У петак, 26. маја и понедељак, 29. маја 2023. полазници Грађанскоправне секције Центра за симулацију суђења Правног факултета у Новом Саду имали су прилику да знања и вештине, које су стекли похађањем ове секције, покажу учешћем у симулацијама суђења. Одржано је пет симулација суђења и то поводом: тужбе за заштиту жига; тужбе за побијање дужникових правних радњи; тужбе за измену одлуке о вршењу родитељског права; тужбе за накнаду нематеријалне штете и тужбе за утврђивање основаности искључења из наслеђа.  Симулацијама су претходили састанци полазника са сарадницима на којима су анализирани правноснажно окончани предмети из грађанскоправне материје. Кроз рад секције, полазници су се подробније упознали са практичним аспектима остваривања заштите субјективних грађанских права у парничном и ванпарничном поступку.