У петак, 24. фебруара 2023. на Правном факултету у Новом Саду одржан је Научни скуп за верификацију резултата рада у 2022. години на Научноистраживачком пројекту „Правна традиција и нови правни изазови“. У оквиру Секције за јавно право и Секције за приватно право истраживачи на Пројекту изложили су резултате истраживања у 2022. години.