година СУП смер - Бојан Тубић) - Учионица 14 (18:00 - 18:45)
- 17.11.2018. (СУБ) Међународно хуманитарно право (3. година СУП смер - Бојан Тубић) - Учионица „ВММ“ (14:00 - 14:45)
- 22.11.2018. (ЧЕТ) Међународно хуманитарно право (3. година СУП смер - Бојан Тубић) - Учионица 14 (18:00 - 18:45)
- 01.12.2018. (СУБ) Међународно хуманитарно право (3. година СУП смер - Бојан Тубић) - Учионица 21 (14:00 - 14:45)
- 22.12.2018. (СУБ) Увод у право (1. година - Драгана Ћорић) - Учионица „СУП“ (09:00 - 11:45)
- 22.12.2018. (СУБ) Увод у право (1. година - Драгутин Аврамовић) - Амфитеатар (10:00 - 15:45)
- 15.12.2018. (СУБ) Римско право (1. година Општи смер - Валентина Цветковић Ђорђевић) - Амфитеатар (09:00 - 11:45)
- 15.12.2018. (СУБ) Римско право (1. година Општи смер - Валентина Цветковић Ђорђевић) - Амфитеатар (13:00 - 15:45)
- 21.12.2018. (ПЕТ) Римско право (1. година Општи смер - Валентина Цветковић Ђорђевић) - Учионица 14 (12:00 - 14:45)
- 13.12.2018. (ЧЕТ) Римско право (1. година Општи смер - Наташа Деретић) - Учионица 14 (08:00 - 10:45)
- 20.12.2018. (ЧЕТ) Римско право (1. година Општи смер - Наташа Деретић) - Учионица 14 (08:00 - 10:45)
- 27.12.2018. (ЧЕТ) Римско право (1. година Општи смер - Наташа Деретић) - Учионица 14 (08:00 - 10:45)
- 17.12.2018. (ПОН) Социјално право (2. година Општи смер - Сенад Јашаревић) - Учионица 14 (16:00 - 16:45)
- 22.12.2018. (СУБ) Социјално право (2. година Општи смер - Сенад Јашаревић) - Учионица 14 (13:00 - 15:45)
- 24.12.2018. (ПОН) Социјално право (2. година Општи смер - Сенад Јашаревић) - Учионица 14 (16:00 - 16:45)
- 14.12.2018. (ПЕТ) Породично право (2. година - Гордана Ковачек Станић) - Учионица 14 (09:00 - 11:45)
- 21.12.2018. (ПЕТ) Породично право (2. година - Гордана Ковачек Станић) - Учионица 14 (09:00 - 11:45)
- 18.12.2018. (УТО) Међународно јавно право 1 (2. година - Сања Ђајић) - Учионица „СУП“ (15:00 - 16:45)
- 25.12.2018. (УТО) Међународно јавно право 1 (2. година - Сања Ђајић) - Учионица „СУП“ (15:00 - 16:45)
- 15.12.2018. (СУБ) Синдикално право (2. година Општи смер - Сенад Јашаревић) - Учионица „СУП“ (11:00 - 14:45)
- 19.12.2018. (СРЕ) Изборно право (2. година Општи смер - Слободан Орловић) - Учионица „ВММ“ (14:00 - 14:45)
- 26.12.2018. (СРЕ) Изборно право (2. година Општи смер - Слободан Орловић) - Учионица „ВММ“ (14:00 - 14:45)
- 15.12.2018. (СУБ) Радно право (3. година - Сенад Јашаревић) - Учионица „СУП“ (09:00 - 10:45)
- 18.12.2018. (УТО) Радно право (3. година - Сенад Јашаревић) - Амфитеатар (19:00 - 19:45)
- 25.12.2018. (УТО) Радно право (3. година - Сенад Јашаревић) - Амфитеатар (19:00 - 19:45)
- 15.12.2018. (СУБ) Пореско право (3. година Општи смер - Горан Милошевић) - Учионица „ВММ“ (12:00 - 14:45)
- 22.12.2018. (СУБ) Пореско право (3. година Општи смер - Горан Милошевић) - Учионица „ВММ“ (08:00 - 10:45)
- 13.12.2018. (ЧЕТ) Облигационо право (3. година) - Учионица „СУП“ (09:00 - 10:45)
- 17.12.2018. (ПОН) Облигационо право (3. година) - Учионица „СУП“ (08:00 - 08:45)
- 20.12.2018. (ЧЕТ) Облигационо право (3. година) - Учионица „СУП“ (09:00 - 11:45)
- 24.12.2018. (ПОН) Облигационо право (3. година) - Учионица „СУП“ (08:00 - 08:45)
- 27.12.2018. (ЧЕТ) Облигационо право (3. година) - Учионица „СУП“ (09:00 - 11:45)
- 19.12.2018. (СРЕ) Криминологија (2. година Општи смер - Татјана Бугарски) - Учионица 14 (14:00 - 14:45)
- 26.12.2018. (СРЕ) Криминологија (2. година Општи смер - Татјана Бугарски) - Учионица 14 (14:00 - 14:45)
- 28.12.2018. (ПЕТ) Грађанско процесно право (4. година - Ранко Кеча) - Учионица 20 (13:00 - 17:45)
- 17.12.2018. (ПОН) Право привредних друштава (4. година - Владимир Марјански) - Учионица 20 (08:00 - 08:45)
- 18.12.2018. (УТО) Право привредних друштава (4. година - Владимир Марјански) - Учионица 20 (08:00 - 08:45)
- 24.12.2018. (ПОН) Право привредних друштава (4. година - Владимир Марјански) - Учионица 20 (08:00 - 08:45)
- 25.12.2018. (УТО) Право привредних друштава (4. година - Владимир Марјански) - Учионица 20 (08:00 - 08:45)
- 19.12.2018. (СРЕ) Међународно привредно право (4. година Општи смер - Драго Дивљак) - Учионица 20 (08:00 - 08:45)
- 26.12.2018. (СРЕ) Међународно привредно право (4. година Општи смер - Драго Дивљак) - Учионица 20 (08:00 - 08:45)
- 18.12.2018. (УТО) Међународно приватно право (општи део) (4. година - Петар Ђундић) - Учионица „СУП“ (20:00 - 20:45)
- 25.12.2018. (УТО) Међународно приватно право (општи део) (4. година - Петар Ђундић) - Учионица „СУП“ (20:00 - 20:45)
- 26.12.2018. (СРЕ) Међународно приватно право (општи део) (4. година - Петар Ђундић) - Учионица 20 (13:00 - 14:45)
- 17.12.2018. (ПОН) Право међународне продаје (4. година Општи смер - Сандра Фишер Шобот) - Учионица 20 (13:00 - 13:45)
- 24.12.2018. (ПОН) Право међународне продаје (4. година Општи смер - Сандра Фишер Шобот) - Учионица 20 (13:00 - 13:45)
- 22.12.2018. (СУБ) Дипломатско и конзуларно право (4. година Општи смер - Бојан Тубић) - Учионица 14 (09:00 - 12:45)
- 17.12.2018. (ПОН) Право интелектуалне својине (4. година Општи смер - Сања Радовановић) - Учионица 6 (13:00 - 13:45)
- 24.12.2018. (ПОН) Право интелектуалне својине (4. година Општи смер - Сања Радовановић) - Учионица 6 (13:00 - 13:45)
- 22.12.2018. (СУБ) Реторика (1. година - Драгутин Аврамовић) - Амфитеатар (16:00 - 17:45)
- 15.12.2018. (СУБ) Буџетско право (4. година Општи смер - Горан Милошевић) - Учионица „ВММ“ (08:00 - 11:45)
- 22.12.2018. (СУБ) Буџетско право (4. година Општи смер - Горан Милошевић) - Учионица „ВММ“ (11:00 - 12:45)
- 13.12.2018. (ЧЕТ) Историја државе и права (1. година СУП смер - Маша Кулаузов) - Учионица „СУП“ (17:00 - 19:45)
- 15.12.2018. (СУБ) Римско право (1. година СУП смер - Наташа Деретић) - Учионица 14 (09:00 - 11:45)
- 15.12.2018. (СУБ) Римско право (1. година СУП смер - Наташа Деретић) - Учионица 14 (13:00 - 16:45)
- 19.12.2018. (СРЕ) Систем безбедности (1. година СУП смер - Љубомир Стајић) - Учионица „СУП“ (14:00 - 14:45)
- 26.12.2018. (СРЕ) Систем безбедности (1. година СУП смер - Љубомир Стајић) - Учионица „СУП“ (14:00 - 14:45)
- 13.12.2018. (ЧЕТ) Криминалистичка психологија (2. година СУП смер - Снежана Бркић) - Учионица „ВММ“ (13:00 - 13:45)
- 20.12.2018. (ЧЕТ) Криминалистичка психологија (2. година СУП смер - Снежана Бркић) - Учионица „ВММ“ (13:00 - 13:45)
- 27.12.2018. (ЧЕТ) Криминалистичка психологија (2. година СУП смер - Снежана Бркић) - Учионица „ВММ“ (13:00 - 13:45)
- 14.12.2018. (ПЕТ) Безбедносна култура (2. година СУП смер - Светлана Станаревић) - Учионица 6 (10:00 - 11:45)
- 21.12.2018. (ПЕТ) Безбедносна култура (2. година СУП смер - Светлана Станаревић) - Учионица 6 (10:00 - 11:45)
- 13.12.2018. (ЧЕТ) Кривично процесно право 1 (3. година СУП смер - Снежана Бркић) - Учионица „ВММ“ (14:00 - 15:45)
- 13.12.2018. (ЧЕТ) Међународно хуманитарно право (3. година СУП смер - Бојан Тубић) - Учионица 14 (18:00 - 18:45)
- 20.12.2018. (ЧЕТ) Међународно хуманитарно право (3. година СУП смер - Бојан Тубић) - Учионица 14 (18:00 - 18:45)
- 27.12.2018. (ЧЕТ) Међународно хуманитарно право (3. година СУП смер - Бојан Тубић) - Учионица 14 (18:00 - 18:45)

ПРВА

година студија

Студијски програм: Права - Општи смер

Од

До

Просторија

Наставна група

Предмет

Наставник

Примењује се од

П О Н Е Д Е Љ А К

08:00

10:45

Амфитеатар

1

Увод у право

Драгана Ћорић

01.10.2018

11:00

13:45

Амфитеатар

2

Римско право

Наташа Деретић

01.10.2018

14:00

16:45

Амфитеатар

2

Увод у право

Драгутин Аврамовић

01.10.2018

17:00

18:45

Амфитеатар

1

(И)* Реторика

Драгутин Аврамовић

01.10.2018

У Т О Р А К

08:00

10:45

Амфитеатар

2

Увод у право

Драгутин Аврамовић

01.10.2018

11:00

13:45

Амфитеатар

1

Увод у право

Драгана Ћорић

01.10.2018

С Р Е Д А

08:00

10:45

Амфитеатар

1

Историја државе и права 1

Маша Кулаузов

01.10.2018

15:00

17:45

Амфитеатар

2

Историја државе и права 1

Маша Кулаузов

01.10.2018

18:00

19:45

Амфитеатар

2

(И)* Основи пословне информатике

Ђорђе Херцег

01.10.2018

Ч Е Т В Р Т А К

09:00

11:45

Амфитеатар

1

Римско право

Валентина Цветковић Ђорђевић

01.10.2018

14:00

16:45

Амфитеатар

1

Римско право

Валентина Цветковић Ђорђевић

01.10.2018

17:00

19:45

Амфитеатар

2

Римско право

Наташа Деретић

01.10.2018

П Е Т А К

09:00

11:45

Амфитеатар

1

Социологија

Саша Бован

01.10.2018

15:00

17:45

Амфитеатар

2

Социологија

Саша Бован

01.10.2018

* (И) - изборни предмет

Наставна група

Студенти

1

са парним бројем индекса

2

са непарним бројем индекса

             

ПРВА

година студија

Студијски програм: Права - Смер унутрашњих послова

Од

До

Просторија

Наставна група

Предмет

Наставник

Примењује се од

П О Н Е Д Е Љ А К

08:00

10:45

Амфитеатар

1

Увод у право

Драгана Ћорић

01.10.2018

14:00

16:45

Амфитеатар

2

Увод у право

Драгутин Аврамовић

01.10.2018

17:00

18:45

Амфитеатар

1

(И)* Реторика

Драгутин Аврамовић

01.10.2018

У Т О Р А К

08:00

10:45

Амфитеатар

2

Увод у право

Драгутин Аврамовић

01.10.2018

11:00

13:45

Амфитеатар

1

Увод у право

Драгана Ћорић

01.10.2018

14:00

16:45

Амфитеатар

Историја државе и права

Маша Кулаузов

01.10.2018

С Р Е Д А

11:00

13:45

Учионица „СУП“

Систем безбедности

Љубомир Стајић

01.10.2018

18:00

19:45

Амфитеатар

2

(И)* Основи пословне информатике

Ђорђе Херцег

01.10.2018

Ч Е Т В Р Т А К

14:00

16:45

Учионица „СУП“

Римско право

Наташа Деретић

01.10.2018

П Е Т А К

09:00

11:45

Амфитеатар

1

Социологија

Саша Бован

01.10.2018

15:00

17:45

Амфитеатар

2

Социологија

Саша Бован

01.10.2018

* (И) - изборни предмет

Наставна група

Студенти

1

са парним бројем индекса

2

са непарним бројем индекса

             

ДРУГА

година студија

Студијски програм: Права - Општи смер

Од

До

Просторија

Наставна група

Предмет

Наставник

Примењује се од

П О Н Е Д Е Љ А К

09:00

10:45

Учионица 14

1

Међународно јавно право 1

Сања Ђајић

08.10.2018

13:00

15:45

Учионица 14

1

Социјално право

Сенад Јашаревић

08.10.2018

У Т О Р А К

09:00

11:45

Учионица 14

1

Увод у грађанско право

Душан Николић

08.10.2018

Раденка Цветић

12:00

14:45

Учионица 14

1

Породично право

Гордана Ковачек Станић

08.10.2018

12:00

14:45

Учионица „СУП“

2

Социјално право

Сенад Јашаревић

08.10.2018

15:00

16:45

Учионица „СУП“

2

Међународно јавно право 1

Сања Ђајић

08.10.2018

С Р Е Д А

09:00

11:45

Учионица 14

2

Увод у грађанско право

Душан Николић

08.10.2018

Раденка Цветић

12:00

13:45

Учионица 14

(И)* Криминологија

Татјана Бугарски

15.10.2018

12:00

13:45

Учионица „ВММ“

(И)* Изборно право

Слободан Орловић

15.10.2018

Ч Е Т В Р Т А К

09:00

10:45

Учионица „ВММ“

1

Међународно јавно право 1

Сања Ђајић

08.10.2018

11:00

12:45

Учионица 14

(И)* Синдикално право

Сенад Јашаревић

15.10.2018

14:00

15:45

Учионица „ВММ“

2

Међународно јавно право 1

Сања Ђајић

08.10.2018

П Е Т А К

09:00

11:45

Учионица 14

2

Породично право

Јелена Видић Трнинић

08.10.2018

12:00

14:45

Амфитеатар

Кривично право

Бранислав Ристивојевић

08.10.2018

12:00

14:45

Учионица „ВММ“

Кривично право (пренос из Амфитеатар)

08.10.2018

* (И) - изборни предмет

Наставна група

Студенти

1

са парним бројем индекса

2

са непарним бројем индекса

             

ДРУГА

година студија

Студијски програм: Права - Смер унутрашњих послова

Од

До

Просторија

Наставна група

Предмет

Наставник

Примењује се од

П О Н Е Д Е Љ А К

09:00

10:45

Учионица 14

1

Међународно јавно право 1

Сања Ђајић

08.10.2018

У Т О Р А К

09:00

11:45

Учионица 14

1

Увод у грађанско право

Душан Николић

08.10.2018

Раденка Цветић

12:00

14:45

Учионица 14

1

Породично право

Гордана Ковачек Станић

08.10.2018

15:00

16:45

Учионица „СУП“

2

Међународно јавно право 1

Сања Ђајић

08.10.2018

С Р Е Д А

09:00

11:45

Учионица 14

2

Увод у грађанско право

Душан Николић

08.10.2018

Раденка Цветић

15:00

16:45

Учионица 20

(И)* Безбедносна култура

Светлана Станаревић

15.10.2018

Ч Е Т В Р Т А К

09:00

10:45

Учионица „ВММ“

1

Међународно јавно право 1

Сања Ђајић

08.10.2018

11:00

12:45

Учионица „ВММ“

(И)* Криминалистичка психологија

Снежана Бркић

15.10.2018

14:00

15:45

Учионица „ВММ“

2

Међународно јавно право 1

Сања Ђајић

08.10.2018

П Е Т А К

09:00

11:45

Учионица 14

2

Породично право

Јелена Видић Трнинић

08.10.2018

12:00

14:45

Амфитеатар

Кривично право

Бранислав Ристивојевић

08.10.2018

12:00

14:45

Учионица „ВММ“

Кривично право (пренос из Амфитеатар)

08.10.2018

15:00

16:45

Учионица „СУП“

Криминалистичка техника и тактика

Милан Шкулић

08.10.2018

* (И) - изборни предмет

Наставна група

Студенти

1

са парним бројем индекса

2

са непарним бројем индекса

             

ТРЕЋА

година студија

Студијски програм: Права - Општи смер

Од

До

Просторија

Наставна група

Предмет

Наставник

Примењује се од

П О Н Е Д Е Љ А К

09:00

10:45

Учионица „СУП“

1

Облигационо право

Бојан Пајтић

08.10.2018

Сања Радовановић

Атила Дудаш

09:00

10:45

Учионица „ВММ“

2

Облигационо право (пренос из Учионица „СУП“)

08.10.2018

11:00

13:45

Учионица „СУП“

1

Кривично процесно право 1

Татјана Бугарски

08.10.2018

11:00

13:45

Учионица „ВММ“

2

Кривично процесно право 1

Снежана Бркић

08.10.2018

У Т О Р А К

10:00

11:45

Учионица „СУП“

1

Облигационо право

Бојан Пајтић

08.10.2018

Сања Радовановић

Атила Дудаш

10:00

11:45

Учионица „ВММ“

2

Облигационо право (пренос из Учионица „СУП“)

08.10.2018

17:00

18:45

Амфитеатар

Радно право

Сенад Јашаревић

08.10.2018

С Р Е Д А

11:00

12:45

Амфитеатар

Управно право

Драган Милков

08.10.2018

13:00

14:45

Амфитеатар

Радно право

Сенад Јашаревић

08.10.2018

Ч Е Т В Р Т А К

12:00

13:45

Амфитеатар

Управно право

Драган Милков

08.10.2018

П Е Т А К

08:00

10:45

Учионица „СУП“

Пореско право

Горан Милошевић

08.10.2018

Наставна група

Студенти

1

са парним бројем индекса

2

са непарним бројем индекса

             

ТРЕЋА

година студија

Студијски програм: Права - Смер унутрашњих послова

Од

До

Просторија

Наставна група

Предмет

Наставник

Примењује се од

П О Н Е Д Е Љ А К

09:00

10:45

Учионица „СУП“

1

Облигационо право

Бојан Пајтић

08.10.2018

Сања Радовановић

Атила Дудаш

09:00

10:45

Учионица „ВММ“

2

Облигационо право (пренос из Учионица „СУП“)

08.10.2018

14:00

15:45

Учионица „СУП“

Криминологија

Татјана Бугарски

08.10.2018

У Т О Р А К

08:00

09:45

Учионица „СУП“

Кривично процесно право 1

Снежана Бркић

08.10.2018

10:00

11:45

Учионица „СУП“

1

Облигационо право

Бојан Пајтић

08.10.2018

Сања Радовановић

Атила Дудаш

10:00

11:45

Учионица „ВММ“

2

Облигационо право (пренос из Учионица „СУП“)

08.10.2018

17:00

18:45

Амфитеатар

Радно право

Сенад Јашаревић

08.10.2018

С Р Е Д А

09:00

10:45

Учионица „СУП“

Кривично процесно право 1

Снежана Бркић

08.10.2018

11:00

12:45

Амфитеатар

Управно право

Драган Милков

08.10.2018

13:00

14:45

Амфитеатар

Радно право

Сенад Јашаревић

08.10.2018

15:00

16:45

Учионица 14

(И)* Систем безбедности ЕУ

Зоран Кековић

15.10.2018

Ч Е Т В Р Т А К

12:00

13:45

Амфитеатар

Управно право

Драган Милков

08.10.2018

16:00

17:45

Учионица 14

(И)* Међународно хуманитарно право

Бојан Тубић

15.10.2018

* (И) - изборни предмет

Наставна група

Студенти

1

са парним бројем индекса

2

са непарним бројем индекса

             

ЧЕТВРТА

година студија

Студијски програм: Права - Општи смер

Од

До

Просторија

Наставна група

Предмет

Наставник

Примењује се од

П О Н Е Д Е Љ А К

09:00

10:45

Учионица 20

Право привредних друштава

Владимир Марјански

08.10.2018

11:00

12:45

Учионица 20

(И)* Право међународне продаје

Сандра Фишер Шобот

15.10.2018

11:00

12:45

Учионица 14

(И)* Право интелектуалне својине

Сања Радовановић

15.10.2018

14:00

15:45

Учионица „СУП“

Криминологија (студенти по програму из 2008. године)

Татјана Бугарски

08.10.2018

У Т О Р А К

09:00

10:45

Учионица 20

Право привредних друштава

Владимир Марјански

08.10.2018

17:00

19:45

Учионица „СУП“

Међународно приватно право (општи део)

Петар Ђундић

08.10.2018

С Р Е Д А

09:00

10:45

Учионица 20

Међународно привредно право

Драго Дивљак

08.10.2018

11:00

12:45

Учионица 20

Грађанско процесно право

Ранко Кеча

08.10.2018

Ч Е Т В Р Т А К

10:00

11:45

Учионица 20

Грађанско процесно право

Ранко Кеча

08.10.2018

12:00

13:45

Учионица „СУП“

Прекршајно право

Бранислав Ристивојевић

08.10.2018

14:00

15:45

Учионица 14

(И)* Дипломатско и конзуларно право

Бојан Тубић

15.10.2018

П Е Т А К

11:00

12:45

Учионица „СУП“

(И)* Буџетско право

Горан Милошевић

15.10.2018

* (И) - изборни предмет

             

ЧЕТВРТА

година студија

Студијски програм: Права - Смер унутрашњих послова

Од

До

Просторија

Наставна група

Предмет

Наставник

Примењује се од

П О Н Е Д Е Љ А К

09:00

10:45

Учионица 20

Право привредних друштава

Владимир Марјански

08.10.2018

У Т О Р А К

09:00

10:45

Учионица 20

Право привредних друштава

Владимир Марјански

08.10.2018

17:00

19:45

Учионица „СУП“

Међународно приватно право (општи део)

Петар Ђундић

08.10.2018

С Р Е Д А

11:00

12:45

Учионица 20

Грађанско процесно право

Ранко Кеча

08.10.2018

Ч Е Т В Р Т А К

10:00

11:45

Учионица 20

Грађанско процесно право

Ранко Кеча

08.10.2018

12:00

13:45

Учионица „СУП“

Прекршајно право

Бранислав Ристивојевић

08.10.2018

mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 92 гостију и нема пријављених чланова