План 2006.

Назив студијског програма: Смер унутрашњих послова           

Степен студија: Први  

Назив нивоа студија: основне академске студије        

Година успостављања: 2006     

Студије трају: 4 године (8 семестара) 

Укупан број предмета у студијском програму: 34        

Обавезан завршни рад: НЕ       

Обим студијског програма: 240 ЕСПБ  

Окончањем студијског програма стиче се: стручни назив "дипломирани правник"  

Р.бр. Назив предмета Семестар Статус Настава ЕСПБ
П В
ПРВА ГОДИНА
1 Теорија државе и права 1 О 6 2 9
2 Римско право 1 О 4 0 7
3 Историја државе и права 1 О 4 2 7
4 Систем безбедности 1,2 О 6 4 10
5 Уставно право 2 О 6 2 9
6 Основи економије 2 О 4 2 6
7 Социологија 2 О 4 0 6
8 Социјална патологија 2 О 3 2 6
Укупно часова активне наставе: 51
Укупно ЕСПБ: 60
ДРУГА ГОДИНА
1 Увод у грађанско право 3 О 2 2 4
2 Кривично право 3,4 О 8 4 12
3 Породично право 3 О 2 2 4
4 Криминалистичка техника и тактика 3 О 6 2 9
5 Међународно јавно право 1 3 О 3 2 5
6 Наследно право 4 О 2 2 3
7 Криминалистичка методика 4 О 6 2 9
8 Криминалистичка психологија 4 О 3 2 5
9 Међународно јавно право 2 4 О 3 2 5
10 Стварно право 4 О 2 2 4
Укупно часова активне наставе: 59
Укупно ЕСПБ: 60
ТРЕЋА ГОДИНА
1 Облигационо право 5,6 О 8 4 12
2 Радно право 5,6 О 6 4 10
3 Управно право 5,6 О 8 4 12
4 Кривично процесно право 1 5 О 4 2 7
5 Криминологија 5,6 О 6 4 12
6 Кривично процесно право 2 6 О 4 2 7
Укупно часова активне наставе: 56
Укупно ЕСПБ: 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1 Грађанско процесно право 7,8 О 7 4 10
2 Право привредних друштава 7 О 4 2 6
3 Међународно приватно право 7 О 3 2 5
4 Финансијско право 7,8 О 4 4 7
5 Прекршајно право и право о привредним преступима 7 О 3 2 6
6 Трговинско право 8 О 4 2 6
7 Међународно привредно право 8 О 3 2 5
8 Управно право - посебни део 8 О 2 2 5
9 Безбедносни менаџмент 8 О 3 2 5
10 Казнено извршно право 8 О 3 2 5
Укупно часова активне наставе: 60
Укупно ЕСПБ: 60

 

Студент је у сваком семестру обавезан да похађа вежбе из једног од предмета за који се изводи настава односно из предмета за који је предвиђено да се вежбе изводе.

Активност студената се прати и изражава у поенима. Минимум испуњених предиспитних обавеза је 30 поена, а максимум 54.

mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 220 гостију и нема пријављених чланова