Жан Моне летња школа „Информационе технологије у функцији хармонизације кривичног процесног права Републике Србије са правом Европске уније“ одржана је у периоду од 10. до 16. јула 2023. на Правном факултету у Новом Саду.

Школу су организовали Универзитет у Новом Саду, Правни факултет и Факултет техничких наука уз финансијску подршку Европске уније, а она представља резултат пројекта IT4LegalHarmony финансираног у оквиру програма Еразмус+ Жан Моне модули.

Током Летње школе, полазници су имали прилику да, кроз интердисциплинарни приступ, стекну нова и продубе постојећа знања и вештине у вези са применом информационих технологија у кривичном процесном праву и дигиталној форензици. Последња два дана летње школе, полазници су уз подршку ментора са Факултета техничких наука и Правног факултета развили идеје за унапређење процеса рада у правосудним органима и сопствене производе и услуге.

Ово је била друга летња школа на ову тему, а следећа летња школа ће се одржаће на лето 2024. године.