У петак, 7. јула 2023. на Правном факултету у Новом Саду додељено је 80 сертификата студентима друге, треће и четврте године основних академских студија који су у току школске 2022/2023. успешно похађали секцију за правну етику, грађанскоправну, јавноправну и међународноправну секцију у оквиру Центра за симулацију суђења, као и 90 сертификата студентима који су успешно завршили обуку за коришћење електронске правне базе Paragraf Lex. Том приликом уручено је и 37 сертификата студентима који су у току школске 2021/2022. били полазници Правне клинике за заштиту животне средине и Правне клинике за борбу против насиља у породици.

Студентима су сертификате уручили продекан за науку проф. др Гордана Дракић, руководилац Центра за симулацију суђења проф. др Петар Ђундић и регионална директорка Paragraf Lex Сања Просеница.