План 2008.

Назив студијског програма: Приватно право

Степен студија: Трећи

Назив нивоа студија: докторске академске студије

Година успостављања: 2008

Студије трају: 3 године (6 семестара)

Укупан број предмета у студијском програму: 7

Укупан број осталих обавеза: 16

Обавезан завршни рад: ДА

Обим студијског програма: 180 ЕСПБ

Окончањем студијског програма стиче се: научни назив "доктор наука-правне науке"

Р.бр. Назив предмета Семестар Статус Настава ЕСПБ
П СИР
ПРВА ГОДИНА
1 Систем приватног права 1 О 6 0 10
2 Приватно право у Европској унији 1 О 6 0 10
3 Израда и јавна одбрана семинарског рада 1 О 0 3 4
4 Обрада и објављивање одбрањеног сем. рада у стручном или научном часопису 1 О 0 2 1
5 Активно учешће на општем семинару за приватно право 1 О 0 3 3
6
Индивидуалне консултације са наставницима и избор студијске групе
1
О
0
2
2
7 Активно учешће у факултетсим активностима које су усмерене на унапређење наставе и науке 2 О 0 4 4
8-9 Предмети студијске групе 1 и 2 ( бира се 2 од 5 ) 2 ИБ 4 0 8
Облигационо право-имовинска и неимовинска штета 2 И 4 0 8
Стварно право - одабране теме 2 И 4 0 8
Породично право - брачно и партнерско право 2 И 4 0 8
Грађанско процесно право - одабране теме 2 И 4 0 8
Међународно приватно право - одабране теме 2 И 4 0 8
10-11 Изборни предмет 1 и 2 ( бира се 2 од 11 ) 2 ИБ 3 0 5
Неважност уговора 2 И 3 0 5
Међународно приватно право Европске уније 2 И 3 0 5
Право животне средине 2 И 3 0 5
Право архиктетуре, урбанизма и грађевинсрства 2 И 3 0 5
Право интелектуалне својине 2 И 3 0 5
Европско и међународно породично право 2 И 3 0 5
Упоредно дечије право 2 И 3 0 5
Bona fides римског права 2 И 3 0 5
Реална средства обезбеђења потраживања у римском праву 2 И 3 0 5
Економика Европске уније 2 И 3 0 5
Рецепција римског права 2 И 3 0 5
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ДРУГА ГОДИНА
12 Индивидуалне консултације и избор теме за израду докторске дисертације 3 О 0 0 3
13 Методологија научноистраживачког рада 3 О 4 0 6
14 Прелиминарно прикупљање података о домаћим и страним научним радовима 3 О 0 2 2
15 Уводно излагање кандидата на општем семинару за приватно право 3 О 0 1 2
16 Прикупљање грађе за израду докторске дисертације 3 О 0 7 7
17 Израда и објављивање библиографије радова које се односе на дисертацију 3 О 0 2 2
18 Израда и јавна одбрана семинарског рада који се односи на тему докторске дисертације 3 О 0 2 3
19 Обрада и објављивање одбрањеног семинарског рада или излагање на стручном скупу 3 О 0 1 3
20 Тематско предавање студентима основ.студија под надзором ментора 3 О 0 1 2
21 Консултације са ментором, израда докторске дисертације 4 О 0 20 30
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ТРЕЋА ГОДИНА
22 Консултације са ментором, израда докторске дисертације 5 О 0 20 30
23 Консултације са ментором, израда и јавна одбрана докторске дисертације 6 О 0 20 30
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60

 

 

                                                               

mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 174 гостију и нема пријављених чланова