Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука и Правни факултет

 уз финансијску подршку Извршне агенције за образовање и културу ЕУ

расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће у Жан Моне Летњој школи

 „Информационе технологије у функцији хармонизације кривичног
процесног права Републике Србије са правом Европске Уније“

која ће се одржати у периоду од 8. до 14. јула 2024. на
Правном факултету у Новом Саду и Факултету техничких наука у Новом Саду

Циљ Летње школе је да заинтересовани студенти кроз интердисциплинарни приступ стекну нова и продубе постојећа знања и вештине из области правне информатике и кривичног процесног права.

Оквирни програм Летње школе доступан је овде|Програм.

Право пријаве на Јавни позив имају студенти треће и четврте године основних академских студија, студенти мастер академских студија и студенти докторских академских студија Правног факултета, Факултета техничких наука и других факултета Универзитета у Новом Саду.

Заинтересовани студенти могу да се пријаве слањем пријаве на обрасцу који се може преузети овде|Пријава и мотивационог писма у слободној форми (највише 1800 знакова).

Пријаву и мотивационо писмо послати на адресу it4legalharmony@uns.ac.rs  најкасније до 31. маја 2024. године.

Након истека рока за пријаву, са пријављеним кандидатима организоваће се селекциони интервју.

О резултатима селекције изабрани полазници биће обавештени до 7. јуна 2024. године.