U toku je preduzimanje pripremnih radnji za osnivanje Alumni kluba Pravnog fakulteta u Novom Sadu.