План 2006.

Назив студијског програма: Општи смер          

Степен студија: Други

Назив нивоа студија: дипломске академске - мастер 

Година успостављања: 2006     

Студије трају: 1 годину (2 семестара) 

Укупан број предмета у студијском програму: 5          

Обавезан завршни рад: ДА      

Обим студијског програма: 60 ЕСПБ    

Окончањем студијског програма стиче се: академски назив "дипломирани правник - мастер правник"

Р.бр.

Назив предмета

С

Статус

Активна настава

ЕСПБ

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1-5

Први изборни предмет ( бира се 5 од 58 )

1

ИБ

4

0

0

6

Правна медицина

1

И

Криминалистика

1

И

Међународно кривично право

1

И

Казнено извршно право

1

И

Савремена средства откривања и доказивања кривичних дела

1

И

Доказно право

1

И

Међународно кривично процесно право

1

И

Психологија кривичног поступка

1

И

Упоредно кривично процесно право

1

И

Спољнотрговинско право

1

И

Саобраћајно право

1

И

Берзанско право

1

И

Банкарско право

1

И

Право привредних друштава ЕУ

1

И

Међународна купопродаја робе

1

И

Трговачко право Европске Уније

1

И

Право конкуренције

1

И

Наука о управи

1

И

Локална самоуправа

1

И

Управно право-посебни део

1

И

Парламентарно право

1

И

Уставна заштита људских права

1

И

Изборно право

1

И

Уставно судство

1

И

Међународни односи

1

И

Међународно породично право

1

И

Међународна заштита људских права

1

И

Методологија права

1

И

Социологија политике

1

И

Социологија права

1

И

Филозофија права

1

И

Методологија друштвених наука

1

И

Савремени политички системи

1

И

Историја политичких и правних институција Војводине

1

И

Велики правни системи и кодификације

1

И

Историја цивилизације

1

И

Правне теорије и институције антике

1

И

Земљишно и водно право

1

И

Ауторско и проналазачко право

1

И

Упоредно породично право

1

И

Право заштите животне средине

1

И

Право заштите потрошача

1

И

Економија природне средине

1

И

Међународне финансије и финансијско право

1

И

Предузетништво и менаџмент

1

И

Правна етика

1

И

Израда правних докумената

1

И

Судска пракса I

1

И

Судска пракса II

1

И

Колективно радно право

1

И

Синдикално право

1

И

Право међународне организације рада (МОР-а)

1

И

Радно и социјално право Европске Уније

1

И

Економика Европске уније

1

И

Међународни судови и арбитраже

1

И

Уговорно право међународне трговине

1

И

Међународно приватно право Европске Уније

1

И

6

Провера теоријске припремљености за одбрану одобрене теме

2

О

0

0

0

10

7

Завршни рад

2

О

0

0

0

20

Укупно часова активне наставе:

20

Укупно ЕСПБ:

60

mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 61 гостију и нема пријављених чланова