План 2008

Назив студијског програма: Права - Општи смер          

Степен студија: Други

Назив нивоа студија: мастер академске студије*        

Напомена:        

* назив нивоа студија до измена ЗоВо из 2010. године: "дипломске академске студије - мастер"

Година успостављања: 2008     

Студије трају: 1 годину (2 семестара) 

Укупан број предмета у студијском програму: 4          

Обавезан завршни рад: ДА      

Обим студијског програма: 60 ЕСПБ    

Окончањем студијског програма стиче се: академски назив "мастер правник"**       

Напомена:        

** студенти уписани до школске 2010/11. године стицали су академски назив "дипломирани правник - мастер"      

Р.бр. Назив предмета Семестар Статус Настава ЕСПБ
П В СИР
ПРВА ГОДИНА
1-4 Изборни предмети 1-4 ( бира се 4 од 49 ) 1 ИБ 3 2 0 10
Спољнотрговинско право 1 И 3 2 0 10
Модели истражног поступка 1 И 3 2 0 10
Посебне истражне радње 1 И 3 2 0 10
Међународна сарадња у сузбијању криминалитета 1 И 3 2 0 10
Одговорност надређеног у међународном кривичном праву 1 И 3 2 0 10
Неурачунљивост у кривичном праву 1 И 3 2 0 10
Историја политичких и правних институција Војводине 1 И 3 2 0 10
Берзанско право 1 И 3 2 0 10
Банкарско право 1 И 3 2 0 10
Право привредних друштава ЕУ 1 И 3 2 0 10
Међународно породично право 1 И 3 2 0 10
Трговачко право ЕУ 1 И 3 2 0 10
Право конкуренције 1 И 3 2 0 10
Управно право - посебни део 1 И 3 2 0 10
Права грађана и државна управа 1 И 3 2 0 10
Уставна заштита људских права 1 И 3 2 0 10
Уставно судство 1 И 3 2 0 10
Међународни односи 1 И 3 2 0 10
Међународна заштита људских права 1 И 3 2 0 10
Методологија права 1 И 3 2 0 10
Методологија друштвених наука 1 И 3 2 0 10
Социологија политике 1 И 3 2 0 10
Историја политичких и правних теорија 1 И 3 2 0 10
Савремени политички системи 1 И 3 2 0 10
Историја цивилизације 1 И 3 2 0 10
Правне теорије и институције антике 1 И 3 2 0 10
Земљишно и водно право 1 И 3 2 0 10
Ауторско и проналазачко право 1 И 3 2 0 10
Упоредно породично право 1 И 3 2 0 10
Судска заштита субјективних права у ЕУ 1 И 3 2 0 10
Међународне финансије и финансијско право 1 И 3 2 0 10
Колективно радно право 1 И 3 2 0 10
Међународно радно право 1 И 3 2 0 10
Економика Европске уније 1 И 3 2 0 10
Економска анализа права 1 И 3 2 0 10
Међународни судови и арбитраже 1 И 3 2 0 10
Уговорно право међународне трговине 1 И 3 2 0 10
Међународно приватно право ЕУ 1 И 3 2 0 10
Криминалистика 1 И 3 2 0 10
Казнено извршно право 1 И 3 2 0 10
Доказна средства у кривичном поступку 1 И 3 2 0 10
Тероризам 1 И 3 2 0 10
Корупција 1 И 3 2 0 10
Систем обезбеђења имовине и пословања 1 И 3 2 0 10
Систем заштите личности и објекта 1 И 3 2 0 10
Контрола служби безбедности 1 И 3 2 0 10
Савремени методи и средства откривања и доказивања кривичног дела 1 И 3 2 0 10
Упоредно кривично процесно право 1 И 3 2 0 10
Психологија исказа у кривичном поступку 1 И 3 2 0 10
5 Студијско истраживачки рад 2 О 0 0 20 0
6 Завршни рад 2 О 0 0 0 20
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60

У првом семестру студент прати наставу и полаже испите из четири студијска подручја која је изабрао са листе изборних предмета. Савладавањем предметне материје студент продубљује знања која је у одређеним материјама стекао на основним студијама или стиче нова знања у материјама које нису обухваћене програмом основних студија.

Студент који је остварио најмање 30 поена по основу учешћа у наставним активностима на предмету стиче право на полагање испита из тог предмета у редовним и апсолвентским испитним роковима, почев од јануарског испитног рока.

У другом семестру студент, у консултацији с ментором, обавља студијски истраживачки рад (300 часова) везан за завршни рад, пише завршни рад и на крају га брани пред комисијом. Тема завршног рада мора се односити на неку од материја коју је студент слушао и полагао у оквиру предмета које је изабрао, а сам рад садржи продубљену обраду неког питања.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Knjiga predmeta - Prava - Opšti smer (MAS) - 2008.pdf)Knjiga predmeta - Prava - Opšti smer (MAS) - 2008.pdf 421 kB
mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 219 гостију и нема пријављених чланова