УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ЈАВНО ПРАВО
Нови Сад, 10. јун 2024. године

ОБАВЕШТЕЊЕ

У понедељак, 24. јуна 2024. године, у 12.00 сати у Свечаној сали Правног факултета у Новом Саду одржаће се јавна одбрана докторске дисертације на тему „Уговор о лиценци као рестриктивни споразум у праву конкуренције Европске уније и Републике Србије“ кандидаткиње Александре Васић пред комисијом у следећем саставу:

– др Владимир Марјански, редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду (председник Комисије);
– др Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Нишу (члан Комисије) и
– др Сандра Фишер Шобот, редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду (ментор и члан Комисије).

Секретар ДАС Јавно право
др Владан Мирковић