Почетна/Новости и догађаји/ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ у вези са неистинитим наводима да је господин Стефан Радојчић „добио отказ“ и да је „прогоњен и отеран“ са Факултета

Господин С. Радојчић, иначе оснивач и власник агенције за некретнине „Спектар некретнине“ од јануара 2019. (податак јавно доступан на сајту Агенције за привредне регистре), је изабран у звање асистента на период од 3 године на Катедри за међународно право и међународне односе, у складу са Законом о високом образовању.

На основу избора у звање асистента Правни факултет је са њим закључио уговор о раду 1. октобра 2019. на одређено време од 3 године, који је истекао 30. септембра 2022. године.

Основни циљ Правног факултета у Новом Саду јесте обезбеђивање високо квалитетног научноистраживачког и наставног кадра, а што је услов за квалитетан рад на Факултету.