Почетна / Наставници и сарадници / др Наташа Рајић, доцент
 • Катедра: Катедра за јавно право
 • Е-маил адреса: n.rajic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: Е/II 42
 • Фиксни телефон: 021/485-3091
 • ORCID ид: 0000-0002-3883-9245

др Наташа Рајић, доцент

Рођена је 1980. године у Кикинди. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 2007. године. Академски назив мастер правник стекла је 2010. године одбраном завршног рада “Ратне уредбе” на Правном факултету у Новом Саду. Докторску дисертацију „Однос парламента и уставног суда у остваривању и заштити уставности закона“ одбранила је 2017. године на Правном факултету у Београду.

Усавршавања (у земљи и иностранству): Департман за правне науке Универзитета у Верони (Италија), истраживање на пројекту „Региони и локална власт у италијанској уставној перспективи“ (2019); Winter School on Federalism and Governance – “Federalism and Local Self – Government”, Универзитет у Инзбруку, Инзбрук, Аустрија; EURAC Research – Institute for Comparative Federalism, Болзано, Италија (2021).

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (2008- ).

Области ужег научног интересовања: уставно судство, однос уставног суда са другим органима власти, федерализам, локална самоуправа.

Говори енглески и немачки језик.

звање ужа научна област високошколска установа година избора
доцент јавноправна Правни факултет у Новом Саду 2023.
асистент са докторатом јавноправна Правни факултет у Новом Саду 2017.
асистент јавноправна Правни факултет у Новом Саду 2010.
сарадник у настави јавноправна Правни факултет у Новом Саду 2008.

Основне академске студије:

 • Уставно право
 • Парламентарно право
 • Изборно право

Мастер академске студије:

 • Уставна заштита људских права
 • Савремени политички системи
 • Уставно судство
 • Заштита тајних података

Одабрани научни радови:

М14

 • Рајић Н.: Constitutional Protection оf Social Rights in Constitutional Review Proceedings in the Republic of Serbia : Analysis of Selected Constitutional Court Decisions; у: Legal, Social and Political Control in National, International and EU Law, edited by Aleksandar Ćirić… [et al.], Niš, 2016, стр. 257-270, ИСБН 978-86-7148-229-5, УДК: 342.734:342.565.2](497.11)

М24

 • Орловић С., Рајић Н.: Застој у поступку нормативне контроле – прилог расправи о заштити објективне уставности, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, бр. 4, стр. 1471-1484, ИССН 0550-2179, УДК: 342.565.2:340.134
 • Орловић С., Рајић Н.: Распуштање парламента – вршење или злоупотреба уставних овлашћења, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, бр. 4, стр. 1545-1557, ИССН 0550-2179, УДК: 342.53:342.511
 • Рајић Н.: Уз дилему о „границама“ ограничења права на поверљивост здравствених података у Републици Србији – уставноправни аспект, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, бр. 3, стр. 1253-1267, ИССН 0550-2179, УДК: 342.7:613(497.11)
 • Рајић Н.: Границе уставносудске контроле судске власти – нека отворена питања, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2019, бр. 82, стр. 207-218, ИССН 0350-8501, УДК: 342.52:342.565.2

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top