Правни факултет у Новом Саду активно учествује у међународним програмима размена студената, са циљем унапређења и развоја високог образовања за правнике. Мобилност студената подразумева студирање у одређеном периоду у одређеној партнерској установи. По завршетку студирања у иностранству студенти настављају школовање на Правном факултету у Новом Саду.

У оквиру програма Erasmus+ наши студенти, на свим нивоима студија, имају могућност да проведу један семестар на неком од партнерских факултета. У оквиру овог програма размене студената у школској 2021/22. потписани су уговори о сарадњи и размени студената са Универзитетом у Регенсбургу (Немачка), Универзитетом у Верони (Италија) и Универзитетом Лумса из Рима (Италија).