План 2000.

Назив студијског програма: Општи смер

Степен студија: Студије по ранијим прописима

Назив нивоа студија: основне студије

Година успостављања: 2000

Студије трају: 4 године (8 семестара)

Укупан број предмета у студијском програму: 28

Обавезан завршни рад: НЕ

Окончањем студијског програма стиче се: стручни назив "дипломирани правник"

Р.бр.

Назив предмета

Семестар

Статус

Настава

П

В

ПРВА ГОДИНА

1

Теорија државе и права

1,2

О

8

4

2

Општа историја државе и права

1

О

3

2

3

Историја држава и права народа Југославије

1,2

О

6

4

4

Римско право

1,2

О

6

4

5

Основи економије

1,2

О

6

0

6

Социологија

1,2

О

4

4

Укупно часова активне наставе:

51

ДРУГА ГОДИНА

1

Уставно право

3,4

О

8

4

2

Грађанско право-општи део и стварно право

3,4

О

8

4

3

Социјално право

3,4

О

4

4

4

Породично право

3,4

О

4

4

5

Кривично право

3,4

О

8

4

6

Наследно право

4

О

3

2

Укупно часова активне наставе:

57

ТРЕЋА ГОДИНА

1

Управно право

5,6

О

8

4

2

Радно право

5,6

О

7

4

3

Облигационо право

5,6

О

8

4

4

Кривично процесно право

5,6

О

7

4

5

Међународно јавно право

5,6

О

7

4

6

Финансијско право

5,6

О

5

4

7

Опциони предмет 1 ( бира се 1 од 14 )

5

ИБ

1-4

0-1

 

Правна медицина

5

И

2

0

 

Прекршајно право и привредни преступи

5

И

2

0

 

Саобраћајно право

5

И

2

0

 

Спољнотрговинско право

5

И

2

0

 

Наука о управи

5

И

2

0

 

Међународни односи

5

И

2

0

 

Методологија права

5

И

2

0

 

Социологија политике

5

И

2

0

 

Историја политичких и правних институција Војводине

5

И

2

0

 

Земљишно и водно право

5

И

2

0

 

Савремени економски системи

5

И

2

0

 

Правна етика

5

И

1

1

 

Колективно радно право

5

И

2

0

 

Енглески за правнике I

5,6

И

4

0

8

Опциони предмет 2 ( бира се 1 од 12 )

6

ИБ

1-2

0-1

 

Криминалистика

6

И

2

0

 

Међународно кривично право

6

И

2

0

 

Банкарско право

6

И

2

0

 

Берзанско право

6

И

2

0

 

Локална самоуправа

6

И

2

0

 

Основи права европске уније

6

И

2

0

 

Социологија права

6

И

2

0

 

Велики правни системи и кодификација

6

И

2

0

 

Ауторско и проналазачко право

6

И

2

0

 

Економија природне средине

6

И

2

0

 

Израда правних докумената

6

И

1

1

 

Синдикално право

6

И

2

0

Укупно часова активне наставе:

70-72

ЧЕТВРТА ГОДИНА

1

Грађанско процесно право

7,8

О

7

4

2

Привредно право

7,8

О

8

4

3

Међународно привредно право

7,8

О

6

4

4

Међународно приватно право

7,8

О

6

4

5

Криминологија

7,8

О

4

0

6

Опциони предмет 3 ( бира се 1 од 18 )

7

ИБ

1-4

0-1

 

Казнено извршно право

7

И

2

0

 

Савремена средства откривања и доказивања кривичних дела

7

И

2

0

 

Међународна купопродаја робе

7

И

2

0

 

Доказно право

7

И

2

0

 

Међународно кривично процесно право

7

И

2

0

 

Право привредних друштава ЕУ

7

И

2

0

 

Управно право-посебни део

7

И

2

0

 

Парламентарно право

7

И

2

0

 

Уставна заштита људских права

7

И

2

0

 

Филозофија права

7

И

2

0

 

Историја политичких и правних теорија

7

И

2

0

 

Методологија друштвених наука

7

И

2

0

 

Историја цивилизације

7

И

2

0

 

Упоредно породично право

7

И

2

0

 

Међународне финансије и финансијско право

7

И

2

0

 

Судска пракса I

7

И

1

1

 

Право међународне организације рада

7

И

2

0

 

Енглески за правнике II

7,8

И

4

0

7

Опциони предмет 4 ( бира се 1 од 15 )

8

ИБ

1-2

0-1

 

Упоредно кривично процесно право

8

И

2

0

 

Право конкуренције

8

И

2

0

 

Трговачко право Европске уније

8

И

2

0

 

Савремени политички системи

8

И

2

0

 

Изборно право

8

И

2

0

 

Уставно судство

8

И

2

0

 

Међународно породично право

8

И

2

0

 

Решавање спорова у међународном праву

8

И

2

0

 

Међународна заштита људских права

8

И

2

0

 

Правне теорије и институције антике

8

И

2

0

 

Право заштите животне средине

8

И

2

0

 

Право заштите потрошача

8

И

2

0

 

Предузетништво и менаџмент

8

И

2

0

 

Судска пракса II

8

И

1

1

 

Радно и социјално право европске уније

8

И

2

0

8

Поступак пред арбитражама

8

О

3

0

Укупно часова активне наставе:

54-56

"Студент је дужан да на свакој години основних студија у јануарско-фебруарском испитном року положи колоквијуме из два наставна предмета који се предају у зимском семестру, или да положи колоквијум из једног наставног предмета и испит из једног једносеместралног наставног предмета који се предају у зимском семестру исте године студија, или да положи испите из два једносеместрална наставна предмета који се предају у зимском семестру исте године студија.

Током школовања студент основних студија мора да изради и одбрани два семинарска рада, и то један у прве две године студија, а други у наредне две године студија."

mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 164 гостију и нема пријављених чланова