УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ЈАВНО ПРАВО
Нови Сад, 10. јун 2024. године

ОБАВЕШТЕЊЕ

У четвртак, 20. јуна 2024. године, у 11.00 сати у Свечаној сали Правног факултета у Новом Саду одржаће се јавна одбрана докторске дисертације на тему „Рамбурсни кредит“ кандидата Мариа Војнића Хајдука пред комисијом у следећем саставу:

  • др Сандра Фишер Шобот, редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду (председник Комисије);
  • др Мирјана Радовић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду (члан Комисије) и
  • др Владимир Марјански, редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду (ментор и члан Комисије).

Секретар ДАС Јавно право
др Владан Мирковић