Реализација XIV циклуса припремне наставе за полагање писаног дела правосудног испита почеће 29. марта 2024. у 18:00 часова у згради Правног факултета у Новом Саду, док се полазници који су се определили за online наставу у исто време могу прикључити путем Zoom апликације.

Предавачи у оквиру припремне наставе су: Татјана Миљуш, судија Врховног суда која суди у грађанској материји, Светлана Томић Јокић, судија Врховног суда која суди у кривичној материји, Никола Петровић, судија Вишег суда у Новом Саду и Владимир Пецовски, председник кривичног одељења Основног суда у Врбасу.

Припремна настава обухвата материју грађанског и кривичног права и одржаће се у осам термина у трајању од по три часа.

Часови припремне наставе из кривичног права ће се реализовати у периоду од 29. марта до 8. априла 2024, док ће се настава из грађанског права реализовати у периоду од 12. до 22. априла 2024. године.

Рок за пријаву је 28. март 2024. године.

До краја 2024. ће се реализовати још два циклуса припремне наставе на Правном факултету у Новом Саду. Други циклус ће се реализовати у јуну, а трећи циклус у периоду октобар — новембар. Подаци у вези са наредним циклусима биће благовремено објављени на сајту Факултета.

Детаљније информације можете прочитати на овом линку.

Полазници који су заинтересовани за online похађање наставе потребно је да се обрате Оливери Јокић, на следећу адресу електронске поште: o.jokic@pf.uns.ac.rs. На исту адресу електронске поште можете послати и друга питања у вези са предметном обуком.