План 2008.

Назив студијског програма: Општи смер          

Степен студија: Први  

Назив нивоа студија: основне академске студије                        

Година успостављања: 2009     

Студије трају: 4 године (8 семестара) 

Укупан број предмета у студијском програму: 35        

Обавезан завршни рад: НЕ       

Обим студијског програма: 240 ЕСПБ                  

Окончањем студијског програма стиче се: стручни назив "дипломирани правник"  

 

Р.бр.

Назив предмета

Семестар

Статус

Настава

ЕСПБ

П

В

ПРВА ГОДИНА

1

Теорија државе и права

1

О

6

3

8

2

Историја државе и права 1

1

О

3

3

5

3

Римско право

1

О

6

3

8

4

Социологија

1

О

3

0

5

5

Изборни предмет 1 ( бира се 1 од 2 )

1

ИБ

2

0

8

Основи информационих система

1

И

2

0

8

Социологија права

1

И

2

0

8

6

Уставно право

2

О

6

2

8

7

Историја државе и права 2

2

О

3

2

5

8

Основи економије

2

О

4

0

5

9

Изборни предмет 2 ( бира се 1 од 2 )

2

ИБ

2

0

8

Социјална патологија

2

И

2

0

8

Велики правни системи и кодификације

2

И

2

0

8

Укупно часова активне наставе:

40

Укупно ЕСПБ:

60

ДРУГА ГОДИНА

1

Увод у грађанско право

3

О

3

3

5

2

Кривично право

3,4

О

6

3

9

3

Социјално право

3

О

3

0

5

4

Породично право

3

О

3

3

5

5

Међународно јавно право 1

3

О

4

3

5

6

Изборни предмет 1 ( бира се 1 од 3 )

3

ИБ

2

0

8

Прекршајно право

3

И

2

0

8

Синдикално право

3

И

2

0

8

Изборно право

3

И

2

0

8

7

Стварно право

4

О

4

3

5

8

Наследно право

4

О

3

3

5

9

Међународно јавно право 2

4

О

4

3

5

10

Изборни предмет 2 ( бира се 1 од 4 )

4

ИБ

2

0

8

Правна етика

4

И

2

0

8

Филозофија права

4

И

2

0

8

Парламентарно право

4

И

2

0

8

Међународно кривично право

4

И

2

0

8

Укупно часова активне наставе:

40

Укупно ЕСПБ:

60

ТРЕЋА ГОДИНА

1

Облигационо право

5,6

О

8

4

12

2

Радно право

5,6

О

8

4

12

3

Управно право

5,6

О

8

4

12

4

Кривично процесно право 1

5

О

3

2

7

5

Пореско право

5,6

О

6

2

10

6

Кривично процесно право 2

6

О

3

2

7

Укупно часова активне наставе:

40

Укупно ЕСПБ:

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА

1

Грађанско процесно право

7,8

О

7

6

9

2

Право привредних друштава

7

О

4

3

5

3

Међународно привредно право

7,8

О

4

6

8

4

Међународно приватно право (општи део)

7

О

3

3

4

5

Криминологија

7

О

2

3

4

6

Изборни предмет 1 ( бира се 1 од 4 )

7

ИБ

2

0

8

Поступак пред арбитражама

7

И

2

0

8

Финансијско право ЕУ

7

И

2

0

8

Наука о управи

7

И

2

0

8

Право међународне продаје

7

И

2

0

8

7

Трговинско право

8

О

4

3

5

8

Међународно приватно право (посебни део)

8

О

3

3

4

9

Увод у право Европске уније

8

О

3

3

5

10

Изборни предмет 2 ( бира се 1 од 4 )

8

ИБ

2-3

0

8

Правна медицина

8

И

3

0

8

Радно и социјално право ЕУ

8

И

2

0

8

Саобраћајно право

8

И

2

0

8

Основи права животне средине

8

И

2

0

8

Укупно часова активне наставе:

40-41

Укупно ЕСПБ:

60

Студент је у сваком семестру обавезан да похађа вежбе из једног од предмета за који се изводи настава односно из предмета за који је предвиђено да се вежбе изводе.

Активност студената се прати и изражава у поенима. Минимум испуњених предиспитних обавеза је 30 поена, а максимум 54.  

Спецификација предметних предуслова

Поред општег предуслова за пријаву испита тј. да је одслушана настава из предмета који студент пријављује да полаже (потпис са предавања евидентиран у индексу) постоје и предметни предуслови у погледу претходно положеног неког другог предмета.

Предмети дати са леве стране табеле се могу пријавити тек по претходно положеним испитима из предмета који су у табели наведени са десне стране:

Наставни предмет

Предметни предуслови:

Међународно јавно право 1

Теорија државе и права и Уставно право

Међународно јавно право 2

Међународно јавно право 1

Кривично процесно право 1

Кривично право

Кривично процесно право 2

Кривично процесно право 1

Међународно приватно право (посебни део)

Међународно приватно право (општи део)

Криминологија

Кривично право

Увод у право Европске уније

Међународно јавно право 2

mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 216 гостију и нема пријављених чланова