МОНОГРАФИЈЕ:

  1. Љубомир Стајић, Енергетска безбедност у систему националне безбедности Србије, Нови Сад, 2022. ИСБН: 978-86-7774-246-1

УЏБЕНИЦИ:

  1. Душан Николић, Раденка Цветић, Основни извори стварног права, Нови Сад, 2022. ISBN: 978-86-7774-238-5
  2. Ненад Радивојевић, Основи еколошке безбедности, Нови Сад, 2022. ISBN: 978-86-7774-249-2
  3. Љубомир Стајић, Горан Милошевић, Економска безбедност, Нови Сад, 2022. ISBN: 978-86-7774-254-6
  4. Душан Николић, Увод у систем грађанског права, 17. измењено и допуњено издање, Нови Сад, 2022. ISBN: 978-86-7774-255-3
  5. Слободан Орловић, Уставно право, 3. измењено и допуњено издање, Нови Сад, 2022. ISBN: 978-86-7774-257-7
  6. Снежана Бркић, Татјана Бугарски, Кривично процесно право I, Нови Сад, 2022. ISBN: 978-86-7774-256-0

ПРАКТИКУМИ:

  1. Милана Писарић, Практикум из Криминалистике, Нови Сад, 2021. ИСБН: 978-86-7774-241-6.