English  uk copy 

 

Распоред предавања на основним студијама (шк. 2017/18 - летњи семестар)

Распоред предавања објављен: 09.02.2018.

Настава према овом распореду почиње у понедељак, 12. фебруара 2018.

Последње ажурирање: 24.04.2018.

Измене распореда:

- мења се учионица реализације наставе из предмета Криминалистичка методика код проф. др Татјане Бугарски за уторак, 20.02.2018. предавање ће се реализовати у учионици 18 (I спрат) - сатница остаје непромењена - 11,00;

Одлагања и надокнаде предавања:

- предавање из предмета Увод у право ЕУ, заказано за уторак, 20. фебруар одлаже се за петак, 23. фебруар у термину од 16,00 до 17,45 у великој мултимедијалној сали;

- предавање из предмета Увод у право ЕУ, заказано за уторак, 20. март се одлаже (термин надокнаде ће бити одређен на првом наредном предавању);

- предавање из предмета Историја државе и права 2, које по распореду треба да се одржи у понедељак, 30. априла одржаће се у понедељак, 23. априла у термину од 15:00 до 17:45 у амфитеатру;

- предавање из предмета Увод у право ЕУ, заказано за уторак, 24. април се одлаже за петак, 27. април у термину од 17,00 до 18:45 у великој мултимедијалној сали;

I – ГОДИНА – ОПШТИ СМЕР

Дан

Од

До

Учионица

Група

Предмет

Професор

Напомена

ПОН

10:00

12:45

Амфитеатар

1

Историја државе и права 2

Проф. др Гордана Дракић

15:00

17:45

Амфитеатар

2

Историја државе и права 2

Проф. др Гордана Дракић

УТО

08:00

09:45

Амфитеатар

1

Основи економије

Проф. др Горан Милошевић

10:00

11:45

Амфитеатар

2

Основи економије

Проф. др Горан Милошевић

12:00

14:45

Амфитеатар

1

Уставно право

Проф. др Слободан Орловић

15:00

17:45

Амфитеатар

2

Уставно право

Доц. др Светозар Чиплић

СРЕ

15:00

16:45

Амфитеатар

1

Велики правни системи и кодификације (И)

Проф. др Маша Кулаузов

ЧЕТ

09:00

11:45

Амфитеатар

1

Уставно право

Проф. др Слободан Орловић

14:00

16:45

Амфитеатар

2

Уставно право

Проф. др Светозар Чиплић

ПЕТ

09:00

10:45

Амфитеатар

2

Социјална патологија (И)

Проф. др Душан Маринковић

11:00

12:45

Амфитеатар

1

Основи економије

Проф. др Горан Милошевић

13:00

14:45

Амфитеатар

2

Основи економије

Проф. др Горан Милошевић

СУБ

1. група - са парним бројем индекса

2. група - са непарним бројем индекса

(И) – изборни предмет

                 

I – ГОДИНА – СУП СМЕР

Дан

Од

До

Учионица

Група

Предмет

Професор

Напомена

ПОН

УТО

08:00

09:45

Амфитеатар

1

Основи економије

Проф. др Горан Милошевић

Заједно са општим смером 

10:00

11:45

Амфитеатар

2

Основи економије

Проф. др Горан Милошевић

Заједно са општим смером 

12:00

14:45

Амфитеатар

1

Уставно право

Проф. др Слободан Орловић

Заједно са општим смером 

15:00

16:45

Амфитеатар

2

Уставно право

Доц. др Светозар Чиплић

Заједно са општим смером 

СРЕ

10:00

12:45

СУП

1 и 2

Систем безбедности

Проф. др Љубомир Стајић

15:00

16:45

Амфитеатар

1

Велики правни системи и кодификације (И)

Проф. др Маша Кулаузов

Заједно са општим смером 

ЧЕТ

09:00

11:45

Амфитеатар

1

Уставно право

Проф. др Слободан Орловић

Заједно са општим смером 

14:00

16:45

Амфитеатар

2

Уставно право

Проф. др Светозар Чиплић

Заједно са општим смером 

ПЕТ

09:00

10:45

Амфитеатар

2

Социјална патологија (И)

Проф. др Душан Маринковић

Заједно са општим смером 

11:00

12:45

Амфитеатар

1

Основи економије

Проф. др Горан Милошевић

Заједно са општим смером 

13:00

14:45

Амфитеатар

2

Основи економије

Проф. др Горан Милошевић

Заједно са општим смером 

СУБ

1. група - са парним бројем индекса

2. група - са непарним бројем индекса

(И) – изборни предмет

                 

II – ГОДИНА – ОПШТИ СМЕР

Дан

Од

До

Учионица

Група

Предмет

Професор

Напомена

ПОН

10:00

12:45

СУП

Кривично право

Проф. др Бранислав Ристивојевић

УТО

09:00

10:45

14/I

Стварно право

Проф. др Даница Попов

Проф. др Раденка Цветић

Проф. др Душан Николић

11:00

12:45

14/I

Филозофија права (И)

Доц. др Драгутин Аврамовић

Доц. др Драгана Ћорић

13:00

14:45

20/I

Парламентарно право (И)

Доц. др Александар Мартиновић

СРЕ

09:00

10:45

14/I

Стварно право

Проф. др Даница Попов

Проф. др Раденка Цветић

Проф. др Душан Николић

13:00

15:45

СУП

Наследно право

Проф. др Јелена Видић Трнинић

ЧЕТ

10:00

13:45

СУП

2

Међународно јавно право 2

Проф. др Родољуб Етински

Доц. др Бојан Тубић

10:00

13:45

ВММ

1

Међународно јавно право 2

Проф. др Сања Ђајић

Доц. др Бојан Тубић

ПЕТ

11:00

12:45

СУП

Међународно кривично право (И)

Проф. др Бранислав Ристивојевић

СУБ

1. група - са парним бројем индекса

2. група - са непарним бројем индекса

(И) – изборни предмет

                 

II – ГОДИНА – СУП СМЕР

Дан

Од

До

Учионица

Група

Предмет

Професор

Напомена

ПОН

10:00

12:45

СУП

Кривично право

Проф. др Бранислав Ристивојевић

Заједно са општим смером

УТО

09:00

10:45

14/I

Стварно право

Проф. др Даница Попов

Проф. др Раденка Цветић

Проф. др Душан Николић

Заједно са општим смером

11:00

12:45

судница

Криминалистичка методика

Проф. др Татјана Бугарски

СРЕ

07:30

09:00

ВММ

Безбедност саобраћаја (И)

Проф. др Драган Јовановић

09:00

10:45

14/I

Стварно право

Проф. др Даница Попов

Проф. др Раденка Цветић

Проф. др Душан Николић

Заједно са општим смером

13:00

15:45

СУП

Наследно право

Проф. др Јелена Видић Трнинић

Заједно са општим смером

ЧЕТ

10:00

13:45

СУП

2

Међународно јавно право 2

Проф. др Родољуб Етински

Доц. др Бојан Тубић

Заједно са општим смером

10:00

13:45

ВММ

1

Међународно јавно право 2

Проф. др Сања Ђајић

Доц. др Бојан Тубић

Заједно са општим смером

ПЕТ

11:00

12:45

СУП

Међународно кривично право (И)

Проф. др Бранислав Ристивојевић

Заједно са општим смером

СУБ

1. група - са парним бројем индекса

2. група - са непарним бројем индекса

(И) – изборни предмет

                 

III – ГОДИНА – ОПШТИ СМЕР

Дан

Од

До

Учионица

Група

Предмет

Професор

Напомена

ПОН

13:00

14:45

Амфитеатар

Облигационо право

Проф. др Бојан Пајтић

Доц. др Сања Радовановић

Доц. др Атила Дудаш

УТО

10:00

13:45

СУП

Радно право

Проф. др Предраг Јовановић

СРЕ

11:00

12:45

Амфитеатар

Управно право

Проф. др Драган Милков

13:00

14:45

Амфитеатар

Облигационо право

Проф. др Бојан Пајтић

Доц. др Сања Радовановић

Доц. др Атила Дудаш

ЧЕТ

09:00

11:45

14/I

1

Кривично процесно право 2

Проф. др Снежана Бркић

09:00

11:45

судница

2

Кривично процесно право 2

Проф. Др Татјана Бугарски

12:00

13:45

Амфитеатар

Управно право

Проф. др Драган Милков

ПЕТ

08:00

10:45

СУП

Пореско право

Проф. др Горан Милошевић

двосеместрални предмет

СУБ

1. група - са парним бројем индекса

2. група - са непарним бројем индекса

                 

III – ГОДИНА – СУП СМЕР

Дан

Од

До

Учионица

Група

Предмет

Професор

Напомена

ПОН

10:00

12:45

ВММ

Радно право

Проф. др Предраг Јовановић

13:00

14:45

Амфитеатар

Облигационо право

Проф. др Бојан Пајтић

Доц. др Сања Радовановић

Доц. др Атила Дудаш

Заједно са општим смером

УТО

08:00

09:45

ВММ

Кривично процесно право 2

Проф. др Снежана Бркић

13:00

14:45

14/I

Пореско право

Проф. др Горан Милошевић

једносеместрални предмет по плану 2013 – слушају заједно са четвртом годином студија СУП смера по плану 2008 -

СРЕ

09:00

10:45

ВММ

Кривично процесно право 2

Проф. др Снежана Бркић

11:00

12:45

Амфитеатар

Управно право

Проф. др Драган Милков

Заједно са општим смером

13:00

14:45

Амфитеатар

Облигационо право

Проф. др Бојан Пајтић

Доц. др Сања Радовановић

Доц. др Атила Дудаш

Заједно са општим смером

ЧЕТ

12:00

13:45

Амфитеатар

Управно право

Проф. др Драган Милков

Заједно са општим смером

ПЕТ

СУБ

(И) – изборни предмет

                 

IV – ГОДИНА – ОПШТИ СМЕР

Дан

Од

До

Учионица

Група

Предмет

Професор

Напомена

ПОН

11:00

13:45

14/I

Међународно приватно право (посебни део)

Проф. др Маја Станивуковић

Доц. др Петар Ђундић

15:00

17:45

СУП

Правна медицина (И)

Проф. др Раденко Вуковић

УТО

13:00

14:45

ВММ

Увод у право ЕУ

Проф. др Маја Станивуковић

Доц. др Бојан Тубић

15:00

16:45

14/I

Наука о управи

Доц. др Александар Мартиновић

СРЕ

10:00

11:45

20/I

Међународно привредно право

Проф. др Драго Дивљак

12:00

13:45

ВММ

Радно и социјално право ЕУ (И)

Проф. др Сенад Јашаревић

12:00

13:45

14/I

Поступак пред арбитражама (И)

Проф. др Ранко Кеча

Доц. др Марко Кнежевић

14:00

16:45

14/I

Грађанско процесно право

Проф. др Ранко Кеча

Доц. др Марко Кнежевић

ЧЕТ

09:00

11:45

20/I

Трговинско право

Проф. др Зоран Арсић

Проф. др Владимир Марјански Доц. др Сандра Фишер Шобот

12:00

13:45

20/I

Саобраћајно право (И)

Проф. др Драго Дивљак

ПЕТ

СУБ

(И) – изборни предмет

                 


IV – ГОДИНА – СУП СМЕР

Дан

Од

До

Учионица

Група

Предмет

Професор

Напомена

ПОН

09:00

11:45

16/I

Међународно привредно право

Проф. др Драго Дивљак

12:00

14:45

16/I

Безбедносни менаџмент

Проф. др Обрад Стевановић

15:00

17:45

СУП

Правна медицина (И)

Проф. др Раденко Вуковић

Заједно са општим смером

УТО

10:00

12:45

16/I

Управно право – посебни део

Проф. др Зоран Лончар

13:00

14:45

14/I

Пореско право

Проф. др Горан Милошевић

једносеместрални предмет за студенте по плану 2008 – слушају наставу заједно са трећом годином СУП смера по плану 2013

СРЕ

14:00

16:45

14/I

Грађанско процесно право

Проф. др Ранко Кеча

Доц. др Марко Кнежевић

Заједно са општим смером

ЧЕТ

09:00

11:45

20/I

Трговинско право

Проф. др Зоран Арсић

Проф. др Владимир Марјански Доц. др Сандра Фишер Шобот

Заједно са општим смером

12:00

13:45

16/I

Казнено извршно право

Проф. др Драгиша Дракић

14:00

16:45

18/I

Право приватне безбедности (И)

Проф. др Љубомир Стајић

ПЕТ

СУБ

mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 80 гостију и нема пријављених чланова