Регионално такмичење у симулацији кривичног поступка у организацији Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву одржаће се у периоду од 24. до 26. маја 2024. у Бијељини.

Циљ такмичења је јачање капацитета студената правних факултета за овладавање практичним вештинама у примени Законика о кривичном поступку, посебно при писању оптужнице, директног и унакрсног испитивања на главном претресу и давања уводних и завршних речи. Учешће на такмичењу омогућиће студентима да кроз ваннаставне активности науче да примене стечена знања. Такмичење се састоји од писаног дела (писање оптужнице) и усменог дела (симулације главног претреса) на основу задатог хипотетичког случаја. Такмичење се одвија по тимовима.

Право да се пријаве имају студенти треће године основних академских студија Правног факултета у Новом Саду, односно студенти који су положили испит из предмета Кривично процесно право 1 и Кривично процесно право 2.

Студенти који желе да учествују на такмичењу могу да се пријаве слањем мејла Богдани Ђурић, сараднику у настави, најкасније до 3. априла 2024. на адресу електронске поште b.djuric@pf.uns.ac.rс.  Након тога, биће организован разговор с пријављеним кандидатима ради одабира чланова тима који ће представљати наш факултет.