У току је предузимање припремних радњи за оснивање Алумни клуба Правног факултета у Новом Саду.