Почетна / Наставници и сарадници / др Драган Милков, редовни професор
 • Катедра: Катедра за јавно право
 • Е-маил адреса: d.milkov@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/I 31
 • Фиксни телефон: 021/485-3001
 • ORCID ид: 0000-0001-8302-5163

др Драган Милков, редовни професор

Рођен је 1954. године у Новом Саду. Дипломираo је на Правном факултету у Новом Саду 1976. године. Звање магистра правних наука стекao је 1980. године одбранивши са одликом магистарску тезу „Самосталност органа управе” на Правном факултету у Београду. Докторску дисертацију „Појам управног акта“ је одбранио с одликом на Правном факултету Универзитета у Београду 1983. године.

Стипендије и награде: стипендија француске владе ради израде докторске дисертације, Сорбона, Универзитет Париз I (1981-1982).

Усавршавања (у земљи и иностранству): Универзитет Париз I; Правни факултет у Келну; Католички универзитет у Лувену; Правни факултет у Бечу; Правни факултет Универзитета Регенсбург; Медијатор Републике Француске, Париз; Аустријски одбор омбудсмана, Беч; Oмбудсман, Копенхаген; Oмбудсман, Стокхолм; Универзитет у Лондону; Универзитет у Редингу.

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (1977- ); гостујући професор на Универзитету у Тулузу, Француска (2001).

Области ужег научног интересовања: општа питања управног права, управни акт, управни поступак, контрола управе, омбудсман и управни спор.

Говори енглески, француски, немачки и италијански језик.

 • председник Европског института омбудсмана (2018- )
 • председник Савета Правног факултета у Новом Саду (2006-2023)
 • члан Управног одбора Европског института омбудсмана, Инзбрук, Аустрија (2006- )
 • експерт Међународног института за управне науке из Брисела (1996- )
 • члан Међународног института омбудсмана – Едмонтон (Алберта) Канада (1994- )
 • шеф Катедре за јавно право на Правном факултету у Новом Саду (1995-2023)
 • потпредседник Управног одбора Европског института омбудсмана (2011-2018)
 • стални члан Правног савета Савезне владе (1998-2000)
 • декан Правног факултета у Новом Саду (1992–1998)
 • продекан Правног факултета у Новом Саду (1990–1992)
 • председник Комисије за реформу факултета
 • члан Комисије Правног факултета у Новом Саду за признавање страних високошколских исправа
 • члан Стручног већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Новом Саду
 • члан истраживачког тима Међународног научног пројекта британског савета с темом Administrative Control in United Kingdom and Yugoslavia (1997-1999)

ЧЛАНСТВО У РАДНИМ ГРУПАМА

 • члан Радне групе Међународног института за управне науке из Брисела на пројекту Омбудсман (1995–1998)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор јавноправна Правни факултет у Новом Саду 1994.
ванредни професор јавноправна Правни факултет у Новом Саду 1989.
доцент јавноправна Правни факултет у Новом Саду 1984.
асистент јавноправна Правни факултет у Новом Саду 1977.

Основне академске студије:

 • Управно право
 • Наука о управи

Мастер академске студије:

 • Права грађана и државна управа

Докторске академске студије:

 • Управно право – продубљени курс

Уџбеници и монографије:

 • Милков Д., Управно право I: уводна и организациона питања, Нови Сад 1997. (десето издање 2020)
 • Милков Д., Управно право II: управна делатност, Нови Сад 1997. (девето издање 2017)
 • Милков Д., Управно право III: контрола управе, Нови Сад 1998. (осмо издање 2019)

Одабрани научни радови:

М13

 • Милков Д.: Administrative Procedure Reform in Serbia; у: New Challenges for Administrative Procedure in Europe – A Comparative Perspective, ed. P. Duret, G. Ligugnana, Napulj, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021, стр. 155-173, ИСБН 978-88-495-4634-7
 • Милков Д., Ристивојевић Б.: La justice internationale comme arme de guerre. Le cas du Tribunal pénal international pour l’ex-Yugoslavie; у: Culture Société Territoires: Mélanges en l’honneur du professeur Serge Regourd, Paris, Institut Universitaire Varenne, 2019, стр. 1263-1278, ИСБН 978-2-37032-199-2
 • Милков Д.: Le développement de l’institution de l’ombudsman; у: Mélanges en l’honneur du Professeur Gérard Marcou, Paris, IRJS Editions, 2017, стр. 893-907, ИСБН 978-2-919211-78-4
 • Милков Д.: Die Verwaltungsverfahen in Serbien; у: Vergleichendes Verwaltungsrecht in Südosteuropa: Grundriss der Verwaltungsordnungen Sloweniens, Kroatiens, Serbiens und Mazedoniens, B. Wieser, A. Stolz (Hrsg), Wien, Verlag Österreich, 2016, стр. 271-329, ИСБН 978-3-7046-7583-5
 • Милков Д.: Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Serbien; у: Vergleichendes Verwaltungsrecht in Südosteuropa : Grundriss der Verwaltungsordnungen Sloweniens, Kroatiens, Serbiens und Mazedoniens, B. Wieser, A. Stolz (Hrsg), Wien, Verlag Österreich, 2016, стр. 485-527, ИСБН 978-3-7046-7583-5
 • Милков Д.: Collectivités locales en Serbie, у. Regourd, S., Carles, J., Guignard, D. (Ed.): Réformes et mutations des collectivités territoriales, Paris, L’Hartman, 2012, стр. 505-514, ИСБН 978-2-296-55833-5
 • Милков Д.: The Protector of Citizens – Serbian Ombudsman, у: Tutomir, O. (Ed.): Conferinta internationala bienala, Timisoara, Wolters Kluwer, Romania, 2010, стр. 29-42
 • Милков Д.: Le Contrôle de l Administration en Serbie, у: Mélanges offerts au professeur Michel Lesage: L Etat et le droit d Est en Ouest, Pariz, LGDJ, 2006, стр. 511-521, ИСБН 978-2-908199-44-4
 • Милков Д.: Ombudsman in the Countries of the Former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, у: Gregory, R., Giddings, P. J. (ed.): Righting Wrongs : The Ombudsman in Six Continents (International Institute of Administrative Sciences Monographs, 13), Amsterdam, IOS Press, 2000, стр. 373-389, ИСБН 1-58603-044-2

М14

 • Милков Д.: Локални омбудсман у Србији; у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 7 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 7. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 7 / [главни и одговорни уредник Бранислав Ристивојевић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2020, стр. 1-16, ИСБН 978-86-7774-232-4, УДК: 351.941(497.11)
 • Милков Д.: Обавештавање у управном поступку и европски стандарди: смисао и бесмисао терминологије; у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 6 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 6. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 6 / [главни и одговорни уредник Бранислав Ристивојевић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2018, стр. 19-39, ИСБН 978-86-7774-153-2, УДК: 35.077.3:006.3(497.11)
 • Милков Д.: Ванредна правна средства у управном поступку : Нови концепт према Закону о општем управном поступку; у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 5 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 5. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 5 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2017, стр. 33-52, ИСБН 978-86-7774-196-9, УДК: 35.077.3(497.11)
 • Милков Д.: Поводом новог Закона о општем управном поступку : критички осврт – уводне одредбе и начела; у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 4 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 4. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 4 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић]., Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2016, стр. 47-63, ИСБН 978-86-7774-178-5, УДК: 35.077.3(497.11)”2016″(094.5)
 • Милков Д.: Ombudsman. About the name of the Institution; у: European Heart of Human Rights = Европейское сердце прав человека / editor Nina Karpachova and Josef Siegele, Kijev, Noviy Druck, 2015, стр. 85-92, ИСБН 978-617-635-076-7
 • Милков Д.: Државна управа Србије и европски стандарди; у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 3 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 3. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law: thematic collection of papers. Vol. 3 / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча]., Нови Сад, Правни факултет, 2015, стр. 59-75, ИСБН 978-86-7774-153-2, УДК: 35(497.11):006.3(4)
 • Милков Д.: Управни поступак Србије и европско право, у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. 2. књ. = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 2. köt. = Harmonisation of Serbian und Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 2 / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2014, стр. 91-102, ИСБН 978-86-7774-140-2, УДК: 35.077.3(497.11+4)
 • Милков Д.: О вршиоцима управне делатности у Србији, У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet = Harmonisation of Serbian und Hungarian Law with the European Union Law : thematic collection papers / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2013, стр. 79-91, ИСБН 978-86-7774-114-3, УДК: 35(497.11)
 • Милков Д.: Ombudsman Institution in the Republic of Serbia, у: Gelevski, S. (ured.): Zbornik na Pravniot fakultet “Justinijan prvi” vo Skopje : vo čest na prof. dr Naum Grizo, Skoplje, Praven fakultet “Justinijan Prvi”, 2011, стр. 71-88, ИСБН 978-9989-194-52-8, УДК: 351.941(497.11)
 • Милков Д.: Ombudsman – Administrative Control Tool, у: Current Issues of Administrative Procedure : English Part, Bratislava, Comenius University In Bratislava, Faculty of Law, 2010, стр. 89-100, ИСБН 978-80-7160-304-7
 • Пајванчић М., Милков Д.: The Protection of Liberties and Rights of Citizens in the Constitutional System of Yugoslavia, у: Jovičić, M. (Ed.): Rapports nationaux pour le quatrieme congrés mondial de l’association interntionale de droit constitutionnel, Tokyo, 1995, Beograd, Association Yougoslave de Droit constitutionnel, 1995, стр. 105-117, УДК: 342.4
 • Милков Д.: Yougoslavie : la réforme des Etats serbe et croate, у: Berger Levrault (ed.): L’Etat en transition : l’Europe centrale, Pariz, Institut international d’administration publique, 1992, стр. 41-46, ИСБН 2-11-086984-4

М24

 • Милков Д., Радошевић Р.: Приговор у управном поступку, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но. 4, стр. 1457-1470, ИССН 0550-2179, УДК: 35.077.3(497.11)
 • Милков Д.: Настанак и развој институције омбудсмана, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но. 2, стр. 431-448, ИССН 0550-2179, УДК: 351.941
 • Милков Д., Радошевић Р.: Обавештавање у управном поступку, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, Но. 4, стр. 1207-1227, ИССН 0550-2179, УДК: 35.077.3
 • Милков Д.: Експропријација – између приватног и јавног, Анали Правног факултета у Београду, 2011, Вол. 59, Но. 2, стр. 43-62, ИССН 0003-2565, УДК: 351.712.5
 • Милков Д.: Институционални вид заштите грађана – омбудсман, Архив за правне и друштвене науке, 1992, Вол. 79, Но. 1, стр. 173-184, ИССН 0004-1270, УДК: 340.131.4
 • Милков Д.: Аустријски модел омбудсмана, Архив за правне и друштвене науке, 1991, Вол. 47, Но. 4, стр. 493-510, ИССН 0004-1270, УДК: 340.131.4(436)

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top