За обављање послова књижарске продаје, продаје образаца и наставног прибора од значаја за делатност Факултета, у оквиру Издавачког центра образује се Скриптарница. Скриптарница врши продају публикација Центра, али и продају публикација других издавача које су у вези са остваривањем образовне, научне и стручне делатности Факултета.

На почетку сваке школске године иновира се списак уџбеничке литературе, прибављају и штампају недостајуће публикације тако да се Правни факултет може похвалити да је један од ретких факултета који својим студентима по врло повољним ценама обезбеђује најсавременију литературу за скоро све предмете. Тренутно се у скриптарници налази 118 наслова и скоро 18 000 примерака свих врста уџбеника.

Радним данима од 8.00 до 14.00 часова.
Паузe од 9.00 од 9.30 часова и од 13.15 до 13.30 часова.

Скриптарница Правног факултета
Трг Доситеја Обрадовића бр. 1
21 000 Нови Сад, Србија
е-адреса: z.miric@pf.uns.ac.rs
телефон: 021/485-3115