План 2013.

Назив студијског програма: Приватно право

Степен студија: Трећи

Назив нивоа студија: докторске академске студије

Година успостављања: 2013

Студије трају: 3 године (6 семестара)

Укупан број предмета у студијском програму: 7

Укупан број осталих обавеза: 16

Обавезан завршни рад: ДА

Обим студијског програма: 180 ЕСПБ

Окончањем студијског програма стиче се: научни назив "доктор наука-правне науке"

 

Р.бр.

Назив предмета

С

Статус

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

Систем приватног права

1

О

6

0

0

10

2

Приватно право у Европској унији

1

О

6

0

0

10

3

Израда и јавна одбрана семинарског рада

1

О

0

0

0

4

4

Обрада и објављивање одбрањеног семинарског рада у стручном или научном часопису

1

О

0

0

0

1

5

Активно учешће на општем семинару за приватно право

1

О

0

0

0

3

6

Индивидуалне консултације са наставницима и избор студијске групе

1

О

0

0

0

2

7

Активно учешће у факултетским активностима које су усмерене на унапређење наставе и науке

2

О

0

0

0

4

8-9

Предмет студијске групе ( бира се 2 од 5 )

2

ИБ

4

0

0

8

Облигационо право-имовинска и неимовинска штета

2

И

0

Стварно право - одабране теме

2

И

0

Породично право - брачно и партнерско право

2

И

0

Грађанско процесно право - одабране теме

2

И

0

Међународно приватно право - одабране теме

2

И

0

10-11

Изборни предмет ( бира се 2 од 13 )

2

ИБ

3

0

0

5

Неважност уговора

2

И

0

Међународно приватно право Европске уније

2

И

0

Право животне средине

2

И

0

Право архитектуре, урбанизма и грађевинарства

2

И

0

Право интелектуалне својине

2

И

0

Европско и међународно породично право

2

И

0

Упоредно дечије право

2

И

0

Bona fides римског права

2

И

0

Реална средства обезбеђења потраживања у римском праву

2

И

0

Економика Европске уније

2

И

0

Рецепција римског права

2

И

0

Упоредно законско наследно право

2

И

0

Наследно право - одабране теме

2

И

0

Укупно часова активне наставе:

40

Укупно ЕСПБ:

60

ДРУГА ГОДИНА

12

Индивидуалне консултације и избор теме за израду докторске дисертације

3

О

0

0

0

3

13

Методологија научноистраживачког рада

3

О

4

0

0

6

14

Прелиминарно прикупљање података о домаћим и страним научним радовима

3

О

0

0

0

2

15

Уводно излагање кандидата на општем семинару за приватно право

3

О

0

0

0

2

16

Прикупљање грађе за израду докторске дисертације

3

О

0

0

0

7

17

Израда и објављивање библиографије радова које се односе на дисертацију

3

О

0

0

0

2

18

Израда и јавна одбрана семинарског рада који се односи на тему докторске дисертације

3

О

0

0

0

3

19

Обрада и објављивање одбрањеног семинарског рада или излагање на стручном скупу

3

О

0

0

0

3

20

Тематско предавање студентима основних студија под надзором ментора

3

О

0

0

0

2

21

Консултације са ментором, израда докторске дисертације

4

О

0

0

0

30

Укупно часова активне наставе:

40

Укупно ЕСПБ:

60

ТРЕЋА ГОДИНА

22

Консултације са ментором, израда докторске дисертације

5

О

0

0

0

30

23

Консултације са ментором, израда и јавна одбрана докторске дисертације

6

О

0

0

0

30

Укупно часова активне наставе:

40

Укупно ЕСПБ:

60

 

                                                               

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Knjiga predmeta - Privatno pravo (DAS) - 2013.pdf)Knjiga predmeta - Privatno pravo (DAS) - 2013.pdf 261 kB
mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 136 гостију и нема пријављених чланова