Назив
Стратегија и политика националне безбедности – оријентациона испитна питања
190 KB 56 преузимања од27.11.2022.
Систем безбедности ЕУ – испитна питања
202 KB 136 преузимања од25.11.2022.
Систем безбедности – испитна питања шк. 2021-22
348 KB 890 преузимања од30.04.2022.
Еколошка безбедност – оријентациона испитна питања
264 KB 138 преузимања од28.10.2022.
Безбедносни менаџмент – оријентациона испитна питања
223 KB 304 преузимања од22.08.2022.
Безбедносна култура – оријентациона испитна питања
266 KB 190 преузимања од28.10.2022.
  Назив
  Упоредно породично право – литература за припрему испита
  182 KB 82 преузимања од30.04.2022.
  Увод у грађанско право – испитна питања
  151 KB 1158 преузимања од30.04.2022.
  Стварно право (допуна 2019.) – скрипта
  240 KB 585 преузимања од30.04.2022.
  Стварно право – испитна питања
  358 KB 909 преузимања од30.04.2022.
  Породично право – СУП смер – испитна питања
  82 KB 420 преузимања од30.04.2022.
  Породично право – општи смер – испитна питања
  113 KB 836 преузимања од30.04.2022.
  Облигационо право – испитна питања
  686 KB 801 преузимања од30.04.2022.
  Наследно право – испитна питања
  99 KB 1354 преузимања од04.05.2022.
  Међународно приватно право – општи део – испитна питања
  192 KB 670 преузимања од30.04.2022.
  Међународно приватно право – литература за припрему испита
  111 KB 281 преузимања од30.01.2023.
  Грађанско процесно право – испитна питања
  263 KB 709 преузимања од30.04.2022.
   Назив
   Римско право – оријентациона испитна питања
   174 KB 446 преузимања од28.11.2022.
   Правна историја – испитна питања
   294 KB 685 преузимања од30.04.2022.
   Историја цивилизације – литература за припрему испита
   92 KB 112 преузимања од30.04.2022.
   Историја римског права – оријентациона испитна питања
   174 KB 259 преузимања од30.11.2022.
   Историја државе и права 2 – испитна питања
   100 KB 288 преузимања од30.04.2022.
   Историја државе и права 1 – испитна питања
   181 KB 345 преузимања од30.04.2022.
   Испитна питања из предмета Велики правни системи и кодификације
   159.17 KB 225 преузимања од30.04.2022.
    Назив
    Уставно право – списак прописа
    352 KB 604 преузимања од30.04.2022.
    Управно право – списак обавезне литературе
    267 KB 619 преузимања од30.04.2022.
    Управно право – оријентациона испитна питања
    299 KB 478 преузимања од17.10.2022.
    Примедбе на Нацрт Закона о општем управном поступку
    424 KB 145 преузимања од30.04.2022.
     Назив
     Центар за социјални рад у кривичном поступку – испитна питања
     130 KB 79 преузимања од30.04.2022.
     Психологија исказа у кривичном поступку – испитна питања
     118 KB 117 преузимања од30.04.2022.
     Прекршајно право – испитна питања
     129 KB 415 преузимања од30.04.2022.
     ОБАВЕШТЕЊЕ КПП
     57 KB 164 преузимања од15.12.2022.
     Криминалистичка психологија – испитна питања 2020
     91 KB 215 преузимања од30.04.2022.
     Криминалистика – испитна питања 2022
     382 KB 208 преузимања од25.10.2022.
     Кривично процесно право 2 – испитна питања 2021
     213 KB 626 преузимања од30.04.2022.
     Кривично процесно право 1 – испитна питања 2020
     217 KB 904 преузимања од30.04.2022.
     Кривично процесно право – литература 2021
     359 KB 179 преузимања од30.04.2022.
     Кривично право – посебни део – испитна питања
     61 KB 644 преузимања од30.04.2022.
     Кривично право – општи део – испитна питања
     96 KB 881 преузимања од30.04.2022.
     Кривично извршно право – испитна питања
     109 KB 176 преузимања од30.04.2022.
     Кривични законик
     3 MB 564 преузимања од30.04.2022.
     Kривично процесно право – списак прописа
     96 KB 205 преузимања од30.04.2022.
      Назив
      Споразум о питањима сукцесије СФРЈ (2001)
      2 MB 41 преузимања од30.04.2022.
      Практикум за Међународно јавно право – општи део (Сања Ђајић)
      3 MB 173 преузимања од30.04.2022.
      Међународно јавно право II – оријентациона испитна питања шк. 2021-22
      83 KB 628 преузимања од30.04.2022.
      Међународно јавно право I – оријентациона испитна питања шк. 2021-22
      93 KB 791 преузимања од30.04.2022.
      Међународно јавно право – оријентациона питања – шк. 2022-23
      116 KB 445 преузимања од04.10.2022.
      Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
      1 MB 79 преузимања од30.04.2022.
       Назив
       Слободно кретање радне снаге
       8 MB 56 преузимања од30.04.2022.
       Радно право ЕУ
       5 MB 153 преузимања од30.04.2022.
       Материјал за припрему испита
       8.34 MB 306 преузимања од20.06.2022.
       Једнак третман у области рада ЕУ
       63 MB 90 преузимања од30.04.2022.
       Испитна питања
       184.13 KB 618 преузимања од20.06.2022.
       Заштита личних података
       8 MB 90 преузимања од30.04.2022.
        Назив
        Стручно образовање и професионална оријентација
        3 MB 33 преузимања од30.04.2022.
        Стварање и развој радног права
        418 KB 33 преузимања од29.11.2022.
        Социјално осигурање
        876 KB 34 преузимања од30.04.2022.
        Радно право – проблематична питања I део
        130 KB 51 преузимања од29.11.2022.
        Радно право – испитна питања
        286 KB 665 преузимања од30.04.2022.
        Престанак радног односа
        40 MB 46 преузимања од30.04.2022.
        Заштита моралног интегритета запослених
        4 MB 26 преузимања од30.04.2022.
        Заштита запослених
        3 MB 33 преузимања од30.04.2022.
        Дисциплинска одговорност
        3 MB 54 преузимања од30.04.2022.
         Назив
         Синдикално право – примери испитних питања
         324 KB 180 преузимања од30.04.2022.
         Материјал за Синдикално право
         40 MB 249 преузимања од30.04.2022.
          Назив
          Социјално-економска права у Србији
          495 KB 14 преузимања од30.04.2022.
          Социјално право – примери испитних питања
          327 KB 91 преузимања од30.04.2022.
          Социјална заштита 3
          16 MB 7 преузимања од30.04.2022.
          Социјална заштита 2
          36 MB 10 преузимања од30.04.2022.
          Социјална заштита 1
          23 MB 25 преузимања од30.04.2022.
           Назив
           Колективно радно право – мастер
           21 MB 24 преузимања од26.11.2022.
           Колективно радно право – испитна питања – 2020
           197 KB 16 преузимања од26.11.2022.
            Назив
            Филозофија права – оријентациона испитна питања
            63 KB 62 преузимања од30.04.2022.
            Увод у право – оријентациона испитна питања
            102 KB 828 преузимања од30.04.2022.
            Социологија – оријентациона испитна питања
            146 KB 65 преузимања од30.04.2022.
            Реторика – оријентациона испитна питања
            166 KB 444 преузимања од30.04.2022.
            Методологија научноистраживачког рада – скрипта
            637 KB 184 преузимања од23.11.2022.
             Назив
             Пореско право – СУП смер – испитна питања
             146 KB 383 преузимања од30.04.2022.
             Пореско право – Општи смер – испитна питања
             231 KB 1030 преузимања од30.04.2022.
             Основи економије – испитна питања
             267 KB 730 преузимања од09.05.2022.
             Буџетско право – испитна питања
             137 KB 185 преузимања од30.04.2022.
              Назив
              Трговинско право – оријентациона испитна питања
              156 KB 905 преузимања од30.04.2022.
              Право привредних друштава – оријентациона испитна питања
              212 KB 661 преузимања од30.04.2022.
              Право међународне продаје – оријентациона испитна питања
              119 KB 144 преузимања од30.04.2022.