Назив
Систем безбедности – испитна питања шк. 2021-22
348 KB 90 преузимања од30.04.2022.
Оријентациона питања за спремање испита из предмета Стратегија и политика националне безбедности
183 KB 28 преузимања од05.05.2022.
Безбедносни менаџмент – испитна питања
302 KB 67 преузимања од30.04.2022.
  Назив
  Упоредно породично право – литература за припрему испита
  182 KB 16 преузимања од30.04.2022.
  Увод у грађанско право – испитна питања
  151 KB 118 преузимања од30.04.2022.
  Стварно право (допуна 2019.) – скрипта
  240 KB 125 преузимања од30.04.2022.
  Стварно право – испитна питања
  358 KB 195 преузимања од30.04.2022.
  Породично право – СУП смер – испитна питања
  82 KB 41 преузимања од30.04.2022.
  Породично право – општи смер – испитна питања
  113 KB 61 преузимања од30.04.2022.
  Облигационо право – испитна питања
  686 KB 139 преузимања од30.04.2022.
  Наследно право – испитна питања
  99 KB 448 преузимања од04.05.2022.
  Међународно приватно право – општи део – испитна питања
  192 KB 124 преузимања од30.04.2022.
  Међународно приватно право – литература за припрему испита
  108 KB 115 преузимања од30.04.2022.
  Грађанско процесно право – испитна питања
  263 KB 160 преузимања од30.04.2022.
   Назив
   Римско право – испитна питања
   163 KB 189 преузимања од30.04.2022.
   Правна историја – испитна питања
   294 KB 83 преузимања од30.04.2022.
   Историја цивилизације – литература за припрему испита
   92 KB 15 преузимања од30.04.2022.
   Историја државе и права 2 – испитна питања
   100 KB 43 преузимања од30.04.2022.
   Историја државе и права 1 – испитна питања
   181 KB 34 преузимања од30.04.2022.
   Испитна питања из предмета Велики правни системи и кодификације
   159.17 KB 58 преузимања од30.04.2022.
    Назив
    Уставно право – списак прописа
    352 KB 100 преузимања од30.04.2022.
    Управно право – списак обавезне литературе
    267 KB 156 преузимања од30.04.2022.
    Примедбе на Нацрт Закона о општем управном поступку
    424 KB 42 преузимања од30.04.2022.
     Назив
     Центар за социјални рад у кривичном поступку – испитна питања
     130 KB 8 преузимања од30.04.2022.
     Психологија исказа у кривичном поступку – испитна питања
     118 KB 17 преузимања од30.04.2022.
     Прекршајно право – испитна питања
     129 KB 56 преузимања од30.04.2022.
     Криминалистичка психологија – испитна питања 2020
     91 KB 32 преузимања од30.04.2022.
     Кривично процесно право 2 – испитна питања 2021
     213 KB 167 преузимања од30.04.2022.
     Кривично процесно право 1 – испитна питања 2020
     217 KB 124 преузимања од30.04.2022.
     Кривично процесно право – литература 2021
     359 KB 33 преузимања од30.04.2022.
     Кривично право – посебни део – испитна питања
     61 KB 119 преузимања од30.04.2022.
     Кривично право – општи део – испитна питања
     96 KB 177 преузимања од30.04.2022.
     Кривично извршно право – испитна питања
     109 KB 62 преузимања од30.04.2022.
     Кривични законик
     3 MB 70 преузимања од30.04.2022.
     Kривично процесно право – списак прописа
     96 KB 43 преузимања од30.04.2022.
      Назив
      Споразум о питањима сукцесије СФРЈ (2001)
      2 MB 9 преузимања од30.04.2022.
      Практикум за Међународно јавно право – општи део (Сања Ђајић)
      3 MB 30 преузимања од30.04.2022.
      Међународно јавно право II – оријентациона испитна питања шк. 2021-22
      83 KB 118 преузимања од30.04.2022.
      Међународно јавно право I – оријентациона испитна питања шк. 2021-22
      93 KB 142 преузимања од30.04.2022.
      Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
      1 MB 19 преузимања од30.04.2022.
       Назив
       Слободно кретање радне снаге
       8 MB 25 преузимања од30.04.2022.
       Радно право ЕУ
       5 MB 55 преузимања од30.04.2022.
       Материјал за припрему испита
       8.34 MB 20 преузимања од20.06.2022.
       Једнак третман у области рада ЕУ
       63 MB 33 преузимања од30.04.2022.
       Испитна питања
       184.13 KB 45 преузимања од20.06.2022.
       Заштита личних података
       8 MB 28 преузимања од30.04.2022.
        Назив
        Стручно образовање и професионална оријентација
        3 MB 7 преузимања од30.04.2022.
        Социјално осигурање
        876 KB 6 преузимања од30.04.2022.
        Радно право – испитна питања
        286 KB 165 преузимања од30.04.2022.
        Престанак радног односа
        40 MB 10 преузимања од30.04.2022.
        Заштита моралног интегритета запослених
        4 MB 6 преузимања од30.04.2022.
        Заштита запослених
        3 MB 7 преузимања од30.04.2022.
        Дисциплинска одговорност
        3 MB 9 преузимања од30.04.2022.
         Назив
         Синдикално право – примери испитних питања
         324 KB 0 преузимања од30.04.2022.
         Материјал за Синдикално право
         40 MB 1 преузимања од30.04.2022.
          Назив
          Социјално-економска права у Србији
          495 KB 3 преузимања од30.04.2022.
          Социјално право – примери испитних питања
          327 KB 14 преузимања од30.04.2022.
          Социјална заштита 3
          16 MB 3 преузимања од30.04.2022.
          Социјална заштита 2
          36 MB 2 преузимања од30.04.2022.
          Социјална заштита 1
          23 MB 7 преузимања од30.04.2022.
           Назив
           Филозофија права – оријентациона испитна питања
           63 KB 25 преузимања од30.04.2022.
           Увод у право – оријентациона испитна питања
           102 KB 55 преузимања од30.04.2022.
           Социологија – оријентациона испитна питања
           146 KB 18 преузимања од30.04.2022.
           Реторика – оријентациона испитна питања
           166 KB 159 преузимања од30.04.2022.
            Назив
            Пореско право – СУП смер – испитна питања
            146 KB 112 преузимања од30.04.2022.
            Пореско право – Општи смер – испитна питања
            231 KB 188 преузимања од30.04.2022.
            Основи економије – испитна питања
            267 KB 275 преузимања од09.05.2022.
            Буџетско право – испитна питања
            137 KB 20 преузимања од30.04.2022.
             Назив
             Трговинско право – оријентациона испитна питања
             156 KB 221 преузимања од30.04.2022.
             Право привредних друштава – оријентациона испитна питања
             212 KB 91 преузимања од30.04.2022.
             Право међународне продаје – оријентациона испитна питања
             119 KB 23 преузимања од30.04.2022.