English  uk copy 

 

Овера летњег семестра школске 2017/2018. године

Редовна овера летњег семестра вршиће се од 21. маја до 8. јуна 2018. године.

Радно време шалтера за време овере семестра ће бити од 8,00 до 13,00 сати.

Сви студенти оверавају семестар (први пут уписани и поновци) на свим нивоима студија (основне, мастер и докторске студије). Апсолвенти и студенти у продуженом статусу не оверавају семестар.

За оверу семестра потребно је:

1. приложити индекс ради провере потписа о присуству на настави;

2. попунити Образац О-1 (семестрални лист);

3. извршити одговарајућу уплату:

- буџетски студенти - 1.200 динара,

- самофинансирајући студенти - 2.000 динара.

4. сви самофинансирајући студенти у моменту овере морају имати измирену целокупну школарину;

5. студенти основних студија морају имати потпис да су похађали вежбе из најмање једног предмета у летњем семестру;

6. потпис са предавања из предмета летњег семестра да су похађали предавања (уколико немају потпус немају право изласка на испит!);

7. студенти III године основних академских студија морају имати у свом индексу печат којим се потврђује да су обавили обавезни систематски преглед.

Молимо Вас да пре доласка на шалтер припремите све што је потребно за оверу. Овера је могућа само уколико су све накнаде легле на Вашу финансијску картицу (све уплате морају бити прокњижене пре доласка на шалтер).

Инструкције за уплату наканде за оверу семестра и школарине:

Текући рачун: 840-1627666-13

Позив на број: ПЕРСНАЛНИ ПОЗИВ НА БРОЈ (по моделу 97)

Полагање испита у јунском року ће бити условљено овером летњег семестра.

Накнада за оверу семестра после 8. јуна износи 4.500 динара.

Студенти по старом програму (који студирају по ранијим прописима – Закон о универзитету - студенти уписани на студије пре 2006. године) који оверавају семестар поред горе побројаних ставки потребно је да:-

- ако оверавају први пут IV семестар треба да имају један семинарски рад са прве или друге године студија,

- ако оверавају први пут VIII семестар треба да имају један семинарски рад са треће или четврте године студија,

- уколико немају потпис са вежби - јавити се одговарајућим асистентима ради допунске наставе.

mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 19 гостију и нема пријављених чланова