Назив
Стратегија и политика националне безбедности – оријентациона испитна питања
190 KB 414 преузимања од27.11.2022.
Систем безбедности ЕУ – испитна питања
202 KB 605 преузимања од25.11.2022.
Систем безбедности – испитна питања шк. 2021-22
348 KB 2394 преузимања од30.04.2022.
Енергетска безбедност – оријентациона испитна питања
133 KB 251 преузимања од05.05.2023.
Еколошка безбедност – оријентациона испитна питања
264 KB 562 преузимања од28.10.2022.
Безбедносни менаџмент – оријентациона испитна питања
223 KB 840 преузимања од22.08.2022.
Безбедносна култура – оријентациона испитна питања
266 KB 711 преузимања од28.10.2022.
  Назив
  Упоредно породично право – литература за припрему испита
  182 KB 177 преузимања од30.04.2022.
  Увод у грађанско право – испитна питања
  151 KB 3303 преузимања од30.04.2022.
  Стварно право (допуна 2019.) – скрипта
  564 KB 1785 преузимања од05.06.2023.
  Стварно право – испитна питања
  358 KB 2576 преузимања од30.04.2022.
  Породично право – СУП смер – испитна питања
  82 KB 1151 преузимања од30.04.2022.
  Породично право – општи смер – испитна питања
  113 KB 2006 преузимања од30.04.2022.
  Облигационо право – испитна питања
  686 KB 2457 преузимања од30.04.2022.
  Наследно право – испитна питања
  99 KB 3441 преузимања од04.05.2022.
  Грађанско процесно право – испитна питања
  263 KB 2039 преузимања од30.04.2022.
   Назив
   Римско право – оријентациона испитна питања
   174 KB 3602 преузимања од28.11.2022.
   Правна историја – испитна питања
   294 KB 2404 преузимања од30.04.2022.
   Историја цивилизације – литература за припрему испита
   92 KB 215 преузимања од30.04.2022.
   Историја римског права – оријентациона испитна питања
   174 KB 852 преузимања од30.11.2022.
   Историја државе и права 2 – испитна питања
   100 KB 803 преузимања од30.04.2022.
   Историја државе и права 1 – испитна питања
   181 KB 980 преузимања од30.04.2022.
   Испитна питања из предмета Велики правни системи и кодификације
   159.17 KB 806 преузимања од30.04.2022.
    Назив
    Уставно право – оријентациона испитна питања
    94.40 KB 1123 преузимања од21.09.2023.
    Уставно право – списак прописа
    352 KB 1271 преузимања од30.04.2022.
    Управно право – списак обавезне литературе
    267 KB 1279 преузимања од30.04.2022.
    Управно право – оријентациона испитна питања
    299 KB 2795 преузимања од17.10.2022.
    Примедбе на Нацрт Закона о општем управном поступку
    424 KB 320 преузимања од30.04.2022.
    Парламентарно право – испитна питања
    97 KB 217 преузимања од24.04.2024.
     Назив
     Центар за социјални рад у кривичном поступку – испитна питања
     130 KB 183 преузимања од30.04.2022.
     Психологија исказа у кривичном поступку – испитна питања
     118 KB 287 преузимања од30.04.2022.
     Прекршајно право – испитна питања
     197 KB 825 преузимања од26.12.2023.
     Криминалистичка психологија – испитна питања 2020
     91 KB 498 преузимања од30.04.2022.
     Криминалистика – испитна питања 2022
     382 KB 913 преузимања од25.10.2022.
     Кривично процесно право 2 – испитна питања 2021
     213 KB 1811 преузимања од30.04.2022.
     Кривично процесно право 1 – испитна питања 2020
     217 KB 2687 преузимања од30.04.2022.
     Кривично право – посебни део – испитна питања
     61 KB 1789 преузимања од30.04.2022.
     Кривично право – општи део – испитна питања
     96 KB 2621 преузимања од30.04.2022.
     Кривично извршно право – испитна питања
     359 KB 219 преузимања од26.12.2023.
     Кривични законик
     3 MB 1429 преузимања од30.04.2022.
     Кривична дела против полне слободе – испитна питања
     78 KB 46 преузимања од15.05.2024.
     КПП – измена литературе у шк. 2023/24.
     98 KB 63 преузимања од16.05.2024.
     Колоквијум из Кривичног процесног права 1 – обавештење
     106 KB 245 преузимања од26.12.2023.
     Kривично процесно право – списак прописа
     96 KB 552 преузимања од30.04.2022.
      Назив
      Уџбеник из предмета Међународно јавно право – посебни део
      127 KB 43 преузимања од08.05.2024.
      Међународно приватно право (посебни део) – 6. вежба
      202 KB 13 преузимања од07.05.2024.
      Међународно приватно право (посебни део) – 7. Вежба
      447 KB 22 преузимања од07.05.2024.
      Међународно приватно право (посебни део) – 5. Вежба
      151 KB 34 преузимања од23.04.2024.
      Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља
      239 KB 21 преузимања од12.04.2024.
      Међународно приватно право (посебни део) – 4. Вежба
      158 KB 51 преузимања од12.04.2024.
      Међународно приватно право (посебни део) – 3. вежба
      364 KB 89 преузимања од04.03.2024.
      Међународно приватно право (посебни део) – 2. вежба
      432.07 KB 95 преузимања од19.02.2024.
      Међународно приватно право (посебни део) – 1. вежба.
      418 KB 126 преузимања од08.02.2024.
      Уџбеник из предмета Међународно јавно право I
      173 KB 226 преузимања од18.01.2024.
      Међународно приватно право – општи део 7. вежба
      368 KB 83 преузимања од18.12.2023.
      Међународно приватно право – општи део 6. вежба
      336 KB 138 преузимања од11.12.2023.
      Међународно јавно право – посебни део – оријентациона испитна питања – шк. 2022-23 година
      77 KB 909 преузимања од07.04.2023.
      Међународно приватно право – литература за припрему испита
      111 KB 1332 преузимања од11.12.2023.
      Међународно јавно право – оријентациона питања – шк. 2022-23
      116 KB 2399 преузимања од11.12.2023.
      Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
      1 MB 205 преузимања од30.04.2022.
      Практикум за Међународно јавно право – општи део (Сања Ђајић)
      3 MB 634 преузимања од30.04.2022.
      Споразум о питањима сукцесије СФРЈ (2001)
      2 MB 118 преузимања од30.04.2022.
      Међународно приватно право – општи део – испитна питања
      192 KB 2012 преузимања од11.12.2023.
       Назив
       Филозофија права – оријентациона испитна питања
       63 KB 113 преузимања од30.04.2022.
       Увод у право – оријентациона испитна питања
       102 KB 2616 преузимања од30.04.2022.
       Социологија – оријентациона испитна питања
       146 KB 168 преузимања од30.04.2022.
       Реторика – оријентациона испитна питања
       166 KB 1139 преузимања од30.04.2022.
       Методологија научноистраживачког рада – скрипта
       637 KB 627 преузимања од23.11.2022.
        Назив
        Пореско право – СУП смер – испитна питања
        146 KB 1010 преузимања од30.04.2022.
        Пореско право – Општи смер – испитна питања
        231 KB 2438 преузимања од30.04.2022.
        Основи економије – испитна питања
        267 KB 1738 преузимања од09.05.2022.
        Буџетско право – испитна питања
        137 KB 548 преузимања од30.04.2022.
         Назив
         Трговинско право – оријентациона испитна питања
         156 KB 2686 преузимања од30.04.2022.
         Право привредних друштава – оријентациона испитна питања
         212 KB 1883 преузимања од30.04.2022.
         Право међународне продаје – оријентациона испитна питања
         119 KB 510 преузимања од30.04.2022.