PREGLED AKTIVNOSTI NA STUDENTSKOM SERVISU

U cilju efikasnog praćenja nastave na daljinu, dajemo pregled aktivnosti i uputstva za pristup svim servisima na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.

Aktivnosti su date u redosledu kako ih treba aktivirati, budući da su servisi međusobno povezani. Nekim servisima je nemoguće prići, bez onih koji su prethodno navedeni, stoga je neophodno poštovati dati redosled.

1. Prijava na Studentski servis

1.a. Verifikacija i-mejla

1.b. Popunjavanje anketa

2. Prijava na Sova platformu

2.1 Produženje i promena lozinke na Sova platformi

3. Prijava na univerzitetski i-mejl nalog

4. Registracija na MS Office 365 servis

5. Prijava na Teams aplikaciju

6. Pristup predavanjima


Ovaj video prikazuje objedinjen pregled svih aktivnosti koje student treba da uradi kako bi pratio nastavu na daljinu:

1. Prijava na Studentski servis

Studentski servis koriste studenti na osnovnim, master i doktorskim studijama. On je glavni servis preko kojeg studenti dobijaju sva potrebna obaveštenja vezana za studiranje. Studenti preko Studentskog servisa prijavljuju ispite, imaju pregled ocena i imaju pristup individualnom rasporedu predavanja i vežbi. Obaveza svakog studenta je da redovno prati vesti i notifikacije na Studentskom servisu. Pristup servisu je vezan za status studenta, tako da pre pristupa Studentskom servisu, morate imati rešen status studenta.

Adresa za prijavu na studentski servis je https://servisi.pf.uns.ac.rs/SSluzba/

Korisničko ime je broj indeksa u obliku P34/21 gde je P – oznaka smera, 34 – broj indeksa, /21 – godina upisa.

Lozinka je inicijalno jedinstveni matični broj ali se može promeniti.

1.1. Kako bi student uspešno pristupio nastavi na daljinu, neophodno da najpre izabere latinično pismo – gornji desni ugao, na stranici za prijavu u Studentski servis (samo pri registraciji za nastavu na daljinu) i prijavi se na Studentski servis koristeći svoje Korisničko ime i Lozinku.

1.2. U meniju sa desne strane, u grupi OBAVEŠTENJA treba kliknuti na Notifikacije i poruke.

1.3. Kliknite na + ikonicu ispred poruke Aktiviranje naloga na platformi za onlajn učenje SOVA

1.4. Ispod će se otvoriti Korisničko ime: u obliku .pr.. (npr. petrovic.pr.p17.21) i Aktivacioni link

 

1.5. Kliknite na reč Link i otvoriće se nova stranica na kojoj treba upisati lozinki za pristup Sova servisu. Važno je da prilikom kreiranja lozinke ne koristite ćirilicu, kao ni slova š,đ,č,ć,ž. U slučaju da se nakon klika na Link pojavi poruka Nalog petrovic.pr.p17.21@uns.ac.rs je aktivan, znači da ste uspešno aktivirali nalog i možete preći na sledeći servis.

1.a Za ovu aktivnost predlažemo da koristite računar. Prijavite se najpre na Studentski servis, kako je opisano u koraku 1. Unesite Vašu i-mejl adresu i kliknite na dugme Izmeni i registruj i-mejl adresu. Otvorite novu karticu u Vašem pretraživaču i prijavite se na Vaš i-mejl nalog, (npr. gmail.com). Pronađite imejl poruku od pošiljaoca no-reply(at)pf.uns.ac.rs i sa naslovom poruke Studentski Web Servis-Studentski servis Pravnog fakulteta u Novom Sadu (proverite i u SPAM porukama). U i-mejl poruci je link za verifikaciju, te kliknite na dobijeni link. U slučaju da Vam pretraživač iz nekog razloga ne dozvoljava da kliknete na link, selektujte ceo link od https://servisi…. do kraja linka i pritisnite kombinaciju tastera CTRL-C. Otvorite novu karticu i kliknite na vrhu u polje gde se upisuje URL adresa (npr. www.google.com ili about:blank). Obrišite sve što se nalazi u polju i pritisnite kombinaciju tastera CTRL-V. Pojaviće Vam se adresa linka za verifikaciju i-mejl adrese, koji treba da otvorite. Nakon otvaranja pomenute adrese, pojavljuje se obaveštenje da ste verifikovali i-mejl adresu. Pređite na karticu gde se nalazi Studentski servis i kliknite na dugme Nastavi.


2. Sova platforma služi da studenti preko nje pristupe predavanjima. Način pristupa predavanjima je opisan u poslednjem koraku. Pre toga je neophodno aktivirati ovaj servis.

Pristup Sova platformi je https://sova.uns.ac.rs/

Prijava na Sova platformu je u gornjem desnom uglu (Prijava). Nakon klika na reč Prijava otvoriće se forma za pristup platformi.

U polje Adresa elektronske pošte upisujete Vaše korisničko ime u obliku imejl adrese: .pr..@uns.ac.rs (npr. petrovic.pr.p17.21@pf.uns.ac.rs).

U polje Lozinka upisujete lozinku koju ste kreirali u prethodnom koraku.

2.1. Lozinka ističe (postaje nevažeća) šest meseci posle otvaranja korisničkog naloga, odnosno od poslednje promene lozinke. Aktuelnu lozinku možete promeniti ili produžiti njeno važenje bilo kada u periodu njenog važenja. Važno je primetiti da će ona od poslednje promene ili produženja njene važnosti, važiti novih šest meseci. Stranica za produženje važnosti lozinke i za promenu lozinke je https://portal.uns.ac.rs/pass/. U polje Korisničko ime upisujete .pr.. (npr. petrovic.pr.p17.21 ). Ostala polja se odnose na važeće i nove lozinke ako želite da ih promenite ili samo produžite.

Produženje vremena važenja lozinke ili dodelu nove lozinke, možete tražiti i slanjem zahteva na adresu cit@uns.ac.rs Zahtev može biti poslat sa bilo koje i-mejl adrese i mora da sadrži korisničko ime za koje se produžava trajanje validnosti ili vrši dodela nove lozinke kao i skeniranu prvu stranu indeksa, gde se vidi slika studenta i broj indeksa.

3. Univerzitetski imejl nalog služi kako biste se registrovali na Office 365 platformu kao student Univeerziteta u Novom Sadu.

Pristup univerzitetskom veb i-mejlu je preko reči Webmail u gornjem levom uglu, gde se nalazi ikonisa Sove, a potom sledi tekst SOVA UNS Webmail Oblak/Cloud Srpski (sr_lt) ili na https://www.uns.ac.rs/index.php/webmail.

Za pristup i-mejlu,u polje Name treba upisati korisničko ime u obliku imejl adrese: .pr..@uns.ac.rs (npr. petrovic.pr.p17.21@pf.uns.ac.rs)

U polje Password treba upisati lozinku koju ste kreirali u koraku 2.

4. Registracija na Office 365 platformu je potrebna kako biste kao registrovan korisnik pristupili predavanju na Tims platformi. Pristup predavanju kao korisnik Gost , nije moguća.

Pristup Office 365 platformi je na https://www.microsoft.com/en-us/education/products/office

4.1. U polje Enter your school email address upisujete korisničko ime u obliku imejl adrese: .pr..@uns.ac.rs (npr. petrovic.pr.p17.21@pf.uns.ac.rs)

4.2. Kliknite na GET STARTED a potom na I’am a student

4.3. U polja First name i Last name unesite Vaše ime i prezime.

4.4. U polje Create password unesite lozinku latinicom a koja ima bar jedno veliko slovo i neki specijalni karakter.

4.5. Ponovite lozinku u polje Confirm password

4.6. Verification code pronađite na Univerzitetskom veb i-mejlu. Pristup ovom servisu pogledajte u koraku 3.

4.7. U listi pronađite Srbija

4.8. Pri dnu stranice kliknite na Start

4.9. Na novoj stranici koja će se nakon klika otvoriti, prođite reklamne poruke i izlogujte se sa nalog.

4.10. Prijavite se ponovo na Majkrosoft nalog klikom na Sign in ili preko https://login.microsoftonline.com. Koristite korisničko ime u obliku imejl adrese: .pr..@uns.ac.rs (npr. petrovic.pr.p17.21@pf.uns.ac.rs) i lozinku koju ste napravili u koraku 4.4.

4.11. Kliknite na NEXT i nakon toga dobićete upit da prosledite dodatne podatke. Oni se odnose na rezervni i-mejl, kako ne bi izgubili pristup nalogu. Kliknite na Set it up now u liniji gde piše: Authentication Email is not configuered Set it up now. Potom u polje koje ćete dobiti unesite Vaš i-mejl, (npr. petrovic@gmail.com). Potom kliknite na dugme EMAIL ME. Pristupite Vašem i-mejl nalogu (npr. gmail.com nalogu) i pročitajte verifikacioni kood. Unesite kood u novo polje koje će se otvoriti i kliknite na dugme verify.

4.12. Nakon ovoga, možete se odjaviti sa Office 365 naloga.


5. Preuzmite i instalirajte Teams aplikaciju sa https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/microsoft-teams/download-app

5.1 Prilikom prvog pokretanja Tims programa, pojaviće se dugme Get started a nakon što kliknete na njega, pojaviće se prozor za prijavu Vaše i-mejl adrese. U polju Sign in upišite univerzitetusku i-mejl adresu u obliku: .pr..@uns.ac.rs (npr. petrovic.pr.p17.21@pf.uns.ac.rs) i lozinku koju ste napravili u koraku 4.4.

6. Individualni raspored nastave nalazi se na Studentskim servisima. Kako bi videli raspored, potrebno je da se prijavite na Studentski servis, kako je opisano u koraku 1, bez potrebe da birate latinično pismo, pri vrhu strane. Nakon toga, u meniju sa desne strane kliknite na Moja nastava, gde možete videti Vaš raspored predavanja. Prijava u nastavnu grupu, Prijava za aktivnost i sl. možete videti u grupi Rasporedi. Prijava u nastavnu grupu isključivo se radi na Studentskim servisima. Na Sova platformi nije moguće promeniti predavanje, vežbačku grupu i slično.

6.1. Za pristup predavanjima, potrebno je da se prijavite na Sova platformu, kako je opisano u koraku 2. Potom pri vrhu iz menija, Moji kursevi odaberite odgovarajuće predavanje. Potražite željeno predavanje na koje želite pristupiti i kliknite na link za ulaz na predavanje.

6.2. Nakon klika na link za predavanja, otvoriće se Tims program i dobićete dugme, da se pridružite predavanju. Kliknite na to dugme i bićete nakon čega treba da vidite sliku i čujete ton sa predavanja

6.3. VAŽNO! Nije dozvoljeno da se sa dva različita uređaja istovremeno prijajavite na jedno predavanje. Stoga ako pratite i sa računara i sa telefona predavanja, pazite da se ne prijavite istovremeno sa oba uređaja na Tims.