Deveta Međunarodna naučna konferencija pod nazivom „Harmonization of Hungarian and Serbian (domestic) Law with European Union Law and Cross-Border Cooperation“ održana je 1. decembra 2022. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. U radu Konferencije su učestvovali istraživači sa Pravnog fakulteta u Segedinu i Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

Nakon pozdravnih reči prof. dr  Gordane Drakić v. d. prodekana za nauku Pravnog fakulteta u Novom Sadu i prof. dr Tamaš Antala (Tamás Antal) redovnog profesora i prodekana za nauku Pravnog fakulteta u Segedinu, učesnici Konferencije su izložili rezultate svojih istraživanja iz različitih pravnih oblasti. Konferencija je održana na engleskom jeziku, a naučni radovi proistekli kao rezultati naučnoistraživačkog rada biće objavlјeni u tematskom zborniku.