Почетна/Новости и догађаји/Јавни позив за учешће у Жан Моне Летњој школи

Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука и Правни факултет

уз финансијску подршку Извршне агенције за образовање и културу ЕУ

расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће у Жан Моне Летњој школи

„Информационе технологије у функцији хармонизације кривичног процесног права Републике Србије са правом Европске Уније“

која ће се одржати у периоду од 11. – 17. јула 2022. на
Правном факултету у Новом Саду

Циљ Летње школе је да заинтересовани студенти кроз интердисциплинарни приступ стекну нова и продубе постојећа знања и вештине из области правне информатике и кривичног процесног права.
Оквирни програм Летње школе доступан је овде.
Право пријаве на Јавни позив имају студенти треће и четврте године основних академских студија, студенти мастер академских студија и студенти докторских академских студија Правног факултета, Факултета техничких наука и других факултета Универзитета у Новом Саду.
Заинтересовани студенти могу да се пријаве слањем пријаве на обрасцу који се може преузети овде и мотивационог писма у слободној форми (највише 1800 знакова).
Пријаву и мотивационо писмо послати на адресу it4legalharmony@pf.uns.ac.rs најкасније до 9. јуна 2022. године.
Након истека рока за пријаву, са пријављеним кандидатима организоваће се селекциони интервју.
О резултатима селекције изабрани полазници биће обавештени до 16. јуна 2022.

ЧЕКАМО ВАС!