У петак, 7. јула 2023. на Правном факултету у Новом Саду додељено је 219 сертификата студентима треће и четврте године основних академских студија који су у току зимског и летњег семестра школске 2022/2023. похађали програме практичне наставе, реализоване у 19 циклуса, у Основном суду у Новом Саду, Вишем суду у Новом Саду и Прекршајном суду у Новом Саду, Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине, као и код јавних бележника, јавних извршитеља, адвоката и Заштитника грађана.

На почетку свечаности присутне је поздравила проф. др Сандра Фишер Шобот, продекан за наставу и координатор програма практичне наставе, а потом су се студентима обратили и уручили сертификате заменица председника Основног суда у Новом Саду судија Милица Јанча, председник Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег Суда у Новом Саду судија Ана Стаменић, председник Прекршајног суда у Новом Саду мр Каменко В. Козарски, Правобранилац Аутономне покрајине Војводине Весна Иванчић, члан надзорног одбора Јавнобележничке коморе Србије јавни бележник Синиша Соро, председник Коморе јавних извршитеља јавни извршитељ Бојан Костић, председник Извршног одбора Огранка Нови Сад Адвокатске коморе Војводине адвокат Срђан Добросављев и проф. др Сандра Фишер Шобот.