ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

У трајању од четири године, односно осам семестара, за стицање звања Дипломирани правник

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

У трајању од пет година, односно десет семестара, за стицање звања Мастер правник

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

У трајању од две године, након завршених Мастер студија