Приликом уласка неопходно је евидентирати се очитавањем индекса на бар-код читачу. Када први пут долазите у читаоницу попуњавате формулар „Подаци о кориснику“ како би вас унели у базу корисника.

Публикације се могу користити само у читаоници уз остављање индекса дежурном раднику. Дозвољено је изношење публикација ради копирања одређених делова уз поштовање ауторских права (не могу се копирати целе књиге већ само делови и морају се вратити у току дана).

Може се поручити највише пет књига и до три годишта часописа.

Из Библиотеке није дозвољено изношење старих и ретких издања, докторских дисертација, магистарских и мастер радова, као и публикације предвиђене Правилником о раду Библиотеке.

Библиотека и запослени у њој посебну пажњу посвећују сарадњи са Савезом студената Правног факултета у Новом Саду. То је као резултат имало неколико успешно спроведених акција – од поделе поклоњених ауторских примерака уџбеника и осталих публикација предвиђених за уступање, преко сарадње о информисању студената о условима коришћења фонда Библиотеке и њој доступних база, до помоћи у физичком размештању фонда Библиотеке ради боље фунционалности и добијања на простору за смештај публикација.

Настојаћемо да се овакви видови сарадње наставе и прошире како би допринели образовању студената и афирмацији Библиотеке и Факултета.