На Правном факултету у Новом Саду 19. и 20. октобра 2023. одржана је пета Међународна научна конференција „Правна традиција и нови правни изазови“. На пленарном делу учесницима су се обратиле проф. др Татјана Бугарски, декан Правног факултета у Новом Саду и Нела Милишић, помоћница Покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност. Уследила су пленарна излагања др Жељка Бартуловића, редовног професора Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, др Антала Тамаша, редовног професора Факултета за правне и политичке науке Универзитета у Сегедину и др Ласла Хеке, редовног професора Факултета за правне и политичке науке Универзитета у Сегедину. После пленарног дела, учесници су представили резултате својих истраживања у оквиру девет тематских секција. Овогодишња Конференција окупила је преко 80 учесника из 10 земаља. Поводом Конференције приређена је изложба посвећена чувеном правнику Валтазару Богишићу.