“Paragraf Lex” је електронска збирка закона и других прописа, службених мишљења, судске праксе, стране судске праксе, модела правних аката, неких елемената европског законодавства, царинске тарифе, вести и стручних коментара. Успешно коришћење свих могућности које нуди “Paragraf Lex” од велике је помоћи студентима за припрему испита, али и за даљи рад у пракси.

На бесплатан курс могу да се пријаве сви заинтересовани студенти Правног факултета у Новом Саду путем својих студентских веб сервиса до четвртка, 14. марта 2024. године.

Полазници који успешно заврше обуку добијају Сертификат о оспособљености за основни ниво коришћења електронске правне базе Paragraf Lex који се вреднује као додатак дипломи (diploma supplement).