Почетна / Наставници и сарадници / др Милан Милутин, доцент
 • Катедра: Катедра за историју државе и права
 • Е-маил адреса: m.milutin@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: Ц/II 38
 • Фиксни телефон: 021/485-3032
 • ORCID ид: 0000-0002-4025-5222

др Милан Милутин, доцент

Рођен је 1989. године у Новом Саду. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду 2012. године. Мастер академске студије завршио је на Правном факултету у Новом Саду 2014. године одбранивши завршни рад на тему „Надлежности управника провинције у материји имовинског права у Риму“. Докторску дисертацију „Дужничка доцња у римском класичном праву“ одбранио је 2021. године на Правном факултету у Новом Саду.

Стипендије и награде: стипендија Министарства просвете и науке (2009); стипендија Фондације Конрад Аденауер из Берлина (2010-2012); вишеструки добитник Златне плакете Покрајинске смотре рецитатора „Песниче народа мог“, троструки учесник Републичких смотри рецитатора и носилац III награде на Међународном фестивалу беседништва „Sirmium – lux verbi“ у Сремској Митровици у категорији ex tempore; прво место на Републичком такмичењу из историје (2008); награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех (шк. 2008/2009); награда Универзитета у Новом Саду за научни темат „Уставна жалба као инструмент непосредне уставносудске заштите људских права“ (2009); награда публике на Такмичењу у беседништву на Правном факултету у Новом Саду (2008); прво место на Такмичењу у беседништву на Правном факултету у Новом Саду (2010); учешће у тиму Правног факултета на такмичењима из Међународног јавног права (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition – национална рунда) (2010); учешће у тимовима Правног факултета на такмичењима из Међународног приватног права (Foreign Direct Investment Moot Competition) (2010 и 2012).

Усавршавања (у земљи и иностранству): Правни факултет Универзитета у Милану у оквиру програма Sigma Agile (2016).

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (2012- ).

Области ужег научног интересовања: римско право, грађанскоправна одговорност у римском праву, дужничка доцња у римском праву.

Говори енглески и италијански, а служи се немачким и латинским језиком.

 • члан Наставно-научног већа Правног факултета у Новом Саду (2013-2022)
 • секретар Катедре за историју државе и права (2012- )
 • главни и одговорни уредник Студентског листа Правник (2013-2018)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
доцент историјскоправна Правни факултет у Новом Саду 2022.
асистент са докторатом историјскоправна Правни факултет у Новом Саду 2021.
асистент историјскоправна Правни факултет у Новом Саду 2014.
сарадник у настави историјскоправна Правни факултет у Новом Саду 2012.

Основне академске студије:

 • Римско право
 • Историја римског права

Одабрани научни радови:

М24

 • Милутин M.: Рignоris capio у току римске историје: рignоris capio према Гајевим институцијама, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, Нo. 2, стр. 449-464, ИССН 0550-2179, УДК: 347.27(37)
 • Сич М., Милутин М.: Ius vendendi заложног повериоца и питање одговорности за евикцију у римском праву, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, Но. 4, стр. 1453-1469, ИССН 0550-2179, УДК: 347.27:347.451.032(37)
 • Деретић Н., Милутин М.: Обелодањени драстични примери политичке корупције у Србији у деветнаестом веку, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но. 3, стр. 1145-1172, ИССН 0550-2179, УДК: 343.352(497.11)”18”

М31

 • Сич М., Милутин М.: Конституције цара Константина Великог издате у Нишу, 1. Међународнa научна конференција „1700 година Миланског едикта“,Ниш: Правни факултет Универзитета, 16. мај, 2013, стр. 557-579, УДК: 34(37)”03”

М33

 • Милутин М.: Certain Aspects of the Relationship Between Constantine the Great and Licinius, 1. International Conference of Young Legal Historians: Roman Law, Солун: Аристотелов Универзитет у Солуну, Правни факултет, 27-28. септембар, 2013, стр. 79-81.
 • Милутин М.: How to Teach Roman Law – Seeking the Methods, 1. Balkan Conference “The Study and the Teaching of Roman Law and Roman Legal Tradition at the Beginning of the XXI Century”, Софија: Уридически факултет. Софијски Универзитет Св. Климент Охридски, 13-14. октобар, 2016, стр. 1-22.

М34

 • Милутин М.: “Interpellatio in the Context of Pomp. D. 12.1.5 and Marc. D. 22.1.32pr.”, 3rd International Scientific Conference, “Legal Tradition and New Legal Challenges”, Novi Sad, 29th and 30th September, 2021, (саопштење штампано у целини), објављено у 3rd International Scientific Conference, “Legal Tradition and New Legal Challenges”, Novi Sad, 29th and 30th September, 2021, Book of Abstracts, Novi Sad 2021, 46-47.

М51

 • Сич M., Милутин M.: Прибављање својине на предмету залоге од стране заложног повериоца у римском праву (Impetratio dominii), Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, Вол. 50, Но. 2, стр. 461-474, ИССН 0550-2179, УДК: 347.23:347.27(37)
 • Деретић Н., Милутин M.: Покушај законског регулисања „ambitus-a“ (агитовања за римске изборе) у периоду римске републике, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2020, Вол. 54, Но. 1, стр. 309-328, ИССН 0550-2179, УДК: 342.8(37)
 • Деретић Н., Милутин М.: „Публикани према Јустинијановим Дигестама – институционализована корупција и њено правно санкционисање“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2020, 1415–1431.
 • Кулаузов М., Милутин М.: „Доказна средства по одредбама Законика о грађанском судском поступку Србије из 1865. године“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2021, 1083–1093.

М63

 • Милутин M.: О дужничкој доцњи у D.45.1.91.3, 1. Научни скуп са међународним учешћем „Право у функцији развоја друштва“, Косовска Митровица: Правни факултет Универзитета у Приштини, 24. мај, 2019, стр. 295-309, ИСБН 978-86-6083-059-5

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top