МОНОГРАФИЈЕ:

 1. Љубомир Стајић, Енергетска безбедност у систему националне безбедности Србије, Нови Сад, 2022. ИСБН: 978-86-7774-246-1

УЏБЕНИЦИ:

 1. Родољуб Етински, Сања Ђајић, Бојан Тубић, Међународно јавно право, 9. измењено и допуњено издање, Нови Сад, 2021. ИСБН: 978-86-7774-234-8
 2. Горан Милошевић, Мирко Кулић, Цвјетана Цвјетковић Иветић, Пореско право, Нови Сад, 2021. ИСБН: 978-86-7774-235-5
 3. Бранислав Ристивојевић, Иван Милић, Основи прекршајног права, 2. измењено и допуњено издање, Нови Сад, 2021.
  ИСБН: 978-86-7774-236-2
 4. Снежана Бркић, Татјана Бугарски, Кривично процесно право II, Нови Сад, 2021. ИСБН: 978-86-7774-237-9
 5. Драгутин Аврамовић, Реторика – Стазама српских писаца, Нови Сад, 2021. ИСБН: 978-86-7774-238-6
 6. Маша Кулаузов, Велики правни системи и кодификације, Нови Сад, 2021. ИСБН: 978-86-7774-239-3
 7. Антун Маленица, Историја римског права, Нови Сад, 2021. ИСБН: 978-86-7774-240-9.
 8. Владимир Марјански, Сандра Фишер Шобот, Уговори банкарског права, Нови Сад, 2021. ИСБН: 978-86-7774-243-0.
 9. Љубомир Стајић, Основи система безбедности, Нови Сад, 2021. ИСБН: 978-86-7774-242-3
 10. Зоран Стојановић, Кривично право – посебни део, 2. измењено и дoпуњено издање, Нови Сад, 2021. ИСБН: 978-86-7774-252-2 (у штампи)

ПРАКТИКУМИ:

 1. Милана Писарић, Практикум из Криминалистике, Нови Сад, 2021. ИСБН: 978-86-7774-241-6.