Pravni fakultet u brojkama

0.
generacija studenata upisana 2022.
0+
diplomiranih pravnika
0+
master pravnika
0+
doktora nauka
0+
godina tradicije
0+
broj poslova koje može da obavlјa diplomirani pravnik

Naš YouTube kanal