Девета Међународна научна конференција под називом „Harmonization of Hungarian and Serbian (domestic) Law with European Union Law and Cross-Border Cooperation“ одржана је 1. децембра 2022. године на Правном факултету у Новом Саду. У раду Конференције су учествовали истраживачи са Правног факултета у Сегедину и Правног факултета у Новом Саду.

Након поздравних речи проф. др  Гордане Дракић в. д. продекана за науку Правног факултета у Новом Саду и проф. др Тамаш Антала (Tamás Antal) редовног професора и продекана за науку Правног факултета у Сегедину, учесници Конференције су изложили резултате својих истраживања из различитих правних области. Конференција је одржана на енглеском језику, а научни радови проистекли као резултати научноистраживачког рада биће објављени у тематском зборнику.