Pravni fakultet u Novom Sadu aktivno učestvuje u međunarodnim programima razmena studenata, sa cilјem unapređenja i razvoja visokog obrazovanja za pravnike. Mobilnost studenata podrazumeva studiranje u određenom periodu u određenoj partnerskoj ustanovi. Po završetku studiranja u inostranstvu studenti nastavlјaju školovanje na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.

U okviru programa Erasmus+ naši studenti, na svim nivoima studija, imaju mogućnost da provedu jedan semestar na nekom od partnerskih fakulteta. U okviru ovog programa razmene studenata u školskoj 2021/22. potpisani su ugovori o saradnji i razmeni studenata sa Univerzitetom u Regensburgu (Nemačka), Univerzitetom u Veroni (Italija) i Univerzitetom Lumsa iz Rima (Italija).