Базе и часописи доступни online:

Правне базе доступне у библиотеци:

  • Параграф лекс
  • Интермекс
  • Правно-информациони систем Републике Србије
  • De Gruyter