English  uk copy 

 

Распоред вежби (зимски семестар шк. 2018/2019)

Вежбе на ПРВОЈ години ОАС почињу од понедељка, 8. октобра 2018. године.

Распоред објављен: 05.10.2018. године.

Вежбе на ДРУГОЈ, ТРЕЋОЈ и ЧЕТВРТОЈ години ОАС почињу од понедељка, 15. октобра 2018. године.

Распоред објављен: 14.10.2018. године.

У прилогу ове вести се налази списак студената са распоредом по вежбачким групама.

Последње измене: 12.12.2018. године.

 

Измне:

- од 16.10.2018. мења се просторија реализације вежби за вежбачке групе 1 и 2 (Увод у право), вежбе ће се уместо у учионици 20 (I спрат) одржавати у учионици 34 (II спрат);

- од 29.10.2018. мења се просторија реализације вежби за вежбачку групу 35 (Грађанско процесно право), вежбе ће се уместо у учионици 20 (I спрат) одржавати у учионици ВММ (II спрат);

- од 13.11.2018. мења се термин реализације вежби за вежбачку групу 12 (Кривично право), вежбе ће се уместо понедељком одржавати средом од 09,00 17,00 у учионици 19 (I спрат);

- од 13.11.2018. мења се сатница реализације вежби за вежбачку групу 8 и 10 (Систем безбедности), вежбе ће се средом уместо у 14,00 почињати у 15,00 сати;

- мења се сатница почетка вежбачке групе 21 (Управно право) за следеће датуме: 16, 23, 30. новембра и 07. децембар, вежбе ће уместо у 11,00 сати почињати у 14,00 сати. Након ових датума, вежбе се враћају на претходну сатницу почетка од 11,00 сати.

- мења се сатница почетка вежбачке групе 22 (Управно право) за следеће датуме: 16, 23, 30. новембра и 07. децембар, вежбе ће уместо у 13,00 сати почињати у 16,00 сати. Након ових датума, вежбе се враћају на претходну сатницу почетка од 13,00 сати.

- од 20.11.2018. мења се сатница реализације вежби за вежбачку групу 26 (Облигационо право), вежбе ће уторком уместо у 15,00 сати почињати у 16,00 сати;

- од 21.11.2018. мења се сатница реализације вежби за вежбачку групу 12 и 13 (Кривично право), вежбе ће се средом заменити сатнице почетка реализације. Вежбачка група 12 ће уместо у 17,00 почињати у 14,00 сати, а вежбачка група 13 ће уместо у 14,00 сати почињати у 17,00 сати;

 

Одлагња и надокнаде:

- 23.10.2018. вежбе за вежбачку групу 23 (Радно право) се одлажу за 24.10.2018. у 15,00 - учионица СУП;
- 24.10.2018. вежбе за вежбачку групу 30 (Криминологија) се одлажу за 26.10.2018. у 09,00 - учионица 35/II;
- 24.10.2018. вежбе за вежбачку групу 33 (Прекршајно право) се одлажу за 26.10.2018. у 11,00 - учионица 35/II;
- 24.10.2018. вежбе за вежбачку групу 27 (Кривично процесно право 1) се одлажу за 06.11.2018. у 08,00 - судница;
- 24.10.2018. вежбе за вежбачку групу 20 (Криминалистичка техника и тактика) се одлажу за 05.11.2018. у 11,00 - судница;
- 25.10.2018. вежбе за вежбачку групу 28 (Кривично процесно право 1) се одлажу за 02.11.2018. у 13,00 - судница;
- 25.10.2018. вежбе за вежбачку групу 41 (Кривично процесно право 1) се одлажу за 02.10.2018. у 11,00 - судница;
- 31.10.2018. вежбе за вежбачку групу 1 (Увод у право) се надокнађују за 06.11.2018. у 11,00 - учионица 19;
- 31.10.2018. вежбе за вежбачку групу 5 (Римско право) се надокнађују за 06.11.2018. у 11,00 - учионица МММ;
- 02.11.2018. вежбе за вежбачку групу 2 (Увод у право) се надокнађују за 06.11.2018. у 12,00 - учионица 19;
- 02.11.2018. вежбе за вежбачку групу 6 (Римско право) се надокнађују за 06.11.2018. у 12,00 - учионица МММ;
- 02.11.2018. вежбе за вежбачку групу 7 (Римско право) се надокнађују за 06.11.2018. у 18,00 - учионица МММ;

- 14.12.2018. вежбе за вежбачку групу  21 (Управно право) се одлажу за 20.12.2018. у 14,00 учионица 34;
- 14.12.2018. вежбе за вежбачку групу  22 (Управно право) се одлажу за 20.12.2018. у 16,00 учионица 34;

- 14.12.2018. вежбе за вежбачку групу  12 (Кривично право) се одлажу за 21.12.2018. у 15,00 учионица 19;
- 14.12.2018. вежбе за вежбачку групу  13 (Кривично право) се одлажу за 21.12.2018. у 18,00 учионица 19;

- уместо 19.12.2018. вежбе за вежбачку групу  16 (Међународно јавно право 1) ће се реализовати 14.12.2018. у 15,00 учионица 22;
- уместо 19.12.2018. вежбе за вежбачку групу  17 (Међународно јавно право 1) ће се реализовати 14.12.2018. у 09,00 учионица 21;

Додатна настава за постизање пуног фонда часова вежби:

- 21.11.2018. (СРЕ) вежбачка група 1 - Увод у право (1. година - Илија Јованов) - Учионица 33 (11:00 - 13:45)
- 05.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 1 - Увод у право (1. година - Илија Јованов) - Учионица 19 (11:00 - 13:45)
- 12.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 1 - Увод у право (1. година - Илија Јованов) - Учионица 19 (11:00 - 13:45)
- 23.11.2018. (ПЕТ) вежбачка група 2 - Увод у право (1. година - Илија Јованов) - Учионица 33 (12:00 - 14:45)
- 07.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 2 - Увод у право (1. година - Илија Јованов) - Учионица 20 (12:00 - 14:45)
- 05.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 3 - Историја државе и права 1 (1. година - Урош Станковић) - Учионица 6 (09:00 - 11:45)
- 05.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 4 - Историја државе и права 1 (1. година - Урош Станковић) - Учионица 6 (12:00 - 14:45)
- 05.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 5 - Римско право (1. година - Милан Милутин) - Учионица 35 (11:00 - 13:45)
- 12.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 5 - Римско право (1. година - Милан Милутин) - Учионица 35 (11:00 - 13:45)
- 05.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 6 - Римско право (1. година - Милан Милутин) - Учионица „МММ“ (08:00 - 10:45)
- 07.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 6 - Римско право (1. година - Милан Милутин) - Учионица „МММ“ (15:00 - 17:45)
- 07.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 7 - Римско право (1. година - Милан Милутин) - Учионица „МММ“ (12:00 - 14:45)
- 08.12.2018. (СУБ) вежбачка група 7 - Римско право (1. година - Милан Милутин) - Учионица „МММ“ (16:00 - 18:45)
- 21.11.2018. (СРЕ) вежбачка група 8 - Систем безбедности (1. година - Ненад Радивојевић) - Учионица 18 (18:00 - 18:45)
- 28.11.2018. (СРЕ) вежбачка група 8 - Систем безбедности (1. година - Ненад Радивојевић) - Учионица 18 (18:00 - 18:45)
- 05.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 8 - Систем безбедности (1. година - Ненад Радивојевић) - Учионица 18 (18:00 - 18:45)
- 07.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 8 - Систем безбедности (1. година - Ненад Радивојевић) - Учионица 21 (12:00 - 14:45)
- 12.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 8 - Систем безбедности (1. година - Ненад Радивојевић) - Учионица 18 (18:00 - 18:45)
- 22.11.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 9 - Систем безбедности (1. година - Ненад Радивојевић) - Учионица 18 (13:00 - 13:45)
- 29.11.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 9 - Систем безбедности (1. година - Ненад Радивојевић) - Учионица 18 (13:00 - 13:45)
- 06.12.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 9 - Систем безбедности (1. година - Ненад Радивојевић) - Учионица 18 (13:00 - 13:45)
- 21.11.2018. (СРЕ) вежбачка група 10 - Систем безбедности (1. година - Владан Мирковић) - Учионица 16 (18:00 - 18:45)
- 28.11.2018. (СРЕ) вежбачка група 10 - Систем безбедности (1. година - Владан Мирковић) - Учионица 16 (18:00 - 18:45)
- 05.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 10 - Систем безбедности (1. година - Владан Мирковић) - Учионица 16 (18:00 - 18:45)
- 07.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 10 - Систем безбедности (1. година - Владан Мирковић) - Учионица 16 (12:00 - 14:45)
- 12.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 10 - Систем безбедности (1. година - Владан Мирковић) - Учионица 16 (18:00 - 18:45)
- 22.11.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 11 - Систем безбедности (1. година - Владан Мирковић) - Учионица 16 (13:00 - 13:45)
- 29.11.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 11 - Систем безбедности (1. година - Владан Мирковић) - Учионица 16 (13:00 - 13:45)
- 06.12.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 11 - Систем безбедности (1. година - Владан Мирковић) - Учионица 16 (13:00 - 13:45)
- 07.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 11 - Систем безбедности (1. година - Владан Мирковић) - Учионица 16 (15:00 - 17:45)
- 23.11.2018. (ПЕТ) вежбачка група 12 - Кривично право (2. година - Стефан Самарџић) - Судница (09:00 - 11:45)
- 24.11.2018. (СУБ) вежбачка група 12 - Кривично право (2. година - Стефан Самарџић) - Учионица „ВММ“ (09:00 - 11:45)
- 30.11.2018. (ПЕТ) вежбачка група 12 - Кривично право (2. година - Стефан Самарџић) - Судница (09:00 - 11:45)
- 07.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 12 - Кривично право (2. година - Стефан Самарџић) - Судница (09:00 - 11:45)
- 21.11.2018. (СРЕ) вежбачка група 13 - Кривично право (2. година - Стефан Самарџић) - Учионица 19 (20:00 - 20:45)
- 24.11.2018. (СУБ) вежбачка група 13 - Кривично право (2. година - Стефан Самарџић) - Учионица „СУП“ (12:00 - 14:45)
- 28.11.2018. (СРЕ) вежбачка група 13 - Кривично право (2. година - Стефан Самарџић) - Учионица 19 (20:00 - 20:45)
- 05.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 13 - Кривично право (2. година - Стефан Самарџић) - Учионица 19 (20:00 - 20:45)
- 23.11.2018. (ПЕТ) вежбачка група 14 - Породично право (2. година - Сандра Самарџић) - Учионица „МММ“ (09:00 - 11:45)
- 24.11.2018. (СУБ) вежбачка група 14 - Породично право (2. година - Сандра Самарџић) - Учионица „МММ“ (09:00 - 11:45)
- 30.11.2018. (ПЕТ) вежбачка група 14 - Породично право (2. година - Сандра Самарџић) - Учионица „МММ“ (09:00 - 11:45)
- 01.12.2018. (СУБ) вежбачка група 14 - Породично право (2. година - Сандра Самарџић) - Учионица 6 (09:00 - 11:45)
- 07.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 14 - Породично право (2. година - Сандра Самарџић) - Учионица „МММ“ (09:00 - 11:45)
- 21.11.2018. (СРЕ) вежбачка група 15 - Породично право (2. година - Сандра Самарџић) - Учионица 35 (17:00 - 17:45)
- 24.11.2018. (СУБ) вежбачка група 15 - Породично право (2. година - Сандра Самарџић) - Учионица „МММ“ (12:00 - 14:45)
- 28.11.2018. (СРЕ) вежбачка група 15 - Породично право (2. година - Сандра Самарџић) - Учионица 35 (17:00 - 17:45)
- 01.12.2018. (СУБ) вежбачка група 15 - Породично право (2. година - Сандра Самарџић) - Учионица „СУП“ (15:00 - 17:45)
- 05.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 15 - Породично право (2. година - Сандра Самарџић) - Учионица 35 (17:00 - 17:45)
- 12.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 15 - Породично право (2. година - Сандра Самарџић) - Учионица 35 (17:00 - 17:45)
- 23.11.2018. (ПЕТ) вежбачка група 16 - Међународно јавно право 1 (2. година - Стефан Радојчић) - Учионица 21 (15:00 - 17:45)
- 30.11.2018. (ПЕТ) вежбачка група 16 - Међународно јавно право 1 (2. година - Стефан Радојчић) - Учионица 21 (15:00 - 17:45)
- 07.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 16 - Међународно јавно право 1 (2. година - Стефан Радојчић) - Учионица 21 (15:00 - 17:45)
- 23.11.2018. (ПЕТ) вежбачка група 17 - Међународно јавно право 1 (2. година - Стефан Радојчић) - Учионица 16 (09:00 - 11:45)
- 30.11.2018. (ПЕТ) вежбачка група 17 - Међународно јавно право 1 (2. година - Стефан Радојчић) - Учионица 21 (09:00 - 11:45)
- 07.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 17 - Међународно јавно право 1 (2. година - Стефан Радојчић) - Учионица 21 (09:00 - 11:45)
- 07.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 18 - Увод у грађанско право (2. година - Слобода Мидоровић) - Учионица 22 (09:00 - 11:45)
- 07.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 18 - Увод у грађанско право (2. година - Слобода Мидоровић) - Учионица 22 (15:00 - 17:45)
- 21.11.2018. (СРЕ) вежбачка група 19 - Увод у грађанско право (2. година - Слобода Мидоровић) - Учионица 22 (20:00 - 20:45)
- 28.11.2018. (СРЕ) вежбачка група 19 - Увод у грађанско право (2. година - Слобода Мидоровић) - Учионица 22 (20:00 - 20:45)
- 05.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 19 - Увод у грађанско право (2. година - Слобода Мидоровић) - Учионица 22 (20:00 - 20:45)
- 12.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 19 - Увод у грађанско право (2. година - Слобода Мидоровић) - Учионица 22 (20:00 - 20:45)
- 19.11.2018. (ПОН) вежбачка група 20 - Криминалистичка техника и тактика (2. година - Милана Писарић) - Учионица 35 (11:00 - 13:45)
- 26.11.2018. (ПОН) вежбачка група 20 - Криминалистичка техника и тактика (2. година - Милана Писарић) - Учионица 35 (11:00 - 13:45)
- 10.12.2018. (ПОН) вежбачка група 20 - Криминалистичка техника и тактика (2. година - Милана Писарић) - Учионица 35 (11:00 - 13:45)
- 29.11.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 21 - Управно право (3. година - Ратко Радошевић) - Учионица 34 (08:00 - 09:45)
- 06.12.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 21 - Управно право (3. година - Ратко Радошевић) - Учионица 35 (14:00 - 15:45)
- 10.12.2018. (ПОН) вежбачка група 21 - Управно право (3. година - Ратко Радошевић) - Учионица 19 (16:00 - 17:45)
- 29.11.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 22 - Управно право (3. година - Ратко Радошевић) - Учионица 34 (10:00 - 11:45)
- 06.12.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 22 - Управно право (3. година - Ратко Радошевић) - Учионица 34 (16:00 - 17:45)
- 10.12.2018. (ПОН) вежбачка група 22 - Управно право (3. година - Ратко Радошевић) - Учионица 19 (18:00 - 19:45)
- 06.12.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 23 - Радно право (3. година - Дарко Божичић) - Учионица 35 (18:00 - 19:45)
- 06.12.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 24 - Радно право (3. година - Дарко Божичић) - Учионица 35 (16:00 - 17:45)
- 20.11.2018. (УТО) вежбачка група 25 - Облигационо право (3. година - Николина Мишчевић) - Учионица 33 (15:00 - 15:45)
- 27.11.2018. (УТО) вежбачка група 25 - Облигационо право (3. година - Николина Мишчевић) - Учионица 33 (15:00 - 15:45)
- 04.12.2018. (УТО) вежбачка група 25 - Облигационо право (3. година - Николина Мишчевић) - Учионица 33 (15:00 - 15:45)
- 11.12.2018. (УТО) вежбачка група 25 - Облигационо право (3. година - Николина Мишчевић) - Учионица 33 (15:00 - 15:45)
- 20.11.2018. (УТО) вежбачка група 26 - Облигационо право (3. година - Николина Мишчевић) - Учионица 33 (18:00 - 18:45)
- 27.11.2018. (УТО) вежбачка група 26 - Облигационо право (3. година - Николина Мишчевић) - Учионица 33 (18:00 - 18:45)
- 04.12.2018. (УТО) вежбачка група 26 - Облигационо право (3. година - Николина Мишчевић) - Учионица 33 (18:00 - 18:45)
- 11.12.2018. (УТО) вежбачка група 26 - Облигационо право (3. година - Николина Мишчевић) - Учионица 33 (18:00 - 18:45)
- 01.12.2018. (СУБ) вежбачка група 27 - Кривично процесно право 1 (3. година - Милана Писарић) - Судница (11:00 - 12:45)
- 01.12.2018. (СУБ) вежбачка група 28 - Кривично процесно право 1 (3. година - Милана Писарић) - Судница (09:00 - 10:45)
- 20.11.2018. (УТО) вежбачка група 29 - Пореско право (3. година - Цвјетана Цвјетковић Иветић) - Учионица 16 (14:15 - 16:00)
- 04.12.2018. (УТО) вежбачка група 29 - Пореско право (3. година - Цвјетана Цвјетковић Иветић) - Учионица 16 (14:15 - 16:00)
- 08.12.2018. (СУБ) вежбачка група 29 - Пореско право (3. година - Цвјетана Цвјетковић Иветић) - Учионица 16 (12:30 - 14:15)
- 21.11.2018. (СРЕ) вежбачка група 30 - Криминологија (3. година - Иван Милић) - Учионица 34 (19:00 - 19:45)
- 28.11.2018. (СРЕ) вежбачка група 30 - Криминологија (3. година - Иван Милић) - Учионица 34 (19:00 - 19:45)
- 05.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 30 - Криминологија (3. година - Иван Милић) - Учионица 34 (19:00 - 19:45)
- 12.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 30 - Криминологија (3. година - Иван Милић) - Учионица 34 (19:00 - 19:45)
- 23.11.2018. (ПЕТ) вежбачка група 31 - Прекршајно право (4. година - Иван Милић) - Учионица 34 (09:00 - 11:45)
- 30.11.2018. (ПЕТ) вежбачка група 31 - Прекршајно право (4. година - Иван Милић) - Учионица 34 (09:00 - 11:45)
- 07.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 31 - Прекршајно право (4. година - Иван Милић) - Учионица 34 (09:00 - 11:45)
- 24.11.2018. (СУБ) вежбачка група 32 - Прекршајно право (4. година - Иван Милић) - Учионица 18 (09:00 - 11:45)
- 01.12.2018. (СУБ) вежбачка група 32 - Прекршајно право (4. година - Иван Милић) - Учионица 16 (09:00 - 11:45)
- 08.12.2018. (СУБ) вежбачка група 32 - Прекршајно право (4. година - Иван Милић) - Учионица 16 (09:00 - 11:45)
- 24.11.2018. (СУБ) вежбачка група 33 - Прекршајно право (4. година - Иван Милић) - Учионица 18 (13:00 - 15:45)
- 01.12.2018. (СУБ) вежбачка група 33 - Прекршајно право (4. година - Иван Милић) - Учионица 18 (13:00 - 15:45)
- 08.12.2018. (СУБ) вежбачка група 33 - Прекршајно право (4. година - Иван Милић) - Учионица 18 (13:00 - 15:45)
- 16.11.2018. (ПЕТ) вежбачка група 34 - Грађанско процесно право (4. година - Марко Кнежевић) - Учионица 19 (08:00 - 10:45)
- 19.11.2018. (ПОН) вежбачка група 34 - Грађанско процесно право (4. година - Марко Кнежевић) - Учионица 19 (14:00 - 14:45)
- 26.11.2018. (ПОН) вежбачка група 34 - Грађанско процесно право (4. година - Марко Кнежевић) - Учионица 19 (14:00 - 14:45)
- 03.12.2018. (ПОН) вежбачка група 34 - Грађанско процесно право (4. година - Марко Кнежевић) - Учионица 19 (14:00 - 14:45)
- 07.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 34 - Грађанско процесно право (4. година - Марко Кнежевић) - Учионица 19 (08:00 - 10:45)
- 10.12.2018. (ПОН) вежбачка група 34 - Грађанско процесно право (4. година - Марко Кнежевић) - Учионица 19 (14:00 - 14:45)
- 16.11.2018. (ПЕТ) вежбачка група 35 - Грађанско процесно право (4. година - Марко Кнежевић) - Учионица 19 (13:00 - 15:45)
- 19.11.2018. (ПОН) вежбачка група 35 - Грађанско процесно право (4. година - Марко Кнежевић) - Учионица „ВММ“ (18:00 - 18:45)
- 26.11.2018. (ПОН) вежбачка група 35 - Грађанско процесно право (4. година - Марко Кнежевић) - Учионица „ВММ“ (18:00 - 18:45)
- 03.12.2018. (ПОН) вежбачка група 35 - Грађанско процесно право (4. година - Марко Кнежевић) - Учионица „ВММ“ (18:00 - 18:45)
- 07.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 35 - Грађанско процесно право (4. година - Марко Кнежевић) - Учионица 19 (13:00 - 15:45)
- 10.12.2018. (ПОН) вежбачка група 35 - Грађанско процесно право (4. година - Марко Кнежевић) - Учионица „ВММ“ (18:00 - 18:45)
- 16.11.2018. (ПЕТ) вежбачка група 36 - Право привредних друштава (4. година - Владимир Марјански) - Учионица 20 (08:00 - 10:45)
- 23.11.2018. (ПЕТ) вежбачка група 36 - Право привредних друштава (4. година - Владимир Марјански) - Учионица 20 (08:00 - 10:45)
- 30.11.2018. (ПЕТ) вежбачка група 36 - Право привредних друштава (4. година - Владимир Марјански) - Учионица 20 (08:00 - 10:45)
- 07.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 36 - Право привредних друштава (4. година - Владимир Марјански) - Учионица 20 (08:00 - 10:45)
- 24.11.2018. (СУБ) вежбачка група 37 - Међународно привредно право (4. година - Сандра Фишер Шобот) - Учионица 20 (11:00 - 13:45)
- 01.12.2018. (СУБ) вежбачка група 37 - Међународно привредно право (4. година - Сандра Фишер Шобот) - Учионица 20 (09:00 - 11:45)
- 08.12.2018. (СУБ) вежбачка група 37 - Међународно привредно право (4. година - Сандра Фишер Шобот) - Учионица 20 (09:00 - 11:45)
- 24.11.2018. (СУБ) вежбачка група 38 - Међународно привредно право (4. година - Сандра Фишер Шобот) - Учионица 20 (14:00 - 16:45)
- 01.12.2018. (СУБ) вежбачка група 38 - Међународно привредно право (4. година - Сандра Фишер Шобот) - Учионица 20 (12:00 - 14:45)
- 08.12.2018. (СУБ) вежбачка група 38 - Међународно привредно право (4. година - Сандра Фишер Шобот) - Учионица 20 (12:00 - 14:45)
- 14.11.2018. (СРЕ) вежбачка група 39 - Међународно приватно право (општи део) (4. година - Петар Ђундић) - Учионица 6 (15:00 - 17:45)
- 21.11.2018. (СРЕ) вежбачка група 39 - Међународно приватно право (општи део) (4. година - Петар Ђундић) - Учионица 6 (15:00 - 17:45)
- 28.11.2018. (СРЕ) вежбачка група 39 - Међународно приватно право (општи део) (4. година - Петар Ђундић) - Учионица 6 (15:00 - 17:45)
- 05.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 39 - Међународно приватно право (општи део) (4. година - Петар Ђундић) - Учионица 6 (15:00 - 17:45)
- 12.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 39 - Међународно приватно право (општи део) (4. година - Петар Ђундић) - Учионица 6 (15:00 - 17:45)
- 14.11.2018. (СРЕ) вежбачка група 40 - Међународно приватно право (општи део) (4. година - Петар Ђундић) - Учионица 6 (18:00 - 20:45)
- 21.11.2018. (СРЕ) вежбачка група 40 - Међународно приватно право (општи део) (4. година - Петар Ђундић) - Учионица 6 (18:00 - 20:45)
- 28.11.2018. (СРЕ) вежбачка група 40 - Међународно приватно право (општи део) (4. година - Петар Ђундић) - Учионица 6 (18:00 - 20:45)
- 05.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 40 - Међународно приватно право (општи део) (4. година - Петар Ђундић) - Учионица 6 (18:00 - 20:45)
- 12.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 40 - Међународно приватно право (општи део) (4. година - Петар Ђундић) - Учионица 6 (18:00 - 20:45)
- 01.12.2018. (СУБ) вежбачка група 41 - Кривично процесно право 1 (3. година - Милана Писарић) - Судница (13:00 - 14:45)
- 26.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 2 - Увод у право (1. година - Илија Јованов) - Учионица 19 (11:00 - 13:45)
- 19.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 3 - Историја државе и права 1 (1. година - Урош Станковић) - Учионица 6 (09:00 - 11:45)
- 26.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 3 - Историја државе и права 1 (1. година - Урош Станковић) - Учионица 6 (09:00 - 11:45)
- 19.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 4 - Историја државе и права 1 (1. година - Урош Станковић) - Учионица 6 (12:00 - 14:45)
- 26.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 4 - Историја државе и права 1 (1. година - Урош Станковић) - Учионица 6 (12:00 - 14:45)
- 15.12.2018. (СУБ) вежбачка група 5 - Римско право (1. година - Милан Милутин) - Учионица „МММ“ (17:00 - 19:45)
- 14.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 6 - Римско право (1. година - Милан Милутин) - Учионица „МММ“ (15:00 - 17:45)
- 15.12.2018. (СУБ) вежбачка група 6 - Римско право (1. година - Милан Милутин) - Учионица „МММ“ (14:00 - 16:45)
- 14.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 7 - Римско право (1. година - Милан Милутин) - Учионица „МММ“ (12:00 - 14:45)
- 19.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 8 - Систем безбедности (1. година - Ненад Радивојевић) - Учионица 18 (18:00 - 18:45)
- 26.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 8 - Систем безбедности (1. година - Ненад Радивојевић) - Учионица 18 (18:00 - 18:45)
- 13.12.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 9 - Систем безбедности (1. година - Ненад Радивојевић) - Учионица 18 (13:00 - 13:45)
- 14.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 9 - Систем безбедности (1. година - Ненад Радивојевић) - Учионица 21 (12:00 - 14:45)
- 20.12.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 9 - Систем безбедности (1. година - Ненад Радивојевић) - Учионица 18 (13:00 - 13:45)
- 27.12.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 9 - Систем безбедности (1. година - Ненад Радивојевић) - Учионица 18 (13:00 - 13:45)
- 19.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 10 - Систем безбедности (1. година - Владан Мирковић) - Учионица 16 (18:00 - 18:45)
- 26.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 10 - Систем безбедности (1. година - Владан Мирковић) - Учионица 16 (18:00 - 18:45)
- 13.12.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 11 - Систем безбедности (1. година - Владан Мирковић) - Учионица 16 (13:00 - 13:45)
- 20.12.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 11 - Систем безбедности (1. година - Владан Мирковић) - Учионица 16 (13:00 - 13:45)
- 27.12.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 11 - Систем безбедности (1. година - Владан Мирковић) - Учионица 16 (13:00 - 13:45)
- 19.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 13 - Кривично право (2. година - Стефан Самарџић) - Учионица 19 (20:00 - 20:45)
- 21.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 13 - Кривично право (2. година - Стефан Самарџић) - Учионица 19 (21:00 - 21:45)
- 26.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 13 - Кривично право (2. година - Стефан Самарџић) - Учионица 19 (20:00 - 20:45)
- 19.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 15 - Породично право (2. година - Сандра Самарџић) - Учионица 35 (17:00 - 17:45)
- 26.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 15 - Породично право (2. година - Сандра Самарџић) - Учионица 35 (17:00 - 17:45)
- 28.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 16 - Међународно јавно право 1 (2. година - Стефан Радојчић) - Учионица 21 (15:00 - 17:45)
- 28.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 17 - Међународно јавно право 1 (2. година - Стефан Радојчић) - Учионица 21 (09:00 - 11:45)
- 20.12.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 18 - Увод у грађанско право (2. година - Слобода Мидоровић) - Учионица 22 (14:00 - 16:45)
- 20.12.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 18 - Увод у грађанско право (2. година - Слобода Мидоровић) - Учионица 22 (17:00 - 19:45)
- 19.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 19 - Увод у грађанско право (2. година - Слобода Мидоровић) - Учионица 22 (20:00 - 20:45)
- 22.12.2018. (СУБ) вежбачка група 19 - Увод у грађанско право (2. година - Слобода Мидоровић) - Учионица 22 (11:00 - 13:45)
- 22.12.2018. (СУБ) вежбачка група 19 - Увод у грађанско право (2. година - Слобода Мидоровић) - Учионица 22 (08:00 - 10:45)
- 26.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 19 - Увод у грађанско право (2. година - Слобода Мидоровић) - Учионица 22 (20:00 - 20:45)
- 24.12.2018. (ПОН) вежбачка група 20 - Криминалистичка техника и тактика (2. година - Милана Писарић) - Учионица 35 (11:00 - 13:45)
- 24.12.2018. (ПОН) вежбачка група 21 - Управно право (3. година - Ратко Радошевић) - Учионица 19 (16:00 - 17:45)
- 24.12.2018. (ПОН) вежбачка група 22 - Управно право (3. година - Ратко Радошевић) - Учионица 19 (18:00 - 19:45)
- 13.12.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 23 - Радно право (3. година - Дарко Божичић) - Учионица 35 (14:00 - 15:45)
- 20.12.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 23 - Радно право (3. година - Дарко Божичић) - Учионица 35 (14:00 - 15:45)
- 27.12.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 23 - Радно право (3. година - Дарко Божичић) - Учионица 35 (14:00 - 15:45)
- 13.12.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 24 - Радно право (3. година - Дарко Божичић) - Учионица 35 (18:00 - 19:45)
- 20.12.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 24 - Радно право (3. година - Дарко Божичић) - Учионица 35 (16:00 - 17:45)
- 27.12.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 24 - Радно право (3. година - Дарко Божичић) - Учионица 35 (16:00 - 17:45)
- 18.12.2018. (УТО) вежбачка група 25 - Облигационо право (3. година - Николина Мишчевић) - Учионица 33 (15:00 - 15:45)
- 20.12.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 25 - Облигационо право (3. година - Николина Мишчевић) - Учионица 33 (14:00 - 15:45)
- 25.12.2018. (УТО) вежбачка група 25 - Облигационо право (3. година - Николина Мишчевић) - Учионица 33 (15:00 - 15:45)
- 18.12.2018. (УТО) вежбачка група 26 - Облигационо право (3. година - Николина Мишчевић) - Учионица 33 (18:00 - 18:45)
- 20.12.2018. (ЧЕТ) вежбачка група 26 - Облигационо право (3. година - Николина Мишчевић) - Учионица 33 (16:00 - 17:45)
- 25.12.2018. (УТО) вежбачка група 26 - Облигационо право (3. година - Николина Мишчевић) - Учионица 33 (18:00 - 18:45)
- 14.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 27 - Кривично процесно право 1 (3. година - Милана Писарић) - Судница (11:00 - 12:45)
- 21.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 27 - Кривично процесно право 1 (3. година - Милана Писарић) - Судница (11:00 - 12:45)
- 28.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 27 - Кривично процесно право 1 (3. година - Милана Писарић) - Судница (11:00 - 12:45)
- 14.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 28 - Кривично процесно право 1 (3. година - Милана Писарић) - Судница (09:00 - 10:45)
- 21.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 28 - Кривично процесно право 1 (3. година - Милана Писарић) - Судница (09:00 - 10:45)
- 28.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 28 - Кривично процесно право 1 (3. година - Милана Писарић) - Судница (09:00 - 10:45)
- 22.12.2018. (СУБ) вежбачка група 29 - Пореско право (3. година - Цвјетана Цвјетковић Иветић) - Учионица 16 (12:30 - 14:15)
- 19.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 30 - Криминологија (3. година - Иван Милић) - Учионица 34 (19:00 - 19:45)
- 26.12.2018. (СРЕ) вежбачка група 30 - Криминологија (3. година - Иван Милић) - Учионица 34 (19:00 - 19:45)
- 14.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 34 - Грађанско процесно право (4. година - Марко Кнежевић) - Учионица 19 (08:00 - 10:45)
- 17.12.2018. (ПОН) вежбачка група 34 - Грађанско процесно право (4. година - Марко Кнежевић) - Учионица 19 (14:00 - 14:45)
- 24.12.2018. (ПОН) вежбачка група 34 - Грађанско процесно право (4. година - Марко Кнежевић) - Учионица 19 (14:00 - 14:45)
- 14.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 35 - Грађанско процесно право (4. година - Марко Кнежевић) - Учионица 19 (13:00 - 15:45)
- 17.12.2018. (ПОН) вежбачка група 35 - Грађанско процесно право (4. година - Марко Кнежевић) - Учионица „ВММ“ (18:00 - 18:45)
- 24.12.2018. (ПОН) вежбачка група 35 - Грађанско процесно право (4. година - Марко Кнежевић) - Учионица „ВММ“ (18:00 - 18:45)
- 14.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 37 - Међународно привредно право (4. година - Сандра Фишер Шобот) - Учионица 20 (08:00 - 10:45)
- 14.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 38 - Међународно привредно право (4. година - Сандра Фишер Шобот) - Учионица 20 (13:00 - 15:45)
- 14.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 41 - Кривично процесно право 1 (3. година - Милана Писарић) - Судница (13:00 - 14:45)
- 21.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 41 - Кривично процесно право 1 (3. година - Милана Писарић) - Судница (13:00 - 14:45)
- 28.12.2018. (ПЕТ) вежбачка група 41 - Кривично процесно право 1 (3. година - Милана Писарић) - Судница (13:00 - 14:45)

Бр. групе

Предмет

Наставник / сарадник

Дан

Време

Просторија

1

Увод у право

Илија Јованов

уторак

11:00 - 13:45

Учионица 34 (II спрат)

2

Увод у право

Илија Јованов

уторак

14:00 - 16:45

Учионица 34 (II спрат)

3

Историја државе и права 1

Урош Станковић

уторак

08:00 - 10:45

Учионица 35 (II спрат)

4

Историја државе и права 1

Урош Станковић

уторак

11:00 - 13:45

Учионица 35 (II спрат)

5

Римско право

Милан Милутин

уторак

08:00 - 10:45

Учионица „МММ“ (II спрат)

6

Римско право

Милан Милутин

уторак

11:00 - 13:45

Учионица „МММ“ (II спрат)

7

Римско право

Милан Милутин

уторак

14:00 - 16:45

Учионица „МММ“ (II спрат)

8

Систем безбедности

Ненад Радивојевић

среда

14:00 - 16:45

Учионица 18 (I спрат)

9

Систем безбедности

Ненад Радивојевић

четвртак

10:00 - 12:45

Учионица 18 (I спрат)

10

Систем безбедности

Владан Мирковић

среда

14:00 - 16:45

Учионица 16 (I спрат)

11

Систем безбедности

Владан Мирковић

четвртак

10:00 - 12:45

Учионица 16 (I спрат)

12

Кривично право

Стефан Самарџић

понедељак

16:00 - 18:45

Учионица 19 (I спрат)

13

Кривично право

Стефан Самарџић

среда

14:00 - 16:45

Учионица 19 (I спрат)

14

Породично право

Сандра Самарџић

понедељак

16:00 - 18:45

Учионица 35 (II спрат)

15

Породично право

Сандра Самарџић

среда

14:00 - 16:45

Учионица 35 (II спрат)

16

Међународно јавно право 1

Стефан Радојчић

среда

12:00 - 14:45

Учионица 21 (I спрат)

17

Међународно јавно право 1

Стефан Радојчић

среда

15:00 - 17:45

Учионица 21 (I спрат)

18

Увод у грађанско право

Слобода Мидоровић

среда

14:00 - 16:45

Учионица 22 (I спрат)

19

Увод у грађанско право

Слобода Мидоровић

среда

17:00 - 19:45

Учионица 22 (I спрат)

20

Криминалистичка техника и тактика

Милана Писарић

среда

12:00 - 14:45

Судница (I спрат)

21

Управно право

Ратко Радошевић

петак

11:00 - 12:45

Учионица 34 (II спрат)

22

Управно право

Ратко Радошевић

петак

13:00 - 14:45

Учионица 34 (II спрат)

23

Радно право

Дарко Божичић

уторак

13:00 - 14:45

Учионица „ВММ“ (II спрат)

24

Радно право

Дарко Божичић

уторак

15:00 - 16:45

Учионица „ВММ“ (II спрат)

25

Облигационо право

Николина Мишчевић

уторак

13:00 - 14:45

Учионица 33 (II спрат)

26

Облигационо право

Николина Мишчевић

уторак

15:00 - 16:45

Учионица 33 (II спрат)

27

Кривично процесно право 1

Милана Писарић

среда

09:00 - 10:45

Судница (I спрат)

28

Кривично процесно право 1

Милана Писарић

четвртак

09:00 - 10:45

Судница (I спрат)

29

Пореско право

Цвјетана Цвјетковић

уторак

12:00 - 13:45

Учионица 16 (I спрат)

30

Криминологија

Иван Милић

среда

17:00 - 18:45

Учионица 34 (II спрат)

31

Прекршајно право

Иван Милић

уторак

11:00 - 13:45

Учионица 18 (I спрат)

32

Прекршајно право

Иван Милић

уторак

14:00 - 16:45

Учионица 18 (I спрат)

33

Прекршајно право

Иван Милић

среда

13:00 - 15:45

Учионица 34 (II спрат)

34

Грађанско процесно право

Марко Кнежевић

понедељак

11:00 - 13:45

Учионица 19 (I спрат)

35

Грађанско процесно право

Марко Кнежевић

понедељак

15:00 - 17:45

Учионица 20 (I спрат)

36

Право привредних друштава

Владимир Марјански

уторак

11:00 - 13:45

Учионица 20 (I спрат)

37

Међународно привредно право

Сандра Фишер Шобот

уторак

11:00 - 13:45

Учионица 19 (I спрат)

38

Међународно привредно право

Сандра Фишер Шобот

уторак

14:00 - 16:45

Учионица 19 (I спрат)

39

Међународно приватно право (општи део)

Петар Ђундић

понедељак

11:00 - 13:45

Учионица 34 (II спрат)

40

Међународно приватно право (општи део)

Петар Ђундић

понедељак

17:00 - 19:45

Учионица 34 (II спрат)

mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 139 гостију и нема пријављених чланова