Реализација XV циклуса припремне наставе за полагање писаног дела правосудног испита почеће 13. јуна 2024. у 18:00 часова у згради Правног факултета у Новом Саду, док се полазници који су се определили за online наставу у исто време могу прикључити путем Zoom апликације.

Предавачи у оквиру припремне наставе су: Татјана Миљуш, судија Врховног суда која суди у грађанској материји, Светлана Томић Јокић, судија Врховног суда која суди у кривичној материји, Никола Петровић, судија Вишег суда у Новом Саду и Владимир Пецовски, председник кривичног одељења Основног суда у Врбасу.

Припремна настава обухвата материју грађанског и кривичног права и одржаће се у осам термина у трајању од по три часа.

Часови припремне наставе из грађанског права реализоваће се у периоду од 13. до 24. јуна 2024, док ће се настава из кривичног права реализовати у периоду од 28. јуна до 8. јула 2024. године.

Рок за пријаву је 12. јун 2024. године.

У периоду октобар — новембар 2024. ће се реализовати још један циклус припремне наставе на Правном факулету у Новом Саду. Подаци у вези са наредним циклусима биће благовремено објављени на сајту Факултета.

Детаљније информације можете прочитати на овом линку.

Полазници који су заинтересовани за online похађање наставе потребно је да се обрате Оливери Јокић, на следећу адресу електронске поште: o.jokic@pf.uns.ac.rs. На исту адресу полазници могу да пошаљу и сва друга питања у вези са предметном обуком.